Kotitalousvähennys pienentää veroa suoraan – kokeile laskuria

Talo
Kotitalousvähennys tarkoittaa vähennystä verosta, kun on teettänyt esimerkiksi remontin kylpyhuoneessa.
Kotitalousvähennys tarkoittaa henkilön verotuksessa tehtävää vähennystä. Jos teettää työtä kotonaan, voi vähentää osan työn kustannuksista omista veroista kotitalousvähennyksenä.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
17.1.2024

Kotitalousvähennys tarkoittaa suoraa helpotusta veroihin. Kotitalousvähennystä saa, kun ostaa kotiinsa esimerkiksi siivousta, lastenhoitoa, asunnon remontointia tai vaikka tietokoneiden asennusta. Kotitalousvähennystä saa myös töistä vapaa-ajan asunnolla.

Ensin lasketaan verot, joista vähennetään kotitalousvähennys.

Kotitalousvähennys pienentää veroa suoraan ja sen vaikutus veroihin on helppo laskea: maksettavaksesi tulevat verot vähenevät kotitalousvähennyksen verran. Verohallinto vähentää summasta omavastuun, joka on 100 euroa vuodessa.

Nainen pese ikkunaa ja hänelle maksetusta korvauksesta on mahdollista saada kotitalousvähennys.
Ikkunanpesu on yksi kotitalousvähennykseen oikeuttava työ.

Kuka voi saada kotitalousvähennystä?

Kotitalousvähennystä pitää hakea itse, eli se ei ilmesty automaattisesti esitäytettyyn veroilmoitukseen.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Kotitalousvähennys ei ole kotitalouskohtainen vaan henkilökohtainen vähennys.

Esimerkiksi molemmat puolisot voivat saada kotitalousvähennyksen, jos heillä on riittävästi kotitalousvähennykseen oikeuttavia kustannuksia.

Vähennyksen voi saada myös vanhempiensa tai isovanhempiensa kotona tai vapaa-ajan asunnosta teetetystä työstä, kunhan on itse maksanut laskun tai palkan. Sitä ei voi kuitenkaan saada lastensa kotona tehdyistä töistä, ellei vanhempi itse asu samassa asunnossa.

Mistä töistä voi saada kotitalousvähennyksen?

Kotitalousvähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö sekä verovelvollisen asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö.

Tavanomaisuusvaatimus koskee sekä kotitaloustyötä että hoiva- ja hoitotyötä. Tavanomaisuudella tarkoitetaan työtä, jota tehdään yleisesti kodin ja siellä asuvien henkilöiden hyväksi.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Myös tietotekniikan asennus- ja neuvontapalvelut kuuluvat kotitalousvähennykseen oikeuttaviin töihin.

Asunnon tyyppi tai hallintatapa eivät vaikuta vähennykseen. Kotitalousvähennyksen piiriin kuuluvat myös asuntoon tai vapaa-ajan asuntoon kuuluvat piha-alue ja rakennuksineen ja rakennelmineen – esimerkiksi erillinen sauna, varasto, autotalli ja puuvaja.

Kotitalousvähennyksen voi saada esimerkiksi seuraavista töistä

 • kodin siivouspalvelