Saunan rakentaminen – ohjeet vaihe vaiheelta

Kylpyhuone Mökki
Saunan rakentaminen käynnistyy huolellisella suunnittelulla.
Saunan rakentaminen suunnittelusta alkaen: ohjeet vesieristyksestä, ilmanvaihdosta, koolauksesta, paneloinnista ja sisustuksesta.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
14.6.2024

Saunan rakentaminen alkaa huolellisella suunnittelulla. Mallisaunan rakennusohjeet on laadittu valmiiseen betoniharkoista tehtyyn tilaan, jossa lattia on laatoitettu ja ilmanvaihto koneellinen.

Seinät paneloidaan kauttaaltaan, jotta kiuasteho voidaan pitää maltillisena. Saunassa on lasiovi, minkä vuoksi kiukaan tehoa laskettaessa saunan tilavuuteen täytyy lisätä 1,5 kuutiota.

Saunan rakentaminen: Suunnitteluvaihe

Kiukaan asettamat vaatimukset

 • Tutustu kiukaan asennusohjeisiin ja erityisesti suojaetäisyyksiin. Suojaetäisyyksien sisäpuolella ei saa olla mitään palava-aineista materiaalia. Suojaetäisyyksistä tinkiminen aiheuttaa palovaaran. Puulämmitteisen kiukaan suojaetäisyyksiä voi pienentää lisäsuojauksilla, joista lisätietoa löytyy yleensä kiukaan asennusohjeista.
 • Jos sähkökiukaassa on ulkoinen anturi, se on voitava asentaa täsmälleen asennusohjeessa määrättyyn paikkaan.
 • Jos olet valinnut höyrystävän kiuasmallin, saunahuoneessa on oltava lattiakaivo. Jos kiukaassa lisäksi on myös automaattinen vedensyöttö, kiukaan läheisyydessä on oltava vesipiste. Lisäksi sähköjohdotusta suunniteltaessa on huomioitava, että höyrystäviä kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella.

Kaapelointi

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Tutustu valaistuksen, kiukaan, antureiden ja ohjauspaneelin tai -keskuksen vaatimiin johdotuksiin ja päätä, haluatko viedä kaapelit paneelin alta vai päältä.

Saunan sisustus

 • Valitse saunaasi sopivin laudemalli yhdessä valmistajan asiantuntijan kanssa.
 • Huomioi laudetukien vaatima vahvistus seinissä. Tukien paikat riippuvat valitusta laudemallista.

Saunan lattia ja ilmanvaihto

Lattia

Vesieristä lattia rakennusmääräysten mukaan. Ota huomioon lattiapäällysteen valinnassa se, että kiukaasta putoaa veden mukana kiviainesta, joka saattaa liata vaaleita materiaaleja. Suosi siis tummia lattiapäällysteitä. Pilarimallisten kiukaiden alla pitää olla palamaton lattia, sillä teräskehikon väleistä saattaa pudota kuumia kivenpalasia.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Lattiapäällysteen tulee nousta seinälle 10–20 cm. Voit kiinnittää päällysteen joko suoraan seinään tai seinään kiinnitetyn vanerilevyn päälle.

Ilmanvaihto

Saunan rakentaminen: ilmanvaihto

A. Tuloilmaventtiilin sijoitusalue. Jos ilmanvaihto on koneellinen, sijoita tuloilmaventtiili kiukaan yläpuolelle. Jos ilmanvaihto on painovoimainen, sijoita tuloilmaventtiili kiukaan alapuolelle tai viereen. Tuloilmaputken halkaisijan tulee olla 50–100 mm.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Erillisellä lämpöanturilla varustetut kiukaat: saunan tuloilmaventtiili ei saa olla lämpöanturin vieressä!

B. Poistoilmaventtiili. Sijoita poistoilmaventtiili mahdollisimman kauas kiukaasta ja lähelle lattiaa. Poistoilmaputken halkaisijan tulisi olla kaksi kertaa tuloilmaputken halkaisijaa suurempi. Jos poistoilmaventtiili on pesuhuoneen puolella, saunan oven kynnysraon tulee olla vähintään 100 mm. Koneellinen poistoilmanvaihto on tällöin pakollinen.

C. Mahdollinen kuivatusventtiili (suljettu lämmittämisen ja saunomisen aikana). Saunan voi kuivattaa myös jättämällä oven auki saunomisen jälkeen.

