Nuohous on ekoteko

Lämmitys
Takan lämmitys on syytä tehdä ohjeiden mukaan.
Nuohottu tulisija kuluttaa huomattavasti vähemmän energiaa kuin nuohoamaton. Säännöllinen nuohous edistää niin ympäristönsuojelua kuin ihmisten hyvinvointiakin. Huollettu tulisija lämmittää parhaiten, ja muuta lämmitysenergiaa kuluu vähemmän.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
22.5.2023

Säännöllinen nuohous takaa, että tulisija on parhaassa mahdollisessa käyttökunnossa. Säännöllinen nuohous vähentää polttopuun kulutusta ja edistää täydellistä palamista, mikä vähentää päästöjä ja ympäristön tarpeetonta kuormitusta.

Ympäristön puhtaudesta huolehtiminen kuuluu nykyään yhä vahvemmin nuohoojan ammattitaitoon. Nuohooja valistaa ja neuvoo käynneillään asiakkaita, jotta puu palaisi puhtaasti ja tehokkaasti: kuiva ja puhdas puuaines palaa kaikista puhtaimmin sekä päästöttömimmin kotien tulisijoissa.

Lisäksi kannattaa kiinnittää huomio siihen, että polttopuita säilytetään oikein sateelta ja kosteudelta suojattuna.

Nuohous takaa tulisijojen paloturvallisuuden. Paloturvallisuuden ammattilainen tarkastaa nuohoustyön yhteydessä tulisijojen ja hormien kunnon yhtä lailla kuin myös kattotikkaiden ja -siltojen kunnon. Kattoturvatuotteiden täytyy olla asianmukaisessa ja käyttöturvallisessa kunnossa, että nuohooja voi suorittaa jokapäiväisen työnsä.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Nuohooja

  • puhdistaa tulisijat ja hormit
  • antaa vinkit puhtaaseen ja tehokkaaseen puunpolttoon
  • neuvoo tulisijan oikeassa käytössä
  • tarkistaa tulisijojen ja hormien kunnon
  • tarkistaa, että kattoturvatuotteet ovat kunnossa.

Nuohous huolehtii ympäristöstä

Nuohooja opastaa tulisijan käyttäjää mielellään: pienhiukkaspäästöt vähenevät, kun käyttäjä osaa noudattaa oman tulisijansa parhaita käyttötapoja. Nuohoojan asiakas saa tietoutta, ymmärrystä ja myös energian säästöä.

Paras mahdollinen palaminen tulisijassa auttaa pitämään talon sisäilman laadultaan hyvänä eikä naapurillekaan koidu ylimääräisiä savuhaittoja.

Tulisijamallit ja laitteistot, jotka mahdollistavat yhä puhtaampaa palamista, kehittyvät jatkuvasti. Nuohooja osaa valistaa käyttäjiä uusimpien tuotteiden oikeanlaisesta käytöstä ja huoltaa niitä säännöllisesti, jotta toimintakunto säilyy. Myös moderneissa moderneissa vähäpäästöisissä tulisijoissa puhdas palaminen edellyttää laitteen oikeaa käyttöä.

Nuohousalan Keskusliiton syysopintopäivillä Jyväskylässä marraskuussa 2021 keskusteltiin paljon puhtaasta puun pienpoltosta sekä nuohouksesta ympäristöystävällisenä ja energiaa säästävänä tekona.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Lähde: Nuohousalan Keskusliitto ry

Lue lisää turvallisesta puunpoltosta