Öljykattilan puhdistus kannattaa

Lämmitys
Käytä öljylämmityslaskussa säästyvät eurot huoltoihin ja remontteihin
Suomessa on yhteensä noin 250 000 öljylämmittäjää, ja 29 prosenttia pientalojen kerrosneliöistä lämpiää öljyllä. Tutkimusten mukaan kuitenkin vain neljännes öljylämmittäjistä huolehtii laitteiston vuosittaisesta huollattamisesta suosituksen mukaisesti. Öljylämmityslaitteiston säännöllinen ja asianmukainen vuosihuolto vähentää öljynkulutusta, pienentää päästöjä ja parantaa myös kodin turvallisuutta.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
28.3.2023

Kodin käyttämästä kokonaisenergiasta kuluu puolet lämmitykseen, llämpimän veden osuuden ollessa noin viidennes. Pienilläkin toimenpiteillä lämmitysenergian käytössä voi saavuttaa huomattavaa säästöä.

Säännöllisesti huolletut ja hyvin hoidetut laitteet toimivat luotettavasti ja ympäristöystävällisemmin. Öljykattilan hoito on yksi tärkeimmistä ja yksinkertaisimmista keinoista pienentää öljylämmitteisen talon lämmitysenergislaskua. Säännöllinen öljykattilan puhdistus paitsi säästää energiaa, myös pidentää kattilan käyttöikää. Säästävällä energiankäytöllä on myös kauaskantoinen ekologinen merkitys: se vähentää ympäristöhaittoja ja vaikuttaa tulevaan hyvinvointiin.

Keskuslämmityskattilan säännöllinen nuohous alentaa kiinteistön lämmityskustannuksia. Kattilan tulipintoihin kertynyt noki ja tuhka muodostavat eristävän kerroksen kattilan tulipinnoille, joka haittaa lämmön siirtymistä veteen ja alentaa näin kattilan hyötysuhdetta. Polttoaineen kulutus lisääntyy nokikerroksen paksuuden mukaan.

Useimmissa pientalokattiloissa jo ohutkin nokikerros kattilan tulipinnoilla nostaa lämmityksen energiakulutusta noen koostumuksesta riippuen viidestä prosentista (lentotuhka) 15 prosenttiin (kiinteä pikeentymä). Kolmen tuhannen öljylitran vuosikulutuksella tämä merkitsee 150–450 litran säästöä vuodessa.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Periaatteessa jokainen voi itse puhdistaa kattilansa, mutta ammattimiehen eli nuohoojan taidoilla ja välineillä kattilan tulipinnat puhdistuvat tehokkaasti ja vaivattomasti. Nuohooja tarkastaa myös samalla toimivatko laitteet oikein. Hän osaa kertoa, onko syytä kääntyä öljypoltinhuoltajan puoleen. Lämmityslaitteiden toiminta voidaan tarkastaa mm. mittaamalla kattilan palamishyötysuhde. Savukaasuanalyysi paljastaa paitsi hyötysuhteen, myös huoltotarpeen. Pientalojen kattiloissa savukaasuanalyysi tulisi suorittaa vähintään kerran vuodessa, suuremmissa kattiloissa useamminkin.

Palamista kannattaa toki tarkkailla itsekin. Säätöjä on kuitenkin seurattava ja mittauksin voidaan osoittaa myös puhdistuksesta aiheutunut säästö.

Puhdistetussa kattilassa öljy palaa mahdollisimman täydellisesti, mikä myös osaltaan vähentää haitallisia päästöjä. Rikkidioksidi- ja typpioksidipäästöjä voidaan vähentää polttamalla oikein ja pitämällä kattilat puhtaina sekä oikein säädettyinä. Hiilidioksidipäästöihin voimme vaikuttaa vain polttamalla vähemmän polttoainetta. Yksinkertaisinta energiansäästöä onkin ottaa lämpö polttamastamme polttoaineesta mahdollisimman hyvin talteen.

Lähde: Nuohousalan Keskusliitto

MAINOS
MAINOS LOPPUU