Koolaukset

Saunan rakentaminen: koolaukset

MAINOS
MAINOS LOPPUU
 • Kiinnitä runkokoolaustolpat (50 x 50 mm) seiniin. Jako 600 mm tai eristeleveyden mukaan.
 • Kiinnitä katon koolaus seinien runkokoolaukseen.
 • Saunan korkeus on tavallisesti 2100–2300 mm. Vähimmäiskorkeus riippuu kiukaasta.
 • Ylälauteen ja katon välin tulisi olla enintään 1200 mm.

Saunan lämpöeristys

Saunan katon eristäminen on energiatehokkuuden kannalta erityisen tärkeää.

Aseta eristevillat koolausten väleihin. Huolehdi, ettei eristykseen jää rakoja. Katon eristäminen on energiatehokkuuden kannalta erityisen tärkeää, joten asenna kattoon kaksinkertainen eristys (vähintään 100 mm).

Kosteussulku (alumiinipaperi)

Saunan kosteussulkuna käytettävän alumiinipaperin tehtävä on pitää kosteus saunan sisäpuolella

Kosteussulkuna käytettävän alumiinipaperin tehtävä on pitää kosteus saunan sisäpuolella. Kosteussulun on oltava kauttaaltaan tiivis, ettei kosteus pääse rakenteisiin. Alumiinipaperi kiinnitetään harvakseltaan esimerkiksi niiteillä. Aseta paperin kiiltävä puoli kohti saunan sisätilaa.

 • Kiinnitä alumiinipaperi ensin kattoon ja taita sen reunat seinille, jotta seinille tuleva paperi menee sen kanssa reilusti limittäin. Teippaa saumat huolellisesti alumiiniteipillä.
 • Levitä alumiinipaperi seinille ja teippaa saumat. Saumoja ei kannata sijoittaa nurkkiin, koska siellä on vaikea teipata.
 • Teippaa alumiinipaperin alareunat laattapohjan/laatoituksen yläreunaan tai vesieristeeseen.
 • Teippaa kaikki läpiviennit tiiviiksi!

Naulausrimat, laudetuet ja kiukaan tuki

Naulausrimat

 • Kiinnitä naulausrimat (esim. 22 x 50 mm) kattoon koolausten kohdille.
 • Kiinnitä naulausrimat seiniin. Mitoita rimat siten, että riman yläpää jää noin 20 mm katon rimoitusta alemmas. Rimat on asennettava pystysuuntaisesti, sillä ilma ei muuten pääse liikkumaan paneelin takana alhaalta ylös. Tee päälle toinen rimoitus vaakaan, jos haluat asentaa paneelit pystyyn.
 • Tarkista laudekorkeudet laudesuunnitelmastasi ja asenna vahvistukset niihin kohtiin, joihin laudetuet on suunniteltu kiinnitettäviksi. Tee vahvistus naulausriman paksuisesta, esim. 90 mm leveästä puusta. Kiinnitä vahvistukset koolauksiin.
 • Jos saunaan tulee seinäkiuas, asenna seinään tuki (A), johon kiukaan kiinnitysruuvit kiinnittyvät. Tueksi käy esim. vanerilevy. Katso kiinnitysruuvien sijainnit kiukaan asennusohjeesta.
 • Muista ottaa kaapelointi huomioon! (Katso kohta 1. Suunnittelu.)

Panelointi

Saunan panelointi

 • Naulaa paneelit naulausrimoihin. Aloita katosta.
 • Naulaa muutama rivi paneelia kerrallaan yhteen seinään ja siirry sitten seuraavaan – näin kiertäen paneelien mahdolliset leveyserot eivät pääse vaikuttamaan lopputulokseen.
 • Poraa paneeliin reiät sähköjohtoja varten ja pujota johdot niistä läpi.
 • Jätä seinäpaneelin yläreunan ja katon väliin muutaman millimetrin ilmarako.

Sisäpinnan viimeistely

Saunan sisäpinnan viimeistely

Kiinnitä ilmanvaihtoventtiilit.

Laudetuet ja valaisin

 • Asenna laudetuet laudesuunnitelman mukaan.
 • Valaisin kannattaa asentaa tässä vaiheessa (käänny tarvittaessa sähköalan ammattilaisen puoleen).

Lauteet

Nosta lauteet laudetukien päälle. Noudata lauteiden mukana toimitettua asennusohjetta.

Kiuas

Asenna ja kytke kiuas asennusohjeen mukaan.

Sähkökiukaan kytkeminen on sähköalan ammattilaisen suorittamaa työtä.

Lue lisää saunan remontoinnista ja huoltamisesta