Nuohous putsaa hormit ja tulisijat kuntoon – tilaa nuohooja ajoissa

Lämmitys
nuohous
Nuohooja puhdistaa sekä tarkistaa hormit ja tulisijat, jotta takan tai muun tulisijan käyttö sujuu moitteetta eikä aiheuta tulipalovaaraa. Nuohous pitää tehdä asuinrakennuksessa vuosittain.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
18.8.2023

Hormit ja tulisijat pitää nuohota säännöllisesti, jotta ne toimivat kunnolla eivätkä aiheuta nokipaloja. Nuohous on siis tärkeä osa kodin turvallisuutta.

Nuohooja puhdistaa tulisijan ja savuhormin, mutta myös tarkistaa silmämääräisesti niiden kunnon paloturvallisuuden näkökulmasta. Nuohousta tehdessään nuohoojalla on siis mahdollisuus havaita tulipalon vaaraa aiheuttavat viat ja kertoa niistä asiakkaalle.

Käyttämätöntä tulisijaa ja savuhormia ei tarvitse nuohota. Kuitenkin se on nuohottava ennen kuin tuli sytytetään takkaan tai saunanpesään, jos edellisestä nuohouksesta on ehtinyt kulua kolme vuotta.

Kaasukäyttöistä tulisijaa tai sen hormia ei tarvitse lain mukaan nuohota.

MAINOS
MAINOS LOPPUU
Nuohousta tehdessään nuohooja voi havaita tulipalon vaaraa aiheuttavat viat.

Nuohous tulee tehdä asuinrakennuksissa säädettyä useammin, jos sille on tarve. Jos esimerkiksi hormiin kertyy paljon nokea – jos poltetaan paljon roskia ja märkää puuta – nuohousta voidaan tarvita useammin kuin laissa säädetään.

Nuohous joka vuosi tai kerran kolmessa vuodessa

Vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa nuohous on tehtävä vähintään kerran vuodessa ja vapaa-ajan asumiseen käytetyissä rakennuksissa vähintään kolmen vuoden välein.

Tulisijan ja hormin nuohoustarpeeseen vaikuttaa tulisijan rakenteen ja käytetyn polttoaineen lisäksi se, kuinka paljon tulisijaa käytetään.

Asumisen ja tulisijan käytön määrä ratkaisee jaon vakituisen ja vapaa-ajan asumisen välillä, eikä se, missä ollaan vakituisesti kirjoilla – jos mökillä asutaan ympäri vuoden, sen hormit pitää nuohota vuosittain.

Hormin nokeentumiseen on suuri merkitys myös käyttötottumuksilla, kuten sillä poltetaanko paljon roskia tai märkää puuta. Nuohooja osaa käydessään antaa arvion, kuinka usein juuri sen talon hormit on nuohottava.

MAINOS
MAINOS LOPPUU
Nuohoojalla eli nuohoustöitä tekevällä tulee olla nuohoojan ammattitutkinto.

Nuohoojalla tulee olla nuohoojan ammattitutkinto, koska nuohous on vankkaa ammattitaitoa vaativat työ.

Nuohooja on alan ammattilainen

Nuohouksen voi tilata haluamaltaan ammattitaitoiselta nuohoojalta oman valinnan mukaan. Yksi valitsee halvimman, toinen lähimmän, kolmas parhaan, neljäs mukavimman ja viides sellaisen, jolta saa samalla muitakin kiinteistönhuoltopalveluja.

Talon asukkaan on pidettävä

  • tikkaat
  • kattokulkutien osat
  • katon turvavarusteet

sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti. Jos turvallista pääsyä savupiipulle ei ole, nuohoustyö jää suorittamatta.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Nuohous pelastuslaissa

Rakennuksen omistajalla on pelastuslain mukaan velvollisuus huolehtia säännöllisestä nuohouksesta. Paloturvallisuuden lisäksi säännöllinen nuohous on myös tarpeen, jotta tulisija toimisi hyvällä lämmitysteholla ja hormi vetäisi.

Nuohouspalvelut uudistuivat vuoden 2019 alussa, kun piirinuohousjärjestelmä ja siihen liittynyt hintasääntely loppuivat. Pelastuslaitoksilla ei enää ole velvoitetta huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännössä muutos tarkoittaa elinkeinonharjoittamista rajoittavan piirinuohousjärjestelmän ja nuohouspalvelujen hintasääntelyn loppumista. Suomessa on siirrytty nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan.

Lue lisää lämmittämisestä ja tulisijoista

Kuinka sitä takkaa tulisi lämmittää?

Pönttöuuni asennettiin taloon päivässä

MAINOS
MAINOS LOPPUU