Talvi on lämpökamerakuvausten aikaa!

Talo
Lämpökamerakuvaus
Syksyn ja talven kylmien säiden lähestyessä tulee kiinnittäneeksi erityistä huomiota asunnon vetoisuuteen ja asumismukavuuteen. Jos syysviiman puhaltaessa koet tarvetta lähteä haeskelemaan villasukkia, voi olla aihetta tutkia talon mahdolliset lämpövuodot. Vetoisuuden lisäksi muita merkkejä mahdollisista ilmavuodoista ovat esim. katolla olevat jääpuikot tai huurre rakenteiden pinnoilla sellaisissa paikoissa, joihin se ei kuulu.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
24.2.2020

Ilmavuotojen tunnusmerkit ja haittatekijät
Syksyn ja talven kylmien säiden lähestyessä tulee kiinnittäneeksi erityistä huomiota asunnon vetoisuuteen ja asumismukavuuteen. Jos syysviiman puhaltaessa koet tarvetta lähteä haeskelemaan villasukkia, voi olla aihetta tutkia talon mahdolliset lämpövuodot. Vetoisuuden lisäksi muita merkkejä mahdollisista ilmavuodoista ovat esim. katolla olevat jääpuikot tai huurre rakenteiden pinnoilla sellaisissa paikoissa, joihin se ei kuulu.
Sen lisäksi että asumisviihtyvyys kärsii, ilmavuodot voivat tuoda ongelmia myös talon rakenteille. Kosteus voi tiivistyä sopivissa olosuhteissa rakenteisiin, aiheuttaa paikallisia kosteusvahinkoja ja tätä kautta myös homekasvustoja. Koska huonelämpötilaa on pidettävä korkeampana vedon vuoksi, ilmavuodot tuhlaavat myös energiaa.

Lämpökamerakuvauksen hyödyt
Lämpökamerakuvaus on nopea, edullinen ja luotettava toimenpide, jolla voidaan löytää rakennuksesta mm. lämpöenergiaa kuluttavat vuodot, kylmäsillat ja puuttuvat eristeet rakenteista. Kuvauksella voidaan helposti osoittaa, onko rakennuksessa energiaa syöviä kohteita, ja löytyykö rakenteista korjaustarvetta. Kuvauksesta tehdään kirjallinen raportti lämpö- ja digikuvineen.

Lämpökamerakuvaus avuksi myös remontoidessa
Lämpökamerakuvausta on mahdollista hyödyntää myös silloin, kun vanhaa remontoidaan uudeksi. Kameran avulla saadaan tärkeää tietoa esim. yläpohjan, vesikaton ja ulkoseinän rakenteista ja niiden lämpöteknisestä toimivuudesta. Kuvauksella voidaan myös todentaa toimivatko patterit, minkä lämpöistä ilmaa tulee korvausilmakanavasta, ja missä kulkevat lattialämmitys- tai lämminvesiputket. Tehdyn remontin jälkeen suositellaan jälkikuvausta työn laadun varmistamiseksi.

Löydä rakennuksen ongelmakohdat
Energiatehokkuus ja asumisviihtyvyys on järkevää varmistaa lämpökamerakuvauksella jos on syytä epäillä lämpövuotoja. Kuvausta käytetään näissä tilanteissa apuna erilaisten ongelmien selvittämisessä ja paikallistamisessa, tai esimerkiksi analysoidessa erilaisten lämmitysjärjestelmien toimivuutta. Kylmät kohdat rakenteissa voivat johtua esimerkiksi eristeiden huolimattomasta asennuksesta, niiden puuttumisesta kokonaan tai niiden kastumisesta, jolloin paikallistetaan myös mahdollinen kosteusvaurio. Varsinkin ulkoseinistä kostunut eriste on helppo löytää lämpökameran avulla.
Oli sitten kyse vanhasta tai uudesta rakennuksesta, lämpökamerakuvausta tehtäessä kyse on laadun ja asumisviihtyvyyden varmistamisesta. Kuvauksen avulla voidaan paikallistaa sellaisia rakenteiden laatupoikkeamia ja jopa rakennevirheitä, joiden havaitseminen muilla keinoin on usein aikaa vievää tai jopa mahdotonta.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Varmista kuvaajan pätevyys

Lämpökameran kuvat itsessään eivät kerro rakenteesta, vaan kuvien analysointiin tarvitaan aina ammattitaitoinen henkilö. Kuvaajalta tarvitaan ymmärtämystä siitä miten talon rakenteet toimivat. Kuvauksen tekevän henkilön pätevyys kannattaakin aina varmistaa ja mm. VTT:n nettisivuilta löytyvät pätevöityneet/sertifioidut lämpökamerakuvaajat.

Lisätiedot: http://www.raksystems.fi

MAINOS
MAINOS LOPPUU