Aurinkosähköjärjestelmä – itse tehty asennus voi olla vaarallinen

Talo
aurinkosähkö tarvitsee aurinkopaneelit katolle
Aurinkosähköjärjestelmä kiinnostaa nyt monia. Se asentamiseen tarvitaan useimmiten sähköalan ammattilainen, sillä ilman asianmukaisia oikeuksia huseeraava asentaja voi syyllistyä laittomuuteen ja aiheuttaa vakavia vaaratilanteita aurinkosähkönkäyttäjälle. Näin vältät vakavat virheet aurinkosähkön asennuksessa! 
MAINOS
MAINOS LOPPUU
28.3.2023

Aurinkosähkö kiinnostaa nyt monia suomalaisia sähkön hinnan nousun ja energiansäästötarpeen takia. Oikein mitoitettu, asennettu ja huollettu aurinkosähköjärjestelmä on turvallinen, edullinen ja kestävä tapa tuottaa puhdasta energiaa vuosia eteenpäin. 

Virheellinen aurinkosähköjärjestelmän asennus voi kuitenkin aiheuttaa vakavia vikoja, toimimattomuutta ja vaaratilanteita. Tukesiin on tullut ilmoituksia virheellisistä ja ammattitaidottomista asennuksista. 

Sähkö- ja paloturvallisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että aurinkosähköjärjestelmien asennuksissa käytetään järjestelmiin perehtynyttä sähköalan ammattilaista. Ennen aurinkosähköjärjestelmän hankkimista kannattaa perehtyä kunnolla aiheeseen. Tukesin verkkosivulle on koottu perustietoa aurinkopaneelien asennusoikeuksista ja niitä koskevista teknisistä vaatimuksista.

Jakeluverkon kanssa rinnakkain toimivien järjestelmien asennukseen tarvitaan aina ammattilainen, jolla on oikeus tehdä sähkötöitä. Itsenäisesti toimivat aurinkosähköjärjestelmät voi tarkkaa harkintaa käyttäen asentaa itsekin, mutta silloinkin pitää olla riittävät tiedot ja taidot sähköasennuksiin.

Itse asennettu aurinkosähkö vai ammattilainen asialle?

Aurinkosähköjärjestelmien kaksi tyyppiä tyyppiä

 1. itsenäisesti ”saarekekäytössä” toimivat järjestelmät
 2. jakeluverkon kanssa rinnakkain toimivat järjestelmät. 

Itsenäisiä järjestelmiä asennetaan muun muassa kesämökeille ja rakennuksiin, joilla ei ole sähköliittymää. Tällainen aurinkosähköjärjestelmä mökille toteutetaan yleensä 12V/24V tasasähkö(DC)-järjestelmänä, eivätkä ne vaadi erillistä oikeutta sähkötöihin. Riittävät perustiedot sekä asennusohjeiden noudattaminen ovat silti välttämättömyys, ja vastuu turvallisesta toteutuksesta on asentajalla. Varminta on hankkia valmis pakettiratkaisu, jossa järjestelmän valmistaja on valinnut turvalliset ja yhteensopivat komponentit. 

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Sähköverkon kanssa rinnakkain toimiva, esimerkiksi asuinkiinteistön tai maatilan sähköverkkoon liitettävä aurinkosähkö edellyttää asentajalta oikeutta sähkötöihin. Omakotitalon aurinkosähköjärjestelmän jakeluverkkoon liittämiseen tarvitaan myös lupa alueen jakeluverkkoyhtiöltä. 

Aurinkosähköjärjestelmissä virheellisiä ja jopa laittomia asennuksia

Ikävä kyllä, aurinkosähköhuumassa on käynyt niin, että järjestelmiä on asennettu virheellisesti ja ammattitaidottomasti. Tukes kertoo, että asennustöissä ja käyttöönottotarkastuksissa on ilmennyt huolimattomuutta, eikä järjestelmän teknisistä vaatimuksista ole aina ollut tietoa. Ongelmia on ollut esimerkiksi kaapelien kiinnityksessä ja suojauksessa. 

Kaapelien kiinnitys on voinut jäädä kokonaan tekemättä tai kaapeleita on kytketty toisiinsa vääränlaisilla liittimillä. Järjestelmän pitäisi kuitenkin kestää mekaanista rasitusta vuosikymmeniä ja myös talviolosuhteita, jolloin kiinnitysten ja suojausten täytyy olla sellaiset, että ne eivät tule alas liikkuvan lumen ja jään mukana, sanoo Tukesin ylitarkastaja Sakari Hatakka.

Asennuksia on myös tehty lainvastaisesti ilman tarvittavaa oikeutta kiinteistöjen sähköasennuksiin. 

MAINOS
MAINOS LOPPUU

– Tukesin tietoon on tullut ja valvonnassa ilmennyt tapauksia, että sähköturvallisuuslaissa edellytetty sähköurakoitsijan käyttöönottotarkastus, niin sanottu oman työn tarkastus, on tehty vakavan puutteellisesti tai jäänyt tekemättä kokonaan, Hatakka kertoo.

Kuvassa asennetaan aurinkopaneeleita, koska halutaan hyödyntää aurinkosähkö.

Aurinkopaneelien asennus on vain yksi osa aurinkosähköjärjestelmän asennusta. Lisäksi tarvitaan muutoksia talon sähköjärjestelmiin ja suojauksiin.

Asennusvirheistä voi syttyä tulipaloja – varmista paloturvallinen aurinkosähkö

Virheellisesti asennettu aurinkosähköjärjestelmä voi aiheuttaa pahimmillaan tulipalon, ja niitä sattuukin Suomessa vuosittain noin kymmenen. 

Nämä ongelmat voivat aiheuttaa tulipaloja aurinkosähköjärjestelmässä

 • viat kaapeloinneissa ja liitoksissa
 • järjestelmän akustopalot 
 • järjestelmien vikaantuminen mekaanisen vaurion seurauksena
 • lintujen ja jyrsijöiden aiheuttamat vauriot 
 • huolimattomat tai omatoimiset asennukset 
 • järjestelmän riittämätön kunnon seuranta.
Aurinkosähkö on asennettu.

Oikein asennettu ja tarkastettu aurinkosähköjärjestelmä on turvallinen ja kustannustehokas energianlähde vuosikausiksi eteenpäin.

Näin aurinkosähkö asennetaan turvallisesti

Valitse aurinkosähköjärjestelmän toimittajaksi luotettava ja asiantunteva yritys, jolla on riittävästi aiempaa kokemusta aurinkosähköjärjestelmien asennuksista ja oikeudet asennustöihin.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

• Sähköurakoitsija vastaa koko järjestelmän turvallisuudesta ja oikeasta asennuksesta. Sähköurakoitsijan tulee valvoa, että paneeliston ja johtojärjestelmien asennus tehdään ammattitaitoisesti ja vaatimusten mukaisesti. 

Tarkista valitsemasi toimijan oikeus tehdä sähkötöitä Tukesin rekisteristä

• Varmista, että aurinkosähköjärjestelmällesi tehdään tehtävä käyttöönottotarkastus ennen laitteiston käyttöönottoa. 

Huolehdi, että saat käyttöönottotarkastuksesta sähköalan ammattilaisen allekirjoittaman käyttöönottotarkastuspöytäkirjan, joka on järjestelmän asennuksesta vastaavan urakoitsijan kirjallinen vakuutus siitä, että järjestelmä on toteutettu turvallisuusvaatimusten mukaisesti.  

MAINOS
MAINOS LOPPUU

• Seuraa laitteiden toimintaa aktiivisesti. 

• Jos järjestelmän toiminta poikkeaa normaalista, on syytä ottaa yhteyttä järjestelmän toimittajaan tai huoltoon.  

Käyttöönottotarkastuspöytäkirjassa pitää näkyä 

 1. mittausten ja testausten tulokset 
 2. Tukesin rekisteristä löytyvän, asennuskokonaisuudesta vastaavan sähköurakoitsijan ja vastuuhenkilön (= sähkötöiden johtaja) tiedot 
 3. aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottotarkastukseen liittyvät laitteistokohtaisten testausten tulokset.

Lähde: Tukes/kuvat iStock ja Pexels.com

Lue myös: