Radon voi aiheuttaa terveyshaitan kodeissa

Talo
Monet ovat saattaneet kuulla radonista ja sen vaaroista, erityisesti keuhkosyöpäriskin takia. Mitä radon oikeasti on ja miksi se vaikuttaa niin vahvasti suomalaisten turvalliseen ja terveelliseen asumiseen?
MAINOS
MAINOS LOPPUU
28.3.2023

Mitä on radon?

Radon on hajuton, mauton ja väritön radioaktiivinen kaasu, joka kulkeutuu maaperästä koteihimme. Radonia sisäilmassa ei voi siis mitenkään itse havaita, minkä takia radonin mittaaminen onkin erittäin tärkeää. Radonmittaus on ainoa tapa selvittää, löytyykö omasta kodista rajoja ylittävää määrää radonia.

Syitä rakennuksissa esiintyviin radonongelmiin ovat rakennustapa, ilmasto ja geologiset olosuhteet. Radonia kulkeutuu kiinteistöjen sisäilmaan rakenteiden puutteiden kautta. Sisäilman laatuun vaikuttavia rakenteiden puutteita ovat esimerkiksi rakenneliittymien epätiiveyskohdat. Esimerkiksi tiivistämättömien läpivientien kautta ryömintätilan tai maaperän epäpuhtaudet, kuten radon, pääsee kulkeutumaan sisäilmaan.

Säteilylain (859/2018) mukaan asunnon huoneilman radonpitoisuus ei saa ylittää arvoa 300 Bq/m3. Asunnot, joiden rakennuslupa on myönnetty 1.4.2004 tai sen jälkeen tulee suunnitella ja rakentaa siten, että radonpitoisuus ei ylitä arvoa 200 Bq/m3. Maailman terveysjärjestö, WHO sen sijaan ohjeistaa asunnon radonpitoisuuden enimmäisarvoksi 100Bq/m3.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Miksi kodin radonpitoisuus kannattaa mitata?

Terveydelle haitallinen radonaltistus syntyy aina, kun oleskellaan korkean radonpitoisuuden tiloissa. Radonin vaikutukset eivät ole välittömiä, vaan terveysongelmat tulevat usein vasta vuosien kuluttua. Terveydelle haitalliset prosessit syntyvät tyypillisesti keuhkoissa, joissa radonista muodostuva voimakas radioaktiivinen alfasäteily kykenee vaurioittamaan ihmisen herkimpiä keuhkosolukoita.

Lukuisien tutkimuksien perusteella korkean sisäilman radonpitoisuuden on havaittu kasvattavan keuhkosyöpäriskiä merkittävästi. Sen aiheuttamaan keuhkosyöpään menehtyy Suomessa vuosittain arviolta 300-500 ihmistä. Radon on tupakan jälkeen toiseksi yleisin syy sairastua keuhkosyöpään.

Radonille altistuminen ei aiheuta mitään välittömiä oireita, esimerkiksi huimausta tai yskää. Tämän takia kaikkien riskialueilla asuvien on äärimmäisen tärkeää mitata kotinsa radonpitoisuudet, koska ilman mittausta haitallisia pitoisuuksia on mahdotonta havaita. Radonille altistumisen uskotaan olevan osallisena myös lasten ja nuorten leukemia tapauksissa.

Enimmäisarvon 300 Bq/m3 ylittäviä koteja on kaikkialla Suomessa, mutta korkeimmat radonriskialueet sijaitsevat tyypillisesti Etelä-Suomessa ja Pirkanmaan alueella. Radonmittaus on järkevä suorittaa myös muualla Suomessa, etenkin jos rakennus sijaitsee hiekka- tai soramaalla.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Katso kuntakohtainen lista radonalueista Suomessa.

Miten radonmittaus suoritetaan?

Virallisen radonmittauksen voi suorittaa Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymällä radonmittauspurkilla. Mittaus kestää kahden kuukauden ajan ja mittaus täytyy suorittaa aikavälillä 1.9.–31.5. Radonin mittauskausi sijoittuu viileämpään aikaan, jolloin rakennuksia yleisimmin lämmitetään ja ikkunat ja ovet pidetään suljettuina. Tämä luo rakennukseen alipaineen, joka saa radontason nousemaan, kun ilmaa imetään maasta lattian alta. Näissä olosuhteissa on mahdollista saada korkealaatuisia mittauksia ja vertailukelpoisia lukemia.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaan asunnon radonmittaus tehdään kahdella mittauspurkilla, jotta saadaan kattava arvio radonaltistuksesta. Pienissä asunnoissa radonmittaus voidaan suorittaa yhdellä mittauspurkilla. Radonmittaus suositellaan tehtävän viiden vuoden välein.

Jos mittaustuloksen mukaan radonpitoisuuden raja-arvot ylittyvät, suositellaan kotiin tehtävän radonkorjausta. Radonturvallinen sisäilma nostaa kotisi arvoa ja on etuna esimerkiksi kodin myynnin yhteydessä.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Teksti ja kuvat: Raksystems

Raksystems Groupin tehtävänä on auttaa kiinteistönomistajia pitämään rakennukset kunnossa. Tämä edistää kiinteistön käyttäjien sekä asukkaiden ja omistajien hyvinvointia. Myös ympäristö kiittää, kun edistämme aktiivisesti kestäviä valintoja ja arvoja. Vähennämme palveluillamme kiinteistöjen ympäristövaikutuksia ja kannustamme asiakkaitamme parempiin valintoihin.

Yrityksemme on perustettu vuonna 1989 ja työllistämme yli 730 asiantuntijaa Suomessa ja Ruotsissa. Lisätietoja löydät osoitteesta www.raksystems.fi.

MAINOS
MAINOS LOPPUU