Tunnetko termit – talon pinta-alan määritelmät

Talo
Kustannusarvioinnissa syntyvä virhe on jopa +32 prosenttia, jos esimerkiksi huoneala ja kerrosala ymmärretään väärin. Tutustu!
MAINOS
MAINOS LOPPUU
27.3.2023

Huoneala, hum²

Huonetilan pinta-alaksi lasketaan kyseessä olevaa tilaa rajoittavien seinien sisäpintojen rajoittama ala.

Huoneistoala, htm²

Kerroksessa oleva vaakasuora pinta-ala, jota rajaavat toisaalta huoneistoa ympäröivien seinien, toisaalta huoneiston sisällä olevien kantavien tai muiden koko rakennukselle välttämättömien rakennusosien huoneiston puoleiset pinnat.

Huoneistoa ympäröivien seinien rakennusosa-alaa (eli seinien alle jäävää pinta-alaa) ei lasketa huoneistoalaan.

Kerrosala, kem²

Rakennusoikeuteen liittyvä käsite, jonka maankäyttö- ja rakennuslain 115 § määrittelee seuraavasti: Tontin tai rakennuspaikan kerrosalalla tarkoitetaan sille rakennettaviksi sallittujen rakennusten yhteenlaskettua kerrosalaa.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Esimerkki

Esimerkkinä talo, jonka huoneala on 125 hum², huoneistoala 132 htm² ja kerrosala 165 kem².

  • Kustannusarvioinnissa syntyvä virhe on +32 %, jos huoneala ja kerrosala ymmärretään väärin.
  • Talon ominaisuuksien kautta tehty laskenta ei mahdollista virhettä.