Pientalotohtori – energiatodistus: Energiakulutuksen faktat paperille

Talo
Pientalotohtori – energiatodistus: Energiakulutuksen faktat paperille
Pientalon energiatodistus antaa tärkeitä tietoja rakennuksen ominaisuuksista ja jopa ehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseksi. Sitä voi hyödyntää vanhan talon kunnossapidossa ja remonttien suunnittelussa.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
28.3.2023

↑ Neljä vuotta sitten alapohjaan lisätty lisälämmöneristys on aiheuttanut lattiasienikasvua rakenteisiin.

Energiatodistus kertoo luotettavaa tietoa talon energiankulutuksesta. Tiedot perustuvat rakennuksen ominaisuuksiin, eivätkä ole riippuvaisia rakennuksen käyttäjistä. Energiatodistus sisältää myös tietoa rakennuksen sen hetkisten käyttäjien energiankulutuksesta.

Energiatodistuksessa esitetty rakennuksen energiankulutus on kuin autoille esitettävät kulutuslukemat eli standardin mukaan testatut kulutukset, joita voi verrata autojen kesken. Energiatodistus antaa mahdollisuuden vertailla talojen energiankulutusta keskenään.

Todellisen kulutuksen ratkaisee se, kuinka paljon ja missä autolla ajetaan ja kuinka raskas kaasujalka käyttäjällä on. Tämä pätee myös taloihin: kulutus vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon asukkaita on ja millaiset käyttötottumukset – eli kaasujalka – heillä on.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

↑ Purun päälle asennettu lämmöneriste tukki yläpohjan tuuletuksen, ja rakenteisiin syntyi mikrobivaurioita.

Laskennan perusteet

Energiatodistuksen laskenta perustuu pääosin asetuksiin ja määräyksiin sekä tarkastuskäynnillä saatuihin pinta-alatietoihin tai annettuihin rakennuspiirustuksiin, rakennussuunnitelmiin ja annettuihin kulutustietoihin. Laskentaperusteet ovat lain voimaan tulon jälkeen (v. 2013) jonkin verran eläneet, ja viimeisin nykyisin voimassa oleva malli on astunut voimaan tämän vuoden alusta. Yhtenä olennaisimpana muutoksena on muun muassa energiamuotokertoimien muutokset. Tämä näkyy erityisesti sähkölämmitteisissä taloissa, joissa aiempaa kerrointa 1,7 pidettiin liian kovana. Se aiheutti kovaa keskustelua ja palautetta.

Nykyisin sähkön energiamuotokerroin on 1,2, mikä käytännössä tarkoittaa, että energiatodistuksen laskennassa ostoenergian määrä otetaan huomioon 1,2-kertaisena, kun se aiemmin huomioitiin 1,7-kertaisena. Lopputuloksena sähkölämmitteiselle talolle saadaan siis nyt totuudenmukaisempi energiatehokkuusluokka.

Apua korjauksien suunnitteluun

Rakennuksen energiatodistuksen parasta antia ovat siinä ehdotetut toimet energiatehokkuuden parantamiseksi.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Energiatodistuksen laatija ehdottaa kannattavia toimenpiteitä rakennukseen aiemmin tehtyjen selvitysten perusteella rakennuksen tilasta tehtyihin havaintoihin perustuen ja rakennuksen asiakirjoista saataviin tietoihin nojautuen.

Paremmat ikkunat, tiiviimmät rakenteet ja tehokkaampi talotekniikka antavat mahdollisuuden vähentää talon energiankulutusta.

Siirtymällä fossiilisten polttoaineiden tai pelkän sähkön käytöstä uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinko- ja maalämmön tai puulämmityksen hyödyntämiseen, voidaan vähentää ympäristövaikutuksia. Rakennuksen energiatodistus antaa myös pohjatietoa talon korjausten ja lämmitystapamuutosten suunnitteluun.

↑ Maanvastainen kellarin seinä lämmöneristettiin sisäpuolelta, mutta ulkopuolista kostetutta ei estetty pääsemästä rakenteisiin. Talo on alkanut lahota.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Energiaremontti vaatii tarkkuutta

Itselleni on kuntotarkastuksissa ja asuntokaupan jälkeisissä riitatapauksissa tullut vastaan useita tapauksia, joissa niin kutsutulla energiaremontilla on aiheutettu rakenteisiin vakavia kosteusvaurioita.

Tyypillisimpiä virheitä on rakenteen lämmöneristäminen väärältä puolelta liian tiiviillä eristeellä. Eräässä kohteessa vanhan talon purueristeinen rossipohja oli lattioiden vetoisuuden takia eristetty alapuolelta styroxilla. Tämän seurauksena sisäilman kosteus pääsi tiivistymään alapohjan alkuperäisiin rakenteisiin, koska styrox ei laskenut enää vesihöyryä rakenteesta ulos riittävän hyvin. Noin neljässä vuodessa alapohjarakenteeseen syntyi muun muassa lattiasienikasvustoa ja talon koko alapohja jouduttiin uusimaan.

Toinen hyvin tyypillinen tilanne, johon tarkastuksissa törmään, on maanvastaisten kellarin seinien lisälämmöneristys sisäpuolella. Parasta aikaa on selvittelyssä riitatilanne, jossa ammattiurakoitsija oli lämpöeristänyt kellarikerroksen seinät sisäpuolelta mineraalivillalla sillä seurauksella, että muutaman vuoden päästä eristeet olivat homehtuneet ja ne jouduttiin purkamaan pois.

Vauriot olivat syntyneet, koska vanhan talon ulkopuolisessa kosteudenhallinnassa olevat puutteet, kuten salaojat ja perusmuurin vedeneristykset, olivat vielä kor- jaamatta. Remontti oli siis aloitettu sisältä, kun ensin olisi ehdottomasti pitänyt hoitaa ulkopolinen kosteudenhallinta kuntoon. Toinen syy vaurioille oli sisäilman kosteuden tiivistyminen kylmään betonin pintaan, koska lämmöneristys oli rakenteessa väärällä puolella.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Molempia edellä olevia tapauksia yhdistää se, että remonteista ei ollut mitään suunnitelmaa. Oli vaan lähdetty tekemään omasta mielestä hyvää ja lämmintä, mutta ajauduttiinkin ojasta allikkoon. Remontteihin käytetyt rahat menivät täysin hukkaan, ja rakenteille aiheutettiin lisävaurioita.

Tarinoiden opetus on siis, että myös niin kutsutut energiaremontit on syytä tehdä suunnitellusti ja ammattilaisen apua hyödyntäen. On olemassa laskentaohjelmia, joilla voidaan arvioida muun muassa kosteuden tiivistymisriskiä rakenteeseen eri lisälämmöneristysratkaisulla.

↑ Lisälämmöneristys on kiinni vesikatteessa 1950-luvun talon yläkerrassa. Tuuletus ei toimi, joten rakenteisiin on päässyt syntymään vaurioita.

Vain pätevä tekijä kelpaa

Energiatodistuksen tekijällä tulee olla pätevyys työn suorittamiseen. Energiatodistuksen saa laatia henkilö, jonka pätevyys on todettu ja voimassa, ja joka on rekisteröity ARA:n energiatodistusten laatija -rekisteriin.

Muutama vuosi sitten eräästä kohteesta oli tehty energiatodistus, joka oli yhtenä kiinteistökaupan asiakirjana. Vuonna 2005 rakennettu vapaa-ajanasunto oli muutettu vuonna 2010 jatkuvaan asumiskäyttöön tarkoitetuksi omakotitaloksi. Tässä yhteydessä kohteen vastaava työnjohtaja oli laatinut energiatodistuksen rakennusluvan liitteeksi. Laskennassa oli huomioitu mukaan koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla, jotta luvanhakuhetken vaatimukset saatiin täytettyä.

Todellisuudessa talossa ei ollut minkäänlaista ilmanvaihtoa, ei edes painovoimaista. Laskenta oli siis tehty täysin väärin perustein. Tiiveysmittauksessa ja lämpökuvauksessa todettiin merkittäviä puutteita sekä ilmatiiviydessä että lämmöneristävyydessä.

Talokauppa päätyi kohteessa ilmenneiden törkeiden rakennusvirheiden ja vaurioiden perusteella kaupan purkuun. Energiatodistuksen tiedot eivät siis pitäneet paikkaansa ja ostaja oli saanut väärää tietoa: kysymyksessä oli tiedonantovirhe.

U-arvomittaus selvittää lämmöneristävyyden

U-arvomittaus on uusi tutkimusmentelmä, joka ei riko rakenteita. Sillä saadaan selville todellinen U-arvo, eli se, kuinka hyvin rakenne estää lämmön johtumista ulos. U-arvomittaus on tarkempi kuin teoreettiset laskelmat.

Mittaus on nopea: nykyisillä laitteilla saadaan tehtyä 5–10 mittausta tunnissa. Mittauksen avulla lisäeristämistoimet voidaan kohdentaa kustannustehokkaasti juuri oikeisiin rakenteisiin, eli aikaa ja rahaa säästyy lisäämällä eristystä kuhunkin kohtaan oikea määrä.

Fakta

Kiinteistön tai huoneiston myynnin ja vuokrauksen yhteydessä tarvitaan uuden lain mukainen energiatodistus. Uusi energiatodistuslaki astui voimaan 1.6.2013.

Teksti ja kuvat: Matti Kaijomaa