Pienpäästöt pysyvät kurissa modernissa takassa

Lämmitys Talo
Tulisija on tärkeä varalämmityslaite monessa kodissa, eikä pelkkä tunnelman luoja. Puun polttaminen ei ole kuitenkaan ongelmatonta, koska pienpäästöt mietityttävät monia.Lue vinkit ympäristölle ystävällisempään puun polttoon.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
28.3.2023

Tulisija lämmittää, vaikka sähköt katkeaisivat. Siksi sellainen on edelleen useimmassa talossa, vaikka koteja lämmitetäänkin pääasiallisesti muilla tavoilla, kuten sähköllä. 

Puun poltto kuitenkin synnyttää päästöjä, mikä kismittää ympäristöä ajattelevan takan polttajan tai puukiukaan lämmittäjän mieltä. Onko puun polttaminen hirvittävä rikos ympäristöä ja naapurustoa kohtaan? No eihän toki, sillä kun tekee oikeita valintoja ja polttaa puuta vastuullisesti, pienpäästöt pysyvät kurissa.

Yksi tapa vähentää pienpäästöjä on uusia tulisija. Valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota etenkin tulisijan hyötysuhteeseen ja päästöarvoihin. Taajama-alueilla kannattaa käyttää hyvin suunniteltuja ja lämpöä tehokkaasti varaavia tulisijoja, jotka eivät aiheuta isoja savuhaittoja.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

↑Sytytätkö puut päältä vai alta? Oikea tapa on sytyttää puut päältä, koska sillä tavalla syntyy vähiten päästöjä. Tulisija tuo varmuutta lämmittämiseen ja turvaa ainakin peruslämmön kireiden pakkasjaksojen aikana, jos sähkön jakeluverkostoon tulee häiriöitä – ei ole lainkaan tavatonta, että sähkönjakelu katkeaa joksikin aikaa talvella jonkin ongelmatilanteen seurauksena.

Pienpäästöt vähenevät tulisijan korjauksella tai uusimisella

Remontoidessaan kotejaan ihmiset tekevät usein korjauksia, jotka parantavat asunnon energiatehokkuutta. He hankkivat lämpöpumppuja, uusivat ikkunoita ja ovia sekä tiivistävät rakenteita, mutta eivät kiinnitä huomiota tulisijoihin.

Useimmissa omakotitaloissa tulisijat ovat alkuperäisiä eli vuosikymmenien ikäisiä samoin kuin niiden polttotekniikka. Tulisijan vaihtoon kannatta kuitenkin satsata ja ottaa ammattilainen suunnitteluun heti alussa sekä uudis- että saneerauskohteissa. Sillä tavalla voi varmistua, että uudistettu tulisija on varmasti vähäpäästöinen eikä ikäviä yllätyksiä tule myöhemminkään eteen.

Suomessa tulisijojen päästöille ei ole vielä asetettu päästörajoja, mutta monet valmistajat ovat kuitenkin kehittäneet tulisijojaan vähäpäästöisemmiksi ja tietävät tuotteensa päästötason. Tulisijan uusimisen yhteydessä verottaja tarjoaa kotitalousvähennyksen työn osuudesta.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

↑Polttopuiden säilytystavalla on oleellinen vaikutus siihen, miten paljon pienpäästöjä omassa tulisijassa syntyy. Puun pitäisi olla vaaleaa ja täysin kuivaa.

Näin pienpäästöt vähenevät

  • Suosi kahden kesän yli kuivunutta vaaleaa puuta, jonka tunnistat myös äänestä: kaksi kuivaa pilkettä helähtää terävästi, kun lyöt niitä vastakkain.
  • Älä nakkaa tulipesään märkää, maalattua tai kyllästettyä puuta. Roskapaperiakaan ei saa takassa polttaa, mutta pientä määrää sää hyödyntää sytykkeenä.
  • Muista tilata nuohooja säännöllisesti – se on sinun vastuullasi kiinteistön omistajana. Vakituisessa käytössä olevien asuntojen tulisijat ja savuhormit pitää nuohota kerran vuodessa ja vapaa-ajan asunnoissa kolmen vuoden välein.
  • Lado puut vaakatasoon siten, että palamisilma pääsee kiertämään pilkkeiden välistä. Aseta isot puut alle, pienemmät päälle ja sytykkeet ylimmäksi. Älä ahda tulipesää liian täyteen.
  • Sytytä puut päältä. Sytykkeiden lämpö aiheuttaa puun ainesosien kaasuuntumisen, mistä syntyvä leimahdus sytyttää kaasuuntuneen aineksen. Alta sytyttäminen synnyttää runsaasti päästöjä.
  • Huolehdi, että huoneesta riittää korvausilmaa tulipesään ja palamisnopeus on riittävä – palamisen nopeutta tulisijassa säädetään paloilman avulla.

Lähde: Hengitysliiton Polta puuta puhtaasti -esite

MAINOS
MAINOS LOPPUU

↑Vanhan tulisijan romutuspalkkiolla voitaisiin todennäköisesti kannustaa omakotitaloasukkaita energiatehokkuuden parantamiseen ja hiukkaspäästöjen vähentämiseen.  

Romutuspalkkiosta kannustin?

Kansallisessa ilmansuojeluohjelmassa on esitetty yhtenä toimenpide-ehdotuksena vanhojen kiukaiden romutuspalkkio kiuaskannan uusimiseksi puun pienpolton päästöjen vähentämiseksi. Jos vanhoille tulisijoille tulisi vastaava kannustinjärjestelmä, puun pienpolton päästöjä saataisiin vähennettyä 20–50 prosenttia.

Tulisija- ja savupiippuyhdistyksen mukaan joka kymmenes puulämmittäjäkotitalous hankkisi uuden vähäpäästöisen tulisijan, jos saisi vanhasta tulisijasta 1 500 euron romutuspalkkion.   

 

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Lähteet ja lisää tietoa: Tulisija- ja savupiippuyhdistys ja Hengitysliitto

Kuvat: Pixabay.com, Pexels.com