Vältä nämä kalliiksi tulevat virheet omakotitalon rakentamisessa

Talo
Kun omakotitalon rakennusprojekteissa selvitettävää riittää tonttikauppojen lainhuudatuksesta rakennuslupaan ja kylpyhuoneen kaakeleista kattolistoihin, jäävät muutamat asiat helposti huomiotta. Vakuutusasiantuntija kokosi neuvot, jotka jokaisen omakotitalorakentajan on syytä kerrata suurempien vahinkojen välttämiseksi.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
28.3.2023

Sellaista rakennustyömaata ei ole, jossa ei jotain sattuisi. Pienempiä virheitä voi usein korjailla pitkin matkaa, mutta joskus kohdalle sattuu suurempi onnettomuus, joka on vaarassa keskeyttää koko rakennuttamisen. Työmaalle voidaan murtautua ja viedä kymmenien tuhansien eurojen arvosta omaisuutta. Joku voi tippua katolta tai kaatua tikkailta, jolloin seuraukset vaihtelevat pintaruhjeista pysyvään vammaan tai pahempaankin. Vesiputki voi hajota ja valuttaa vettä rakenteisiin viikonlopun ajan.

Kokosimme viisi vinkkiä siihen, miten voit nukkua yösi rauhallisesti myös stressaavana rakennusaikana. Näillä vinkeillä turvaat omakotitalon rakentamisen aikana itsesi, työntekijät, rakentuvan talon ja työvälineet.

1. Tarkista oikeusturvavakuutus ennen tonttikauppoja

Monet rakentajat lähtevät taloprojektissaan liikkeelle tontin ostamisesta. LähiTapiola Varsinais-Suomen korvausjohtaja Marko Erkkilä vinkkaa, että vakuutusyhtiöön kannattaa olla yhteydessä jo tässä vaiheessa.

– Suosittelen kaikkia varmistamaan jo ihan alkuvaiheessa, että onhan oikeusturvavakuutus voimassa ja että siinä on riittävä turvan taso. Se auttaa, jos tonttikaupassa tai myöhemmin asunnon rakennuttamisessa syntyy sellaista riitaa, mitä pitäisi oikeudessa asti selvittää, Erkkilä kertoo.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Monelta rakennuttajalta löytyy jo valmiiksi kotivakuutus siihen asuntoon, jossa rakennusaikana aikoo asua. Usein sekä oikeusturva- että vastuuvakuutus kuuluvat kotivakuutukseen ja ovat siten kunnossa. Asia kannattaa kuitenkin tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä. Oikeusturvavakuutus kattaa omaan asuin- tai vapaa-ajan käyttöön rakennettavien taloihin liittyvät riidat.

2. Rakennuksen vakuutus kerralla kuntoon täysarvovakuutuksella

Olipa kyse valmiista talopaketista tai hartiapankilla pitkästä tavarasta rakentuvasta talosta, vaatii pankki tai muu kiinnityksen antaja kohteelle palovakuutuksen. Se ei yksinään kuitenkaan riitä kattamaan kuin murto-osan rakennustyömailla sattuvista vahingoista.

– Yleisimmät vahingot aiheutuvat varkauksista ja tavaroiden rikkoutumisista. Vaikka talo olisi lukittu, voivat pitkäkyntiset murtautua sisälle rikkomalla lukon tai muutoin rakenteita vahingoittamalla ja sieltä viedään sitten erinäköistä tavaraa. Rikkoutumisista korvataan äkilliset ja ennalta arvaamattomat hajoamiset, mutta ei esimerkiksi väärästä käsittelystä, säilyttämisestä tai viallisista materiaaleista johtuvia vikoja, Erkkilä kertoo.

Paras vaihtoehto rakenteilla olevan talon vakuuttamiselle on sen täysarvovakuutus. Siinä vakuutus perustuu rakennuksen pinta-alalle eikä sille tarvitse arvioida rahallista arvoa etukäteen. Näin ei synny riskiä siitä, että kohde olisi yli- tai alivakuutettu, eli että epähuomiossa maksaisi turhasta tai joku tärkeä asia jäisi vaille turvaa.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Lisäksi kun täysarvovakuutus tehdään kerralla kuntoon, se toimii sellaisenaan myös talon valmistuttua. Erkkilän mukaan usein talon valmistumisen jälkeen vakuutusasiat ovat unohtuneet ja rakennusaikaista vakuutusta ei muisteta päivittää.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että pelkkä sana ”täysarvovakuutus” ei vielä takaa riittävää turvaa. Yhtä tärkeää on turvan kattavuus.

– Meillä täysarvovakuutus-nimikkeellä saa vakuutuksia kolmella eri tasolla. Suppein kattaa vain tulipalojen ja luonnonilmiöiden aiheuttamia vahinkoja. Perusturvassa on mukana vuotovahingot ja varkaudet, ja laajimmassa lisäksi vielä tavaroiden rikkoutumiset, Erkkilä muistuttaa.

3. Muista suojata rakennustarvikkeet ja työvälineet!

Rakennuksen täysarvovakuutus korvaa siis laajuudesta riippuen myös työvälineiden ja materiaalien varkaudet ja hajoamiset. Niitä täytyy kuitenkin säilyttää tontilla asianmukaisesti. Esimerkiksi seuraavana päivänä asennettavia kodinkoneita ei saa jättää autokatokseen, vaan niiden on oltava lukkojen takana odottamassa asennusta.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Lisäksi tavaroiden varastoimispaikan pitää olla tontilla. Vakuutus kattaa rakennusmateriaalien kuljettamisen rautakaupasta omalle tontille ja niiden säilyttämisen työmaalla.

– On kuitenkin melko yleistä, että rakennusmateriaaleja voidaan varastoida myös jossain muualla kuin tontilla. Tällaisissa ulkopuolisissa varastoissa sattuneita varkauksia tai muita vahinkoja vakuutus ei kata, ellei varastoa ole erikseen vakuutettu, Erkkilä varoittaa.

Työvälineet ovat vakuutettuina rakentuvan talon täysarvovakuutuksessa. Sama koskee myös vuokrattuja tai lainattuja työkoneita. Niille ei tarvitse erillistä suojaa varkauden, ilkivallan tai tulipalojen varalta, mutta niiden rikkoutumista ei valitettavasti kotivakuutuksella voi turvata. Kalliimmat laitteet kannattaakin tarvittaessa vakuuttaa erikseen.

4. Turvaa työntekijät ja etenkin itsesi!

Tavaroille ja omaisuudelle sattuvien vahinkojen lisäksi rakennustyömailla tapahtuu paljon erilaisia tapaturmia. Usein selvitään pienemmillä ruhjeilla, mutta toisinaan sattuu vakavampia, henkeä uhkaavia tai pysyviä vammoja aiheuttavia onnettomuuksia.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

– Oman mielenrauhan vuoksi rakennuttajien henkivakuutusturvan ja pysyvän työkyvyttömyyden vakuutuksen on syytä olla kunnossa. Jos vaikkapa pariskunta rakentaa yhdessä itselleen kotia ja toinen putoaa katolta ja vammautuu pahasti, voi rakennustyömaakin jäädä kesken tulojen puolittuessa, Erkkilä pohtii.

Itselleen sattuvia vahinkoja ja niiden hoitokuluja voi kattaa omalla vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella. Jos työmaalla on ulkopuolisia työntekijöitä, riippuu heidän vakuuttamisensa siitä, työskentelevätkö he palkattuina työsuhteisina henkilöinä vai yrittäjinä. Yrittäjä huolehtii omasta vakuutusturvastaan itse, kun taas palkkasuhteisen työntekijän vakuuttaa työnantaja. Silloin tarvitaan minimissään lakisääteinen tapaturmavakuutus ja työeläkevakuutus.

Jos rakennustyömaalla työskentelee paljon talkooväkeä, on heidän suojakseen mahdollista ottaa talkoovakuutus. Se on täysin vapaaehtoista ja kattaa talkooväelle sattuvia henkilövahinkoja. Vakuutusten korvausmäärät ovat tosin sen verran pieniä talkoovakuutuksissa, että ne kattavat lähinnä ohimeneviä tapaturmia. Suurempia onnettomuuksia varten talkoolaisilla olisi hyvä olla oma vapaa-ajalla voimassa oleva tapaturmavakuutus.

5. Ennen kuin allekirjoitat sopimuksia, selvitä vastuut! 

Hankkiessaan talopakettia sopimuksiin yleensä sisältyy jonkinlainen vakuutus rakennettavalle kohteelle.

– Rakennusliikkeen tarjoama vakuutus voi olla varsin pätevä, mutta yhtä hyvin se voi tarkoittaa pelkkää palovakuutusta. Kehotan jälleen tässä kohdassa ostajaa olemaan tarkkana ja kysymään etukäteen, mitä vakuutus tarkalleen pitää sisällään ja kenen vastuulla erilaiset vahingot ovat. Aina parempi, jos voi tehdä oman sopimuksen vakuuttamisesta oman yhtiön kanssa, Erkkilä jatkaa.

Mikäli vakuutuksenottaja on vaikkapa rakennusyhtiö, on sopimusvaiheessa syytä selvittää myös se, milloin vakuutuksen voimassaolo päättyy. Myös urakoitsijoiden riittävän kattavan vakuutusturvan varmistaminen on paikallaan.

– Ylipäätään ennen rakennushankkeen sopimuspapereiden allekirjoittamista pitää tietää, kuka rakennusprojektin riskeistä vastaa. Jos jotain hajoaa, mikä on vakuutuksen omavastuu ja kenen vastuulla se on. Ja millä tasolla vahinkojen enimmäiskorvausmäärät ovat, riittävätkö ne kyseiseen hankkeeseen, Erkkilä jatkaa.

Lähde: ePressi.com, kuva: Pixabay