Radonkorjaus on kodin omistajalle vaivatonta

Talo
Radonkorjaus on kodin omistajalle vaivatonta
Radonkorjaus tekee kodin sisäilmasta merkittävästi turvallisemman, jos mittausten avulla radonia on havaittu sisäilmassa. Pientalojen radonkorjaus ei tarkoita aina suuria ja kalliita radonsaneerauksia, vaan useassa tapauksessa ratkaisut radontorjuntaan löytyvät varsin pienillä toimenpiteillä.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
9.5.2023

Mitä radon on?

Radon on hajuton, mauton ja väritön radioaktiivinen kaasu, joka kulkeutuu maaperästä koteihin. Radonia ei siis ole mahdollista itse havaita sisäilmassa mitenkään, minkä takia radonmittaus on ainoa tapa selvittää, löytyykö omasta kodista rajoja ylittävää määrää radonia.

Terveydelle haitallinen radonaltistus syntyy aina, kun oleskellaan korkean radonpitoisuuden tiloissa. Radonin vaikutukset eivät ole välittömiä, vaan terveysongelmat tulevat usein vasta vuosien kuluttua. Radonin aiheuttamaan keuhkosyöpään menehtyy Suomessa vuosittain arviolta 300–500 ihmistä.

Radonille altistuminen ei aiheuta mitään välittömiä oireita, esimerkiksi huimausta tai yskää. Tämän takia kaikkien riskialueilla asuvien on äärimmäisen tärkeää mitata kotinsa radonpitoisuudet, koska ilman mittausta haitallisia pitoisuuksia on mahdotonta havaita.

Radonkorjaus tehdään radonimureilla tai alapohjan alipaineistuksella

Radonongelma on aina korjattavissa kustannustehokkaasti ja kohtuullisen nopeasti. Radonkorjaus ei vaadi piha-alueiden laajamittaisia avauksia ja on ohi usein yhdessä työpäivässä. Radonongelmia voidaan vähentää monin eri menetelmin. Korjaustapaan vaikuttavat muun muassa rakennustyyppi, ilmanvaihto, maaperän olosuhteet sekä muut rakennuksen ominaisuudet. Radonkorjausjärjestelmän hankinta ja käyttökustannukset ovat varsin alhaiset sen koko elinkaaren ajan.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Yleisin tapa tehdä radonkorjaus on alapohjan alipaineistus. Osaan kohteista voidaan tehdä myös tiivistyksiä ja ilmanvaihdon säätöä. Alapohjan alipaineistuksen lisäksi ongelma voidaan korjata radonimureilla, jotka poistavat haitallista radonia sisäilmasta.

Suomalaisten radonasiantuntijoiden kehittämän RadonWay® -radonsaneerausjärjestelmän laitteet ovat nykyaikaisia ja tehokkaita sekä hyvin pieni energiankulutus. Laitteet voidaan asentaa joko sisä- tai ulkotiloihin. Radonimuri on hyvin huoltovapaa, vain suodattimet pitää puhdistaa ja vaihtaa. Laitteella on kolmen vuoden takuu. Puhallinta huollattamalla laitteen tekninen käyttöikä voi olla kymmenen vuotta tai enemmänkin.

Tilaa radonkorjaus kokeneilta asiantuntijoilta

Asennettavien radonimurien määrä ja muut mahdolliset työt ovat kohdekohtaisia, minkä takia jokainen kohde vaatii oman toimenpidesuunnitelmansa. Asennuksen hinta vaihtelee tästä syystä kohteesta riippuen.

Radonkorjausta tilattaessa kannattaa varmistaa, että korjaus sisältää sisäilman radonpitoisuuksien tarkistusmittaukset. Lisätoimenpiteenä voidaan tehostaa esimerkiksi olemassa olevia imupisteitä, parantaa ilmanvaihtoa tai asentaa lisäimuri. Korjauksen voivat suorittaa vain Suomen Säteilyturvakeskus (STUK) kouluttamat ammattilaiset, tämä on siis hyvä tarkistaa tilauksen yhteydessä.

MAINOS
MAINOS LOPPUU