Toimiva ilmanvaihto pitää kodin terveenä ja turvallisena

Talo
Kun rakennuksen ilmanvaihto toimii, siihen ei juuri kiinnitä huomiota. Energiankulutuksen noustessa talvella mieleen saattaa hiipiä ajatus, että mitä jos säästäisi sähkössä sulkemalla ilmanvaihtokoneen?
MAINOS
MAINOS LOPPUU
3.5.2024

Painovoimaisen ilmanvaihdon rakennuksissa tuloilmaventtiileistä tulevaa kylmää ilmaa tuntuu turhalta päästää sisään, kun joutuu lämmittämään sitä kalliilla sähköllä ja moni saattaa ajatella, että pärjää hyvin vähän huonommallakin sisäilmalla.

Kunnollista ja raikasta sisäilmaa tarvitaan kuitenkin myös talvella, sillä puutteellisesti toimiva ilmanvaihto voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia niin rakennukselle kuin sen käyttäjällekin.

Vähennä ilmanvaihtoa hallitusti, älä kokonaan

Mikäli harkitset ilmanvaihdon pienentämistä kustannus- ja energiansäästösyistä, muuta toiminta-asetuksia maltillisesti. Ilmanvaihtoa ei voi pysäyttää kokonaan tai tukkia tuloilmaventtiileitä. Jos ilma ei vaihdu riittävästi, sisäilman hiilidioksidipitoisuus nousee. Pitoisuuksien noustessa liian korkeiksi, tilojen käyttäjät voivat alkaa oireilla. Jatkuva väsymys, uupumus ja päänsärkyinen olo voi johtua siitä, että ilmanvaihto ei toimi riittävällä tasolla.

Joskus tällaiseen tunteeseen voi havahtua yön jälkeen: suljetun oven takana nukkuessa makuuhuoneen ilma on pysähtynyttä ja paksua, eikä hajukaan ole raikas. Kun tällaista ilmaa on hengittänyt yön ajan, olo ei välttämättä ole kovin levännyt aamulla.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta kaikissa oleskelutiloissa

Muista huomioida tilaan mahtuvien henkilöiden lisäksi se, montako henkilöä tilassa voi oleskella yhtäaikaisesti, jotta tilan ilmanvaihto riittää kaikille. Liiallisen ryhmäkoon saatat huomata paksusta ja tunkkaisesta ilmasta.

Joskus ilmanvaihdon suunnittelu on unohtunut kokonaan esimerkiksi tiloissa, joita ei ole tarkoitettu oleskelutiloiksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kotien varastotiloihin tehdyt etätyötoimistot tai toimistotiloissa tehdyt huonejakomuutokset, joissa olemassa olevaa ilmanvaihtoa ei ole muutettu vastaamaan uutta väliseinäjakoa. Tällaisissa tilanteissa tulo- ja poistoilman pääte-elimet ovat jääneet vanhoille paikoilleen, ja osa uusista huoneista on jäänyt ilman tulo- ja poistoilmanvaihtoa.

Huolehdi, että poisto- ja tuloilmanvaihto toimii tasapuolisesti

Ilmanvaihdon tarkoituksena on poistaa sisäilmasta epäpuhtauksia ja kosteutta ja tuoda tilalle raikasta, puhdasta ilmaa. Poistoilmanvaihto ja tuloilmanvaihto toimivat siis käsi kädessä – molemmilla on oma tärkeä tehtävänsä. Jos toinen niistä pettää, ilmanvaihto menee epätasapainoon.

Jos uutta ilmaa ei pääse sisätiloihin sieltä, mistä sen on suunniteltu tulevan, poistuva ilma aiheuttaa rakennukseen alipaineen, jonka vuoksi tilaan pyrkii tulemaan ilmaa mitä reittejä pitkin tahansa. Jos tuloilmaa tulee rakennukseen, mutta poistoilmanvaihto ei toimi, epäpuhtaudet kertyvät sisäilmaan, tila ei tuuletu ja näin ollen riski sisäilmaongelmille kasvaa. Lisäksi sisäilman kosteus kertyy rakenteiden pinnoille ja myös pintamateriaalia syvemmälle eristekerroksiin, joista vaurioitumisen syntymistä ja etenemistä on vaikeampi huomata.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Varmista siis, että poistoilmanvaihto toimii ja se kuljettaa pois kosteuden, jota meistä ihmisistä, ilmasta ja toiminnastamme syntyy.

Puhdista ilmansuodattimet säännöllisesti

Likaisten suodattimien kautta tuleva ilma on epäpuhdasta, eikä ilmavirta ole tehokas likakerroksen läpi. Jotta ongelmilta vältytään, ilmanvaihdon tulee olla päällä ja oikein säädetty sekä huollettu.

Ilmanvaihdon säätö vaatii ymmärrystä riittävästä ilmanvaihdon määrästä ja sen vaikutuksesta taloon ja sen rakenteisiin. Pelkän ilmanvaihdon sijaan oleellisempaa olisikin keskittyä tilojen kokonaishallintaan.

Sisäilmasta pystytään mittaamaan lämpötilaa, ilman kosteutta sekä hiilidioksidipitoisuutta. Mittaamaan pystytään myös tilojen välisiä paine-eroja sekä rakennuksen sisätilojen paine-eroa ulkoilmaan nähden.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Joskus asiantuntija tekee mittaukset paikan päällä kohdekäynnin aikana. Tällöin ei kuitenkaan voida saada kokonaiskuvaa olosuhteiden muutoksista eri käyttötilanteissa ja vuorokauden aikoina. Mittaukset voidaan tehdä myös tallentavina mittauksina, jolloin mittalaitteet asetetaan tiloihin ja olosuhteita seurataan esimerkiksi viikosta kahteen viikkoon. Tällaisen mittauksen jälkeen voidaan arvioida, ovatko sisäilman olosuhteet riittävällä tasolla, vai vaativatko ne säätöä. Vaihtoehtoisesti voidaan myös arvioida, miten tehdyt muutokset ovat vaikuttaneet olosuhteisiin.

Muistathan, että oman kodin ilmanvaihto kaipaa säännöllistä huoltoa ja mittausta!

Sustera

Susteran tehtävänä on auttaa kiinteistönomistajia pitämään rakennukset kunnossa. Tämä edistää kiinteistön käyttäjien sekä asukkaiden ja omistajien hyvinvointia. Myös ympäristö kiittää, kun edistämme aktiivisesti kestäviä valintoja ja arvoja. Vähennämme palveluillamme kiinteistöjen ympäristövaikutuksia ja kannustamme asiakkaitamme parempiin valintoihin.

Lisätietoja löydät osoitteesta www.sustera.fi.

MAINOS
MAINOS LOPPUU