Paranna kotisi energiatehokkuutta

Talo
Ikkunoiden tiivistäminen säästää energiaa.
Energiatodistus osoittaa rakennuksen omistajalle toimenpide-ehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseksi ja niiden takaisinmaksuajat.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
18.4.2023

Rakennettu ympäristö aiheuttaa yli 30 % päästöistämme. Energiatehokkuuden parantaminen kodeissa ja kiinteistöissä on yksi kustannustehokkaimmista keinoista hillitä ilmastonmuutosta. Energiatehokas asunto myös tuottaa asukkaalleen mahdollisimman paljon hyötyä. Asukas hyötyy energiatehokkuudesta asumismukavuuden lisääntymisenä ja edullisina ylläpito- ja huoltokustannuksina.

Miksi energiatodistus ei ole turha ja koska sellainen kannattaa laatia?

Energiatehokkuuden parantamisessa kannattaa edetä aina systemaattisesti ja selvitetyn tiedon pohjalta. Esimerkiksi energiatodistuksen hankkiminen tai päivittäminen on hyvä keino lähteä järjestelmällisesti kodin energiatehokkuuden parantamiseen.

Energiatodistus tulee lain mukaan esittää aina asuntoa myytäessä tai vuokratessa. Vain pätevöityneellä energiatodistuksen laatijalla on lupa laatia todistus. Huolellisesti laadittu energiatodistus osoittaa rakennuksen omistajalle toimenpide-ehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseksi ja niiden takaisinmaksuajat, eli oikeilla teoilla voidaan saada tuntuvia taloudellisia säästöjä.

Energiatodistus antaa myös arvokasta tietoa rakenteiden ja järjestelmien teknisestä käyttöiästä, uusimistarpeesta sekä niiden kiireellisyydestä, jolloin omistajalla on mahdollisuus varautua taloudellisesti tuleviin korjauksiin.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Energiatodistuksen laadintaan liittyy oleellisesti todistuksen laatijan suorittama kohdekäynti.

Käynnin aikana energiatodistuksen laatija tarkastaa muun muassa talon rakenteet ja järjestelmät. Kohdekäynnin tarkoitus on vahvistaa, että talon piirustuksista ja muista asiakirjoista saadut tiedot ovat tosia, ja todistuksen laatija havaitsee mahdolliset muutokset. Energiatodistus on kannattavinta ja kustannustehokkainta laatia kuntotarkastuksen yhteydessä.

Energiatodistus auttaa korjaussuunnitelmien teossa.

Energiatodistus hyödyttää pitkän tähtäimen korjaussuunnittelua

Energiatodistuksesta saatavia tietoja voidaan käyttää myös hyvänä pohjatietona korjaussuunnitelmille. Aktiivisella energiaremontoimisella ja siihen hyvissä ajoin varautumalla saadaan suuria vaikutuksia pitkällä tähtäimellä. Energiatehokkaasta kodista löytyvät yleensä energiatehokkaat ikkunat, ilmatiiviit rakenteet, määräyksiä parempi lämmöneristys, koneellinen ilmanvaihto, jossa on tehokas lämmöntalteenotto sekä energiatehokkaat sähkölaitteet ja valaistusjärjestelmä.

Kotia remontoidessa on järkevää miettiä ratkaisuja ja materiaalivalintoja kauaskantoisesti. Remonttien suunnitteluvaiheessa pitkäikäiset ratkaisut ovat taloudellisesti fiksumpia, kun materiaaleja tai järjestelmiä ei tarvitse uusia muutaman vuoden välein.

MAINOS
MAINOS LOPPUU
Energiatodistus tulee lain mukaan esittää aina asuntoa myytäessä tai vuokratessa.

Mitä ARAn energia-avustus tarkoittaa?

Pientalojen omistajat voivat hakea valtion energia-avustusta kodin energiatehokkuuden parantamiseen. ARA eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus tukee pientalojen omistajia energiatehokkuuden parantamisessa vuoden 2023 loppuun asti. Avustuksella pystyy kattamaan jopa puolet hankkeiden kustannuksista. Energiaremonttien tukemisen lähtökohtana on parantaa pientalojen energiatehokkuutta nykysäännöksiä paremmaksi vähintään 20 prosentilla.

Avustusta myönnetään sellaisiin kohteisiin, joihin ei ole myönnetty muuta avustusta ja sellaisiin, joissa hyödynnetään ammattilaisia suunnittelu- ja korjaustöissä. Energia-avustuksen edellytyksenä on E-luvun paraneminen verrattuna rakentamisajan lähtötasoon.

Hanki ammattilainen apuun remonttia suunnitellessa

Korjaushankkeita suunniteltaessa ja lähtötietojen hankkimisvaiheessa on suositeltavaa hyödyntää asiantuntijapalveluita. Asiantuntijan avulla osaat tehdä remontin tarvittavassa laajuudessa, oikeisiin rakenteisiin ja järjestelmiin kohdistettuna sekä ajoitettuna. Avustuksen maksamisen yhteydessä toteutunut energiatehokkuuden parantuminen todistetaan päivitetyllä energiatodistuksella.

MAINOS
MAINOS LOPPUU