MAINOS | Piristeel Oy

Tikkaat pitävät sateellakin

Talo
Kaste, vesi, huurre ja jää voivat tehdä tikkaat vaarallisen liukkaiksi ja kasvattaa tapaturmien riskiä. Pisko SafeGrip on turvallinen tikas, koska se pitää.
15.9.2023

Liukkaat tikkaat ovat vakava turvallisuusriski varsinkin nuohoojille ja kattoalan ammattilaisille. Nuohoojista yli 10 prosentille sattuu työuran aikana vakava työtapaturma tai lievempiä tapaturmia. Läheltä piti -tilanteita on sitäkin enemmän.

– Tikkaat liukastava aamukaste on varsinainen nuohoojan kirous. Liukastumisvaaraa lisää myös pöly, vesisade ja talvella erityisesti jää”, kertoo Piristeel Oy:n markkinointijohtaja Jaakko Piri.

SafeGrip-teknologia vähentää liukastumisriskiä merkittävästi, koska ote ja askel pitävät.

Testattua pitoa

Pisko SafeGrip tikkaan pito-ominaisuuksia testattiin VTT:n valvonnassa viime toukokuussa. Testissä verrattiin sileäpintaisen tikkaan ja Pisko SafeGrip -tikkaan kitkaominaisuuksia eri olosuhteissa.

Kuivalla säällä SafeGrip-tikkaan pito on merkittävästi parempi, ja haastavissa oloissa päästään yli 100 prosenttia parempaan pitoon kuin sileällä tikaspinnalla. SafeGrip-tikkaiden pito on märissä oloissa parempi kuin sileäpuolaisen tikkaan pito kuivana ja puhtaana, mikä on todella käänteentekevä parannus kotimaiseen tikasturvallisuuteen.

Tikasturvallisuus ja tapaturmien ehkäisy kuuluu kaikille taloyhtiöille ja kiinteistön omistajille. SafeGrip-tikkaita myydään seinä-, katto- ja turvatikkaina. Saatavilla on kaikki katto- ja julkisivuvärit.

”Ruotsissa sileäpuolaisia tikkaita ei hyväksytä, joten miksi Suomessa pitäisi ottaa enemmän riskejä”, Piri kyseenalaistaa ja kertoo, että Pisko SafeGrip -tikkaat täyttävät kaikki standardit ja suositukset, ainoina Suomessa.

Mikä on turvallista?

CE-merkinnällä valmistaja osoittaa, että tuotteen keskeiset ominaisuudet on selvitetty siihen sovellettavan harmonisoidun tuotestandardin mukaisesti. Useimmissa rakennustuotteissa CE-merkintä on tullut pakolliseksi jo 1.7.2013 alkaen. Kiinteitä kattotikkaita koskee standardi EN 12951.

Standardin (EN 12951 – Kiinteät kattotikkaat) yhtenä vaatimuksena on, että lapetikkaan askelmat tai puolat tulee olla siten muotoillut, että henkilöiden liukastuminen ja veden sekä lumen kerääntyminen tuotteeseen estetään. Vaatimuksena on siis hyvin selkeästi tuotteen liukkauden estäminen riittävin menetelmin turvallisuuden lisäämiseksi. Sileäpuolaiset tikkaat, eivät yksiselitteisesti täytä standardin EN 12951 vaatimuksia.

Talotikkaille, eli seinä- ja hätäpoistumistikkaille ei ole toistaiseksi harmonisoitua eurooppalaista tuotestandardia. Näille voidaan hakea varmennustodistus kansallisen hyväksyntämenettelyn mukaan. Menettely on vapaaehtoinen, mutta antaa takeen tuotteen ominaisuuksista, mekaanisesta kestävyydestä ja korroosiokestävyydestä.

Lisäksi esimerkiksi ruotsalainen standardi SS 83 13 40 edellyttää toiminnallisista vaatimuksilta, että tikkaan puolissa on oltava riittävä liukastumisen estävä ominaisuus.

Iso tarve pitotikkaille

Suomen johtava sadevesijärjestelmien, tikkaiden ja kattoturvatuotteiden valmistaja Piristeel päätti kehittää tikkaan, jonka pito-ominaisuudet ja käyttömukavuus viedään totuttua paremmalle tasolle.

Tuotteen ja tuotannon pitkä kehitysprojekti näkyy jo lanseerausvaiheessa menestyksenä. Pisko SafeGrip -tikkaita myytiin ensimmäisen kahden kuukauden aikana yli 5 000 rakennukseen.

”Oletimmekin, että tikasturvallisuutta parantavalle tuotteelle on todella suuri tarve”, Piri kommentoi. 
Menekin odotetaan kasvavan vielä merkittävästi tiedon lisääntymisen myötä. Entistä turvallisemman tuotteen saa nyt käytännössä samaan hintaan.

Katso video pitävistä tikkaista: