Klapikoneet aiheuttavat vuosittain vakavia käsivammoja

Piha
Klapikoneet aiheuttavat käsivammoja varomattomassa käytössä.
Klapikoneet ovat käteviä apuvälineitä, mutta niiden varomaton käyttö voi aiheuttaa käsivammoja. Älä ainakaan poista suojuksia tai ohita koneen suojatoimintoja. Muista myös, että lapset eivät saa käyttää klapikonetta.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
7.9.2023

Klapikoneet eli puunhalkaisukoneet aiheuttavat vuosittain useita vakavia onnettomuuksia, kertoo Tukes.

Kaikki markkinoilla olevat koneet eivät edes täytä turvallisuusvaatimuksia, vaan aiheuttavat vaaraa käyttäjälleen. EU-markkinoilla olevissa klapikoneista löytyi Tukesin selvityksessä viime vuonna turvallisuuspuutteita, ja neljä konetta poistettiin markkinoilta.

Käsivamman riski on suuri

 • jos käyttäjä ei noudata koneen käyttö- ja turvallisuusohjeita
 • klapikone on vanha
 • koneessa ei ole uusilta koneilta vaadittavia suojuksia.

Suuri osa suomalaisista luulee, että viranomaiset tarkastavat koneita ennakkoon. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä halkomakoneiden turvallisuudesta vastaavat valmistaja, maahantuoja ja jakelija.

Klapikoneet vaativat perehtymistä ja aikuisen käyttäjän.
Lapsia ei missään tapauksessa saa päästää koneen lähelle, kun sillä työskennellään.

Klapikoneet voivat aiheuttaa käsivammoja

Klapikoneita käytettäessä tapahtuu vuosittain useita vakavia onnettomuuksia. Pahimmissa tapauksissa sormi tai käsi leikkautuu irti.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Onnettomuuksien syitä ovat olleet muun muassa

 • Apulainen lataa konetta, kun koneen käyttäjä operoi käyttövipuja. (Etenkin lasten onnettomuudet)
 • Puu jää koneeseen jumiin ja puu sinkoutuu käyttäjän käsille tämän yrittäessä irrottaa puuta tai käsi jää puun ja kiilan väliin.
 • Koneen käyttäjä ohittaa koneen turvamekanismit, erityisesti kaksinkäsinhallinnan.

Halkomakoneita on käytetty monissa tapauksissa käyttöohjeiden vastaisesti jopa niin, että lapsi on ollut koneen käyttäjänä tai apurina.

Klapikonetta saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan, eikä lapsia missään tapauksessa saa päästää koneen lähelle sillä työskenneltäessä.

Onnettomuuksia on voinut sattua etenkin käytettäessä klapikoneita, joissa ei ole halkaisualueen suojuksia ja koneen hallintalaitteita on voinut käyttää vastoin ohjeita yhdellä kädellä.

Kaksinkäsinhallinta on tärkeä turvamekanismi, joka estää sen, että koneen käyttäjän kädet eivät joudu halkaisualueelle.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Klapikoneet – näin käytät laitteita turvallisesti

 1. Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
 2. Muista, että konetta saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan.
 3. Konetta käytettäessä lähistöllä ei saa olla muita henkilöitä, etenkään lapsia.
 4. Kytke kone irti verkkovirrasta, kun lopetat työskentelyn.
 5. Koneen turvamekanismeja, kuten kaksinkäsihallintaa, ei saa missään tapauksessa ohittaa tai niiden toimintaa muuttaa.

Varmistu klapikoneen turvallisuudesta

Klapikoneet, jotka Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) selvityksen perusteella poistettiin 2022 markkinoilta, oli ongelmana muun muassa se, että vesi pääsee sähköosiin.

Puutteita oli myös hydrauliikkaletkujen suojauksessa sekä halkaisualueen suojauksessa, kuten että kaksinkäsinhallinta toimi väärin. Hydrauliikkaletkujen suojauspuute letkun kiinnityksessä esimerkiksi altistaa klapikoneen käyttäjän piiskaniskun vaaraan, jos letkun liitos pettää.

Isoimmat puutteet olivat niin kutsuttujen pikahalkaisukoneiden halkaisualueen suojauksessa ja koneiden toiminnassa ylipäätään.

– Konetyyppi on puoliautomaattinen kone, jolle on omat vaatimuksensa halkaisualueen suojauksessa. Tätä eivät useimmat valmistajat olleet huomioineet, vaan suojaustyypiksi oli valittu vääriä, tuotteeseen sopimattomia ratkaisuja, jotka eivät kaiken lisäksi toimineet standardin vaatimalla tavalla, sanoo ylitarkastaja Kimmo Hakala Tukesista.

MAINOS
MAINOS LOPPUU
Klapikoneet voivat olla turvallisia oikein käytettynä.
Oikein käytettynä ja oikeissa käsissä standardien mukainen klapikone on turvallinen laite.

Kaikki halkaisukoneiden valmistajat eivät noudata standardia

Perusongelmana Hakalan mukaan on, että kaikki valmistajat eivät noudata standardia, vaikka väittäisivät tuotedokumenteissaan, että tuote täyttää standardin vaatimukset.

Maahantuoja tekee ostopäätöksen osin dokumenttien perusteella ja uskoo tilaavansa standardin mukaisen koneen.

Koneiden puutteet voivat olla sellaisia, että ne löytyvät vasta testausvaiheessa.

Toisaalta joitain koneiden ominaisuuksia ja niiden oikeaa toimintaa maahantuoja voi arvioida myös itse, kuten kaksinkäsinhallintaa ja sen pakkotoimisuutta.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Klapikoneiden pitää täyttää koneiden turvallisuudesta annetun asetuksen (400/2008, ns. koneasetus) vaatimukset. Lisäksi klapikoneita koskee yhdenmukaistettu eurooppalainen standardi SFS-EN 609-1:2017, jossa on kuvattu miten halkaisukoneiden valmistajat voivat täyttää konelainsäädännön vaatimukset. Standardi on uusittu vuonna 2017.

Lue myös