Pientalotohtori – Painuva talo, mitä tehdä?

Talo
Pientalotohtori – Painuva talo, mitä tehdä?
Painumista voi ilmetä myös pientaloissa. Mitkä ovat painumisen tyypillisimmät syyt, ja missä vaiheessa olisi syytä huolestua? Miten painuva talo korjataan?
MAINOS
MAINOS LOPPUU
28.3.2023

 Sokkelissa on painumisesta johtuvia halkeamia, jotka paljastuivat vasta vanhan rossipohjalattian remontin yhteydessä.

Talon painumisessa on kysymys rakentamisen jälkeen tapahtuvasta muodonmuutoksesta. Yleensä painumista tapahtuu joko perustuksissa tai lattioissa, mutta sitä voi esiintyä myös välipohjissa ja vesikatoissa. Painuminen tapahtuu yleensä hitaasti, ja sen takia sitä on vaikea huomata. Painumisesta aiheutuvat haitat voivat olla joko asumismukavuutta häiritseviä ja esteettisiä tai vaihtoehtoisesti painuminen on rakenteellisesti merkittävä ja vaatii pikaisia korjaustoimenpiteitä.

Miksi painumista tapahtuu?

Perustusten painumisen syynä voi olla perustusten mitoitusvirhe, joka varsinkin vanhemmissa kohteissa johtuu siitä, että ennen suunnittelua ei ole tehty pohjatutkimusta tai muuta riittävän luotettavaa selvitystä perusmaan kantavuudesta.

Toisena syynä perustusten painumiseen on maaperän olosuhteiden muutokset, kuten savimaan kuivuminen, jonka seurauksena savi alkaa puristua kokoon. Savimaa voi kuivua esimerkiksi viereisen uuden rakennuksen salaojittamisen seurauksena. Uuden talon salaojat alkavat kuivattaa myös vanhan talon perustusten alla olevaa savea, joten talo alkaa painua.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Tarkastuksella tuli vastaan tapaus, jossa kaupungin katuun tekemät kaivannot olivat lähteneet kuivattamaan vanhan talon perustuksien alla olevaa savea sillä seurauksella, että vanha talo kallistui katuun päin yli 20 cm. Asiasta kehkeytyi luonnollisesti riita talon omistajan ja kaupungin välillä. Asiassa päästiin kuitenkin sovinnolliseen ratkaisuun, ja syy-yhteyden ollessa selvä kaupunki maksoi suurimman osan talon vaatimista korjauksista. Muun muassa tiiliverhous ei kestänyt painumisen aiheuttamaa liikettä, ja se jouduttiin uusimaan kahdelta sivulta kokonaan.

Painumista voi tapahtua myös, jos vesi- tai viemäriputket alkavat vuotaa lattioiden alla. Vesi pehmentää alun perin tiivistettyä täyttökerrosta ja alkaa lopulta huuhtoa maa-ainesta pois perustusten ja lattioiden alta.

↑ Lattia on painunut uudessa talossa, ja vedeneriste on vaurioitunut pesuhuoneessa.  Sokkelissa on rakenteellisia halkeamia, jotka nähtiin vasta sokkelin levyverhousten poistamisen jälkeen.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Mitkä havainnot voivat viitata painumiseen?

Ensimmäisenä merkkinä painumisesta ovat rakenteisiin ilmestyvät halkeamat. Jos halkeama on vino, kielii se epätasaisesta painumisesta. Myös halkeaman leveys kasvaa tällaisessa tapauksessa alhaalta ylöspäin. Vaaka- ja pystysuorat halkeamat kiviainesrakenteissa ovat monesti vain kuivumiskutistuman aiheuttamia ja haitta on esteettinen.

Lattioiden kaltevuus voi myös viitata koko rakennuksen painumiseen, jos rakennus on perustettu reunavahvistetulle maanvaraiselle betonilaatalle. Jos lattia on tehty ns. uivaksi maanvaraiseksi laataksi, johtuu lattian painuminen yleensä vain alapuolisen täytön puutteellisesta tiivistyksestä rakennusaikana. Tämäntyyppinen painuminen yleensä loppuu 1–3 vuoden kuluttua rakentamisesta, kun alustäyttö on tiivistynyt lopulliseen tiiveyteensä. Kysymys on tällöin vain lattioiden painumisesta, ei rakennuksen perustusten painumisesta. Tällaisen painumisen ensimmäisenä merkkinä on jalkalistan ja lattian väliin syntyvä rako. Haitta on lähinnä esteettinen, mutta märkätilojen vedeneristys voi nurkissa vaurioitua, jos painuminen on riittävän suurta.

Ovien ja avattavien ikkunoiden toimintahäiriöt ja jatku- va säätötarve voi myös kieliä rakennuksen painumisesta.

↑ Pönttöuunin vieressä palomuuriseinässä on painumisesta johtuva halkeama. Sokkelissa on vino ja leveä halkeama, joka viittaa perustusten painumiseen.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Miten korjataan?

Tänä päivänä painumisen korjaamiseen on erilaisia vaihtoehtoja. Perinteinen korjaustapa on ollut jälkikäteen paaluttaminen joko pora- tai lyöntipaaluilla. Markkinoilla on myös uudempia menetelmiä, kuten paisuva geopolymeeri. Menetelmässä geopolymeerimateriaali injektoidaan maaperään nestemäisessä muodossa, minkä jälkeen se alkaa nopeasti paisua. Paisuessaan geopolymeeri täyttää maaperässä olevat tyhjätilat, syrjäyttää maaperässä olevan veden ja tiivistää maaperää. Maaperään injektoitu geopolymeeri kovettuu nopeasti ja muodostaa vakaan ja kestävän rakenteen perustuksen tai lattian alle.

Ennen korjauksiin ryhtymistä kannattaa teettää suunnitelmat asiaan vihkiytyneellä asiantuntijalla. Tarvittaessa perusmaan kantavuus tulee selvittää pohjatutkimuksella.

↑ Lattian ja jalkalistan välinen rako kertoo hyvin, miten lattia on painunut.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Teksti ja kuvat: Matti Kaijomaa

Pientalo ja piha -lehden Pientalotohtori, rakennusinsinööri Matti Kaijomaa on kuntotarkastanut tuhansia taloja. Hän työskentelee Raksystems Insinööritoimisto Oy:ssä.