Säästä energiakuluissa – lisää lämmöneristettä!

Lämmitys
Yläpohjan lisälämmöneristäminen pienentää energialaskua ja lisää asumismukavuutta. Eristettä ei kuitenkaan voi tuosta vain lisätä.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
3.4.2023

Mikä kohta talostasi kaipaa kipeimmin lisäeristämistä, ja saako eristettä lisäämällä siitä aiheutuneet kustannukset takaisin pienentyneinä lämmityskuluina?

Vastaus näihin kysymyksiin ei ole yksinkertainen. Mitä vanhemmasta talosta on kysymys, sitä ohuemmat lämmöneristekerrokset siinä on. Näissä tapauksissa lisäeristyksen takaisinmaksuaika on aina kaikkein lyhyin. Myös uudemmat huolimattomasti eristetyt rakennukset saavat suurta apua lisäeristyksestä.

Ennen lisäeristeen asentamista on ullakolla tehtävä tarkastuskierros. Vanhan eristeen kolot kannattaa tilkitä. Myös ilmanvaihtokanavien eristys pitää tarkastaa ennen lisäeristystä. Myös kulkusiltojen alustat on eristettävä huolellisesti. Kulkusillat helpottavat ullakolla liikkumista. Ammattilainen osaa etsiä vanhan eristeen alta ne kohdat, joille voi astua, kun kulkusillalta on poikettava.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Tutki rakenteet

Ennen lisälämmöneristystä on tutkittava vanhat rakenteet tarkasti, että näkee, onko rakenteissa kosteusvaurioita. Kosteus tiivistyy rakenteissa kohtiin, joissa lämmin ja kostea sisäilma kohtaa talvisen kylmän ulkoilman. Jos rakenteista löytyy merkkejä kosteudesta, vaikkakin tarkastushetkellä ne olisivat kuivia, on asiantuntijan annettava tutkia rakenne ennen lisälämmöneristyksen tekemistä.

Jos olet aikeissa lisäeristää yläpohjaa, käy ryömimässä yläpohjassa ja tarkasta ennen eristeen lisäämistä, että kaikki läpivientikohdat ovat tiiviitä.

Lämpövuotoja esiintyy yleisesti seinän ja katon liittymäkohdassa. Tutki myös aluskatteesta ja vesikatteesta mahdollisia vuotojälkiä. Kokeile kädellä vanhan eristeen ja höyry- ja ilmansulun välistä, ettei siellä ole kosteutta. Tarkasta, että ilmanvaihtokanavien lämmöneristeet ovat kunnolla paikoillaan, eivätkä ne irvistele saumoistaan. Poista kaikki yläpohjaan kuulumaton materiaali eli tiiviit, kosteutta läpäisemättömät roskat.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Tuulenohjaimet estävät puhallettavaa eristettä tukkimasta räystään ja julkisivuverhouksen tuuletusrakoja. Puukuitueriste ei aiheuta kutinaa eikä ihoärsytystä, mutta hengityssuojainta pitää käyttää.

Huolehdi tuuletuksesta

Huomioi, että lämmöneristeen lisääminen pienentää lämpövirtaa eristekerroksen läpi. Lämpötilan laskeminen yläpohjaontelossa huonontaa yläpohjan rakenteiden kuivumista. Siksi lisäeristämisen yhteydessä on erityisesti huolehdittava yläpohjaontelon tuuletuksen toimivuudesta.

Tilannetta saattaa pahentaa vielä, että aluskate ei ole kondensiosuojattua, vaan pelkkää muovia. Vanhemmissa taloissa sitä ei ole ollenkaan. Kattoremontin yhteydessä se on sinne asennettava. Mikäli aluskate ei ulotu talon ulkoseinien ulkopuolelle saakka, vaatii se välittömän korjaamisen.

Paranna tuuletusta lisäämällä talon molempiin päätykolmioihin mahdollisimman ylös reilun kokoiset tuuletussäleiköt. Mikäli harjakaton kannatusrakenteet ovat umpinaisia palkkirakenteita, pitäisi harjalla olla erillinen harjatuuletuskotelo, joka tuulettuu myös talvella lumipeitteen läpi harjatuuletuspiippujen kautta.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Asenna räystäille tuulenohjaimet, jotka asettuvat tiiviisti seinältä ylösnousevaa tuulensuojalevyä vasten ja estävät ilmankierron tukkeutumisen räystäältä ja myös julkisivuverhouksen tuuletusraossa.

Tuulenohjain estää myös ilmavirran vaikutuksesta puhallusvillaeristeen ohenemista räystäältä. Jätä kuitenkin riittävä tuuletusrako tuulenohjaimen ja aluskatteen väliin. Raon suuruuden pitää olla vähintään 50-70 mm, mielellään jopa 100 mm. Näistä tuuletusraoista on huolehdittava erityisesti silloin, kun rakennuksen sisäkatto on vesikatteen suuntainen. Liian usein törmää siihen, että lisäeriste on asennettu suoraan aluskatetta tai vesikatetta vasten. Se aiheuttaa taatusti kosteusongelmia.

Huomioi paloturvallisuus

Yläpohjan lisäeristämisessä on huomioitava myös paloturvallisuus. Toimenpiteet riippuvat siitä, minkälaisesta hormista on kyse ja myös siitä, mitä ja kuinka paksua eristekerrosta käytetään. Erityisen tarkkana on oltava silloin, jos tulisijan hormina on käytetty teräksistä kevythormia. Myös tiili- tai elementtihormin läpivientikohdissa pitää tarkastaa sekä horminvalmistajan että lämmöneristetoimittajan ohjeet siitä, kuinka paloturvallisuutta on parannettava. Myös liesituulettimen poistoputki on paloeristettävä mahdollisen rasvapalon varalta. Talon energiankulutuksesta lämmittämiseen kuluu keskimäärin 50 prosenttia. Koska lämpö nousee aina ylöspäin, saadaan yläpohjan lisäeristyksellä parhaat tulokset energiakustannusten pienentämiseksi. Yläpohjan lisäeristys on kannattavaa, koska sen voi useimmiten tehdä rakenteita avaamatta. Vanhemmissa taloissa saattaa yläpohjan eristepaksuus olla vain 15–20 cm.

 

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Katso esimerkki lämmöneristyksen kuluista ja säästöistä >