Pientalotohtori – Varaudu vesivuotoihin

Talo
Pientalotohtori - Vesivuoto
Vesivuotovahinkoja sattuu yhä enemmän, ja niiden korjaukset on usein tehty puutteellisesti. Tunnistamalla riskit voit ennaltaehkäistä putkivuotoja ja muita vuotovahinkoja.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
24.2.2020

↑ Samassa kupariputkessa on kolme suihkuavaa putkivuotoa.

Vuotovahinkojen määrä kasvaa koko ajan. Finanssialan Keskusliiton tilastojen mukaan vuonna 2014 vuotovahinkoja tapahtui 39 000 kpl, ja vakuutusyhtiöt maksoivat näistä korvauksia 152 miljoonaa euroa. Vastaavat luvut vuonna 1988 olivat 22 000 vahinkoa ja niistä maksettiin 35 miljoonan euron korvaukset. Luvuissa on mukana myös yritysvakuutuksista maksetut korvaukset. Mitkä sitten ovat tyypillisimmät vuotoriskit, ja miten niihin tulisi jo pientalon huollossa sekä uudisrakentamisessa varautua?

pp0515_pientalotohtori-4 pp0515_pientalotohtori-5

↑ Kuparinen käyttövesiputki on vuotanut saunassa, ja lauteet sekä paneelit ovat vaurioituneet. Valurautaisessa viemäriputkessa on vaakahalkeama.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Teknistä käyttöikää on syytä kunnioittaa

Varsinkin putkien kohdalla teknisen käyttöiän täyttyminen tarkoittaa suoraan lisääntyvää vuotovahingon riskiä. Sama koskee myös astianpesukoneiden ja pyykinpesukoneiden poistovesiletkuja sekä tulovesiputkia ja niiden liitäntöjä. Vanhempien kiinteistöjen vuotoriskiä lisää putkien asennustapa. Tyypillinen tapa 1950–1970-luvuilla oli asentaa putket rakenteiden sisään mm. kerroksellisiin alapohjarakenteisiin, joita tuolloin hyvin usein käytettiin. Piilossa alkavaa ns. tihkuvuotoa on täysin mahdotonta huomata, ja rakenteille aiheutuneet vauriot voivat olla vakavia ennen kuin vuoto havaitaan.

Myös käytetyissä materiaaleissa on eri aikakausina ollut paljon laatuvaihtelua, joten vuotovahingon ennustaminen on erityisen vaikeaa. Vastaan on tullut tapauksia, jossa kuparinen käyttövesiputki on syöpynyt puhki muutamassa vuodessa.

pp0515_pientalotohtori-7

Putkivuodon aiheuttamia vaurioita rakenteissa.

Vuotovahinkojen korjaukset on usein tehty puutteellisesti


Pääsääntöisesti vuotovahingot korvataan joko kiinteistön vakuutuksesta tai kotivakuutuksesta. Vakuutusyhtiö korvaa rakenteiden korjaamisen sille tasolle, mitä ne olivat vahingon tapahtumahetkellä. Itsellä on tullut vastaan useita tapauksia, joissa ei vuotovahingon lisäksi ole huomioitu mitenkään talon muita ongelmia tai riskejä.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Muutaman vuoden takaa muistuu mieleen asuntokauppaan liittyvä riitatapaus, jossa 1940-luvun talon alapohjassa vanhat käyttövesiputket olivat vuotaneet. Alapohjarakenteena oli betonilaatan päälle koolattu puulattia, jossa lämmöneristeenä oli aikakaudelle tyypillisesti kutterinlastu-sahanpuruyhdistelmä ja putket oli asennettu alapohjan lämmöneristekerrokseen. Vakuutusyhtiö oli teettänyt korjauksen urakoitsijalla. Korjauksesta ei ollut tehty suunnitelmaa tai työselitystä, eikä korjauksesta ollut muutakaan dokumentaatiota saatavilla, ei edes valokuvia. Korjaus oli tehty myyjän vakuutuksesta. Ostaja alkoi lähes heti sisään muuton jälkeen oireilla kohteessa, vaikka lattioiden uusimisesta oli kulunut alle 2 vuotta.

Asiaa lähdettiin tarkemmin selvittämään. Alapohjarakenteiden avausten yhteydessä havaittiin, että kutterinlastu ja sahanpuru oli korvattu mineraalivillalla, mutta vanhaa vaurioitunutta purua oli kuitenkin jäänyt villojen joukkoon. Myyjän kertoman mukaan alapohjan betonilaattaa oli kuivattu monta viikkoa, ja se oli kuivausliikkeen mittauksissa todettu kuivaksi. 2 vuoden kuluttua betonilaatta oli uudestaan märkä. Tämä johtui siitä, että tontti oli savimaata ja alapohjan betonilaatta oli valettu lähes suoraan saven päälle, kuten aikakauden tapana oli tehdä. Maakosteus oli siis noussut savimaasta juuri kuivattuun betonilaattaan. Rakenteiden kosteus ei siis pelkästään johtunut putkivuodosta. Remontissa olisi tullut ehdottomasti huomioida myös maakosteus.

Toisessa tapauksessa omistaja oli itse korjannut kahden eri putkivuodon aiheuttamat vauriot. Uuden ostajan alka- essa remontoida kohdetta laajemmin paljastui pintojen alta molemmista kohti korjaamattomia, toki jo nyt kuivuneita vaurioita. Ostajan ja myyjän välille asiasta syntyi asuntokauppariita. Tässäkään tapauksessa ei korjauksista ollut mitään dokumentaatiota käytettävissä.

pp0515_pientalotohtori-2 pp0515_pientalotohtori-3

MAINOS
MAINOS LOPPUU

 Parketin alla betonilaatan sisällä vuotanut putki
on aiheuttanut vaurioita parkettiin. Patteriventtiilin vuoto aiheuttanut vaurioita parkettiin.

Putkityöt kannattaa teettää alan ammattilaisella


Mikään laki ei kiellä putkitöiden tekemistä ilman pätevyyttä, mutta pätevän asentajan käyttö on enemmän kuin suositeltavaa. Itselleni on tullut vastaan mm. tapaus, jossa vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta putkivuotoa sillä perusteella, että putkiasennus oli tehty omatoimisesti. Tapauksessa omatoimisesti tehty putkiliitos alkoi vuotaa ja kasteli lähes koko omakotitalon. Jos asennuksessa olisi käytetty ulkopuolista urakoitsijaa, olisi vahinko todennäköisesti korvattu urakoitsijan vastuuvakuutuksesta.

Putkityöt vaativat yleensä erityistyökaluja ja jo senkin takia ne on järkevää antaa ulkopuolisen ammattilaisen hoidettavaksi. Rakennus- tai toimenpideluvan vaativissa töissä, esim. remontin yhteydessä tehtävissä muutostöissä, rakennusvalvonnat vaativat ns. KVV-vastaavan nimeämisen, joka vastaa siitä, että työt tehdään suunnitelmien ja voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti.

Teksti ja kuvat: Matti Kaijomaa

MAINOS
MAINOS LOPPUU