Tukea sähkölaskuun – kotitalousvähennystä myös sähköenergiakuluista

Talo
tukea sähkölaskuun
Tukea sähkölaskuun voi saada ensi vuoden alusta, jos lasku kasvaa kohtuuttoman suureksi. Hallituksen ehdottamat helpotukset ovat tammikuusta huhtikuuhun maksettavat kotitalousvähennyksen kaltainen sähkövähennys sekä sähkötuki.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
28.3.2023

Sähkön kohtuuttomaksi kohoava hinta voi aiheuttaa lämmityskaudella hurjia sähkölaskuja etenkin sähkölämmitteisissä taloissa. Osalla sähkön hinta on jopa kymmenkertaistunut, mikä tarkoittaa, että viime talven parin sadan euron lasku onkin tänä talvena 2 000 euroa säästeliäästä sähkönkäytöstä huolimatta. Hallitus on rientänyt apuun myöntämällä tukea sähkölaskuun.

  • Väliaikainen kotitalousvähennyksen kaltainen sähkövähennys verotuksessa myönnetään sähköenergialaskujen perusteella. Sen enimmäismäärä on neljältä kuukaudelta 2 400 euroa.
  • Toinen tukimuoto on Kelan maksama väliaikainen sähkötuki pienituloisille. Sen määrä olisi neljässä kuukaudessa yhteensä 2 640 euroa.
  • Kolmas kaavailtu tukimalli on sähkön arvonlisäverokannan alentaminen 24 prosentista 10 prosenttiin. Se hyödyttäisi kaikkia suomalaisia.

Verohallinnon 16.11.2022 julkaiseman tiedotteen mukaan kotitalousvähennystä voi vuonna 2023 saada tammi–huhtikuussa kulutetun sähköenergian kuluista. Kyse on väliaikaisesta vähennyksestä, jolla halutaan auttaa korkeaa sähkön hintaa maksavia kotitalouksia.

Sähkövähennystä voi hakea, jos sähköenergian kulut ovat tammi–huhtikuun aikana yhteensä yli 2 000 euroa. Sähkövähennyksen suuruus on 60 prosenttia 2 000 euroa ylittävältä osalta, kuitenkin korkeintaan 2 400 euroa vakituista asuntoa kohden.

Täyden vähennyksen saa, jos tammi-huhtikuun sähköenergialaskut ovat yhteensä 6 000 euroa. Kotitalousvähennyksessä on 100 euron omavastuu.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

 

tukea sähkölaskuun

Omilla kulutustottumuksilla voi vaikuttaa sähkölaskun suuruuteen jonkin verran, mutta esimerkiksi sähkölämmitteisessä talossa kuluu kylmällä säällä paljon sähköä.

Sähkövähennyksestä tukea sähkölaskuun verohelpotuksena

Sähkövähennys on suunnattu ihmisille, jotka maksavat riittävästi veroja pystyäkseen hyödyntämään kotitalousvähennyksen kaltaisen vähennyksen. Vähennykseen oikeuttaa sähköenergiasta maksettu verollinen määrä ja perusmaksu, mutta sähkönsiirron hinta ei oikeuttaisi kotitalousvähennykseen.

Vakituisen asunnon sähköstä maksettavat kustannukset oikeuttaisivat kotitalousvähennykseen, jos sähköenergian osuus ylittää sähkölaskusta tammikuusta huhtikuuhun 2 000–6 000 euroa. Valtioneuvoston ehdotuksen mukaan henkilö saisi vähentää maksamastaan vähennykseen oikeuttavasta määrästä kotitalousvähennyksenä 60 prosenttia, joten vähennystä voisi saada enimmillään 2 400 euroa.

Sähköenergialaskujen perusteella myönnettävä kotitalousvähennys ei vaikuta muiden vähennykseen oikeuttavien kustannusten, esimerkiksi siivous- tai remonttikustannusten, perusteella myönnettävään kotitalousvähennykseen, eli se on täysin erillinen vähennys.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Arvonlisäveron alennus helpottaa kaikkia

Tukea sähkönlaskuun ihan jokaiselle toisi arvonlisäverokannan alentaminen 24 prosentista 10 prosenttiin.

Käytännössä se tarkoittaisi, että jos sähkölasku on ilman alvia 500 euroa, 24 prosentin alvilla loppusumma on 620 euroa ja 10 prosentin alvilla se on 550 euroa.

Tämä arvonlisäverokannan alentaminen koskisi vain sähkön myyntiä, eikä siirtoa, mutta se näkyisi ihan jokaisen suomalaisen sähkölaskussa. Arvonlisävero alennettaisiin jo joulukuun alusta huhtikuun loppuun eli viideksi kuukaudeksi.

tukea sähkölaskuun

Jääkaappi on päällä koko ajan ja kuluttaa sähköä. Ilman jääkaappiakaan ei pärjää, joten siitä on vaikea pihistää, mutta energiatehokas jääkaappi auttaa hillitsemään sähkölaskun suuruutta.

Paljonko sähkövähennystä saa?

Vähennyksen määrään vaikuttaa käytetyn sähköenergian määrä ja sähköenergiasta maksettu hinta.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Jos sähkönkulutus olisi neljän kuukauden aikana esimerkiksi yhteensä 10 000 kilowattituntia ja sähköenergiasta maksettu hinta 20 senttiä kilowattitunnilta, sähköenergiasta maksetut kustannukset olisivat 2 000 euroa. Tässä tapauksessa vähennystä ei vielä saisi, koska alaraja on 2 000 eroa.

Jos taas sähkön hinta kipuaisi kyseisessä esimerkissä 40 senttiin kilowattitunnilta, sähköenergiasta maksettu määrä olisi 4 000 euroa. Tällöin vähennys olisi 60 prosenttia 2 000 eurosta eli 1 200 euroa ennen kotitalousvähennyksen 100 euron omavastuuta.

Muuten energiakotitalousvähennys toimii samoin kuin muutkin kotitalousvähennykset: Kotitalousvähennys on verosta tehtävä vähennys, jolloin vähennyksen määrä vastaa vähennyksestä saatava taloudellista hyötyä. Esimerkiksi 1 000 euron vähennys pienentäisi henkilölle maksettavaksi määrättäviä veroja 1 000 eurolla.

Vähennystä haettaisiin Verohallinnosta itse, ja hyödyn voisi saada jo verovuoden aikana hakemalla vähennystä huomioitavaksi vuoden 2023 verokortilla.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Pienituloisille kotitalouksille sähkötuki

Sähkötuki auttaisi niitä pienituloisia kotitalouksia, jotka maksavat vain vähän tai ei lainkaan veroja, eivätkä näin ollen pysty hyödyntämään kotitalousvähennystä sähkölaskun perusteella. Tukea sähkölaskuun maksettaisiin vakituisen asunnon kuluista eikä esimerkiksi mökin sähkölaskusta.

Tukea sähkölaskuun saa sähkötuen muodossa 400 euron omavastuun ylittävästä kuukauden sähkölaskusta 60 prosenttia. Jos siis kuukauden sähkölasku olisi 1 000 euroa, siitä saisi sähkötukea 360 euroa, eli 60 prosenttia 600 eurosta.

Sähkötuen yläraja on 1 500 euroa kuukaudessa, eli sitä isommasta sähkölaskusta ei saisi tukea. Tukea maksetaan neljältä kuukaudelta, eli tuen enimmäismäärä koko lain voimassaoloajalta olisi 2 640 euroa. Sähkön siirrosta aiheutuneita kustannuksia ei tässäkään tukimuodossa otettaisi huomioon.

Sähkötuen maksaa Kela 1.1.2023–30.4.2023 käytetyn sähkön perusteella. Siitä ei makseta veroa.

Lähde: valtioneuvosto, Yle, Verohallinto

Lisätietoa energiansäästöstä ja asumistuesta