Ympäristöystävällinen koti palkitsee ostajansa monella tavalla

Lämmitys Talo
Ympäristön huomioiminen talon hankinnassa säästää luonnon lisäksi yleensä myös asumiskuluissa. Energiatehokkaassa asunnossa ei tarvitse maksaa haaskatusta energiasta ja hiilijalanjälki pienenee.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
28.3.2023

Talot vaihtavat tällä hetkellä vilkkaasti omistajaa. Talon energiatehokkuus ja hiilineutraalius on yksi kilpailuvaltti, johon yhä useampi ostaja kiinnittää paljon huomiota. Energiatehokkuus alkaa olla jo oletusarvo uusissa taloissa, mutta myös vanhojen talojen energiatehokkuuteen kannattaa kiinnittää huomioita niin ympäristön kuin asumiskulujenkin takia.

Talon energiatehokkuus selviää energiatodistuksesta, joka myyjällä täytyy olla esittää asunnon ostajalle. Se on lakisääteinen, mutta poikkeuksia voi olla, ja joskus vaaditaan vain niin sanottu kevennetty energiatodistus.

Energiatodistus perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja energiankulutukseen. Siitä ilmenee energiatehokkuuteen vaikuttavia seikkoja ja laskelmia muun muassa käytettävästä energiamuodosta, talon tiiviydestä sekä ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmästä. Energiatodistus kertoo vain itse rakennuksesta, eikä siinä huomioida asukkaiden energiankulutusta.

Energiatodistuksessa ilmoitetaan toteutunut energiankulutus, mutta energiatehokkuusluokka perustuu laskettuun kulutukseen. Suomalaiset kodit ovat keskimäärin energialuokkaa F. Jos esimerkiksi peruskorjauksen yhteydessä parannetaan talon energialuokitusta yhdellä pykälällä luokkaan E, kodin energiankulutus vähenee 34 prosenttia.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Energiatodistus sisältää myös ammattilaisen laatimia suosituksia talon energiatehokkuuden parantamiseen.

 

↑Asuminen aiheuttaa isoimman yksittäisen hiilijalanjäljen suomalaisilla, ja seuraavana pahiksina listassa tulevat ruoka ja liikkuminen.

Asumisen hiilijalanjälki muodostuu rakennuksesta ja asujista

Hiilijalanjälki tarkoittaa sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Talon hiilijalanjälki sisältää rakennuksen koko elinkaarensa aikana tuottamat päästöt rakennusvaiheesta purkamiseen. Asumisen hiilijalanjälki muodostuu lämmityksestä, vedestä, sähköstä ja jätteistä.

Merkittävin ilmastovaikutus on lämmityksellä. Lämmityksen päästöjä puntaroidessa kannattaa tutkia lämmitysmuotojen lisäksi talon rakennusvuotta. Uudet talot ovat energiatehokkaita ja jos lämmitysmuotona on esimerkiksi maalämpö, asunnon lämmittäminen ei kuormita välttämättä lainkaan luontoa.

Lämmityksen jälkeen asumisen päästöjä eniten aiheuttavat vedenkulutus ja sähkö, jota kodissa käytetään. Yksi helpoimpia tapoja pienentää omaa hiilijalanjälkeään on käyttää sähköä, joka on tuotettu uusiutuvilla luonnonvaroilla. Laskennallisesti vihreän sähkön päästöt ovat nolla.

Omilla asumistavoilla ja valinnoilla voi vielä vaikuttaa paljon

Isoa kotia pitää lämmittää enemmän kuin pientä, joten neliöillä pröystäily ei kuulu tähän päivään. Tiivis asuminen on ekoteko. Asuntoa ostaessa kannattaa siis tarkkaan pohtia, kuinka paljon tilaa oikeastaan tarvitsee.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Asumisen hiilijalanjälki on kokonaisuus, johon päivittäiset tavat vaikuttavat merkittävästi; tehokkain tapa pienentää omaa hiilijalanjälkeä on asua mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Yleensä ympäristöä säästäessä säästyy myös rahaa, koska energiapihiys tarkoittaa hukan vähenemistä.

Vaikka ostaisi energiatehottoman talon, siitä voi saada remontoimalla ympäristöystävällisemmän. Lisäeristykset, tiiviyden parantaminen ja esimerkiksi öljylämmityksen vaihtaminen maalämpöön leikkaavat päästöjä, laskevat asumiskustannuksia ja nostavat yleensä kiinteistön arvoa.

↑Asumisen hiilijalanjälkeä voi pienentää esimerkiksi vaihtamalla lämmitysjärjestelmää ekologiseksi ja tiivistämällä ikkunat.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Anna ilmastoystävällisyyden painaa valinnassa

1) Tarkista asunnon energialuokka ja valitse mahdollisimman vähän energiaa kuluttava koti. Hyödynnä energiatodistuksen tietoja.

2) Kiinnitä huomioita etenkin talon lämmitysratkaisuun. Maalämpö on paras vaihtoehto. 

3) Selvitä, onko asunnossa vesimittari. Oman vedenkulutuksen seuraaminen on tehokkain työkalu pienentää vedenkulutusta ja vesilaskua. 

4) Kysy kodinkoneiden energiankulutustiedot ja vesikalusteiden vedenkulutus.

5) Tutki, miten jätteiden lajittelu on suunniteltu.

6) Tutustu kävely- ja pyörätieverkostoihin sekä julkisiin liikenneyhteyksiin: ympäristöystävällisin liikkuminen paikasta toiseen tapahtuu autotta.

Lue lisää: Asumisen hiilijalanjälki – pienennä omia päästöjäsi | YIT.fi

 

Lähteet: yit.fi, motiva.fi, etuovi.com, maaseuduntulevaisuus.fi

Kuvat: Pexels.com