Uuden talon vuositarkastus – valmistaudu huolella

Talo
Kun talon vuositarkastus on edessä, kannattaa selvittää rakenteissa ja järjestelmissä olevat virheet, puutteet ja vauriot asiantuntijoiden avulla mahdollisimman tarkasti jo ennen vuositarkastusta.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
27.3.2023

Taloyhtiön osakkaat ovat usein voimattomia, kun edessä on lainmukainen uuden taloyhtiön vuositarkastus, jonka rakentajan puolelta järjestää  ammattirakennuttaja, mutta taloyhtiön hallituksen jäsenten tietotaito ei riitä pitämään taloyhtiön puolia.

Näissä tilanteissa asiantuntijan laatima raportti kiinteistön kunnosta ennen vuositarkastusta auttaa taloyhtiötä ja rakennuttajaa löytämään yhteisen sävelen takuukorjauksiin liittyvissä neuvotteluissa.

Uuden asunnon ja talon vuositarkastus on säädetty laissa

Asuntokauppalaissa on säädetty uuden asunnon vuositarkastuksesta, joka perustajaosakkaan (rakennuttajan) tulee järjestää 12 – 15 kuukautta sen jälkeen kun rakennusvalvonta on hyväksynyt rakennuksen käyttöönotettavaksi. Asuntokauppalain ja sen velvoittavan pykälän taustalla on asunnon ostajan aseman turvaaminen. Ostajalla ja taloyhtiöllä on näin käytännössä vuosi aikaa havainnoida mahdollisia virheitä ja puutteita.

Uusissa rakennuksissa esiintyvät viat ovat usein sellaisia, että tavallinen mattimeikäläinen ei niitä kykene havaitsemaan. Maalipinnan epätasaisuudet vielä suhteellisen helposti jokainen saattaa huomata, mutta esimerkiksi vesikaton ongelmat vaativat jo taloyhtiön hallituksen palkkaaman asiantuntijan erillistä tarkastusta.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Harva taloyhtiön asukas tai edes hallituksen jäsen tulee kiivenneeksi katolle saati kurkistaneeksi yläpohjaan. Hallituksissa istuvat aivan tavalliset kansalaiset, jotka eivät ole kiinteistön kunnosta ja sen huolenpidosta sen enempää ammattinsa tai koulutuksensa kautta tietoisia.

Tästä syystä taloyhtiön kannattaa selvittää rakenteissa ja järjestelmissä olevat virheet, puutteet ja vauriot asiantuntijoiden avulla mahdollisimman tarkasti jo ennen vuositarkastusta. Asiantuntijoiden laatiman raportin muodossa taloyhtiö voi antaa perustajaosakkaal­le yksilöidyn luettelon kiinteistössä ilmenevistä vioista ja puutteista viimeistään vuositarkastuksessa. Usein vesikaton kaltaisissa rakenteissa havaittavat ongelmat tulevat ilmi vasta vuosien saatossa ja silloin reklamoiminen voi olla jo myöhäistä.

lakisääteinen uuden talon vuositarkastus

Uusissa rakennuksissa esiintyvät viat ovat usein sellaisia, että tavallinen mattimeikäläinen ei niitä kykene havaitsemaan.

Jos oma asiantuntemus ei riitä

Esimerkiksi Raksystems Insinööritoimisto Oy on kehittänyt palvelun, jonka tarkoituksena on turvata uusien kiinteistöjen useiden vuosien elinkaari. Uuden taloyhtiön vuositarkastuksen ennakkotarkastuksessa asiantuntijat tarkastavat taloyhtiön kunnossapitovastuuseen kuuluvat rakenteet ja perusjärjestelmät (LVI- ja sähköjärjestelmät) hyvissä ajoin ennen rakennuttajan järjestämää vuositarkastusta.

Näin hallituksen jäsenet voivat mennä hyvillä mielin asiantuntijoiden laatiman raportin kanssa vuositarkastukseen ja pystyvät vaatimaan rakennuttajalta virheiden ja puutteiden korjaamista.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Tarvittaessa asiantuntija voi lisäksi toimia korjaustöiden valvojana, jolloin taloyhtiön osakkaiden ei tarvitse osallistua kiinteistön tarkastuksiin itse.

 

Lisätietoja: www.raksystems.fi

MAINOS
MAINOS LOPPUU