Pienpuhdistamo vai imeytyskenttä jäteveden käsittelyyn?

Mökki Piha Talo
Uuden jätevesilainsäädännön siirtymäaika päättyy lokakuun lopussa, ja silloin ranta- tai pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien pitää olla ajan tasalla. Sopiiko sinun kiinteistöllesi pienpuhdistamo vai imeytyskenttä?
MAINOS
MAINOS LOPPUU
28.3.2023

Kaikkien ennen vuotta 2004 rakennettujen rannassa tai pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät pitää kunnostaa lokakuun loppuun mennessä, jos ne eivät jo täytä uuden lain vaatimuksia. Sitä uudempien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät ovat riittäviä, jos asia on tarkistettu rakennuslupavaiheessa normaalissa lupahakemusprosessissa.

Laki velvoittaa myös niitä ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä, jotka eivät sijaitse rannassa tai pohjavesialueella: niiden on täytettävä perustason puhdistusvaatimus viimeistään viemäri- ja vesijärjestelmän peruskorjauksen tai vastaavan remontin yhteydessä.

On siis aika tarkistaa, miten oman kiinteistön jätevedenpuhdistus saadaan vastaamaan uuden jätevesilainsäädännön mukaisia perustason puhdistusvaatimuksia. Kunnilla on neuvojia, jotka auttavat kiinteistöjen omistajia riittävän jätevesiratkaisun valinnassa, ja kunnat myös määrittelevät, mikä on riittävä puhdistuksen taso.

Myös valmistajat tarjoavat asiantuntevaa apua. Wavinin Tuotevalitsimesta ja karttapalvelusta voi tarkistaa jälleenmyyjät sekä nyt myös suunnittelijoiden tietoja. 

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Pienpuhdistamo ympärivuotiseen käyttöön

Pienpuhdistamo sopii haja-asutusalueelle kiinteistöihin, joissa asutaan ja elellään vakituisesti. Pienpuhdistamo asennetaan maahan, joten sitä ei juuri huomaa pihassa. Pienpuhdistamot tarvitsevat vähemmän tilaa kuin maapuhdistamot, eikä niiden asentaminen vaadi suuria toimenpiteitä.

Pienpuhdistamoihin johdetaan jätevettä joko jatkuvatoimisesti (pienpuhdistamo) tai panosperiaatteella (panospuhdistamo). Hajuton pienpuhdistamo koostuu maan alla olevasta prosessisäiliöstä, huoltokaivosta ja laitesuojasta. Jätevesijärjestelmän keskusyksikkö sijoitetaan yleensä sisälle. 

Pienpuhdistamo sopii myös saneerauskohteeseen, jossa on jo toimivat sakosäiliöt. Wavinilla on Suomen markkinoiden ainoa EN 12566-6 -standardin mukainen CE-merkitty saneerauspuhdistamo.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

↑ Hajuton pienpuhdistamo koostuu maan alla olevasta prosessisäiliöstä, huoltokaivosta ja laitesuojasta.

Nykyaikainen imeytyskenttä

Jäteveden puhdistaminen maaperässä perustuu veden suodattumiseen sen kulkeutuessa maaperäkerrosten läpi. Vessavesiä sisältäviä jätevesiä ei yleensä imeytetä maaperään, koska ne kulkeutuvat lopulta pohjaveteen.

Jäteveden puhdistusratkaisuna imeytyskenttä on maapuhdistamoihin kuuluva maahanimeyttämön osa, joka soveltuu pääsääntöisesti harmaiden vesien käsittelyyn. Maahanimeyttämö soveltuu kiinteistölle, jossa maaperä läpäisee vettä sopivassa määrin, eikä pohjavesi ole liian lähellä maanpintaa.

Imeytyskenttään perustuvassa maahanimeyttämössä vesi johdetaan imeytysputkiin saostussäiliön kautta. Kiintoaines on tätä ennen eroteltu jätevedestä saostuskaivossa. Imeytysputket asennetaan sepelistä rakennettuun jakokerrokseen, johon biologisesti aktiivisessa kerroksessa pieneliöt hajottavat pääosan jäteveden sisältämästä eloperäisestä aineksesta. Jakokerroksessa puhdistunut vesi imeytyy maaperään. 

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Wavinin imeytysjärjestelmissä patentoidut imeytysputket jakavat tasaisesti veden koko kentän alueella lisäten imeytyskentän käyttöikää. Imeytysjärjestelmien matala rakenne sopii myös tonteille, joissa kallio on lähellä maanpintaa. Tuotevalikoimassa on myös maapuhdistamoratkaisuja, jotka mahdollistavat maapuhdistamon rakentamisen paikkoihin, joihin se ei muuten olisi mahdollista.

↑ Wavinin imeytysjärjestelmissä patentoidut imeytysputket jakavat tasaisesti veden koko kentän alueella, mikä pidentää imeytyskentän käyttöikää. 

Maasuodattamo savimaahan

Imeytykseen soveltumaton, esimerkiksi savinen maaperä puolestaan vaatii maasuodattamon, joka on maahanimeyttämön tapaan maapuhdistamo. Suomen Vesiensuojeluyhdistyksen liiton mukaan imeytyskentän sijasta käytetään nykyisin usein maasuodattamoa.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Ympäristöhallinnon mukaan puhdistamoiden periaatteellinen ero on iso, maahanimeyttämössä suodatettu jätevesi kulkeutuu maaperän kautta takaisin pohjavedeksi. Maasuodattamossa suodatettu jätevesi taas kerätään kokoomaputkiin ja johdetaan purkupaikkaan, esimerkiksi avo-ojaan.

Maasuodattamo soveltuu kohteisiin, joissa maahanimeyttäminen ei ole mahdollista. Maasuodattamossa imeytysputkiston alapuolelle asennetaan kokoomaputkisto, jolla sepeli- ja hiekkakerroksessa puhdistunut vesi kerätään kokoomakaivoon. Kaivosta vesi johdetaan avo-ojaan. 

Fosfori pois tehokkaasti

Jätevesien maaperäkäsittelyssä on huolehdittava, että saostuskaivo toimii kunnolla. Jos lietettä ei poista säännöllisesti, putket ja lopulta maaperä voivat mennä tukkoon.

Maahanimeytyksessä maakerrokset toimivat biologis-mekaanis-kemiallisena jätevedenpuhdistamona. Jotta maaperään perustuva puhdistusmenetelmä on riittävä, fosforinpoistoa jätevedestä voi tehostaa.

Yhtenä keinona on Labko® Fosfori 10 -fosforinpoistopumppu, joka asennetaan sisätiloihin vesipisteen yhteyteen, esimerkiksi vesivessan allaskaappiin tai kodinhoitohuoneeseen.

Tutustu jätevedet.fi-sivustoon ja lataa ilmainen Jätevesiopas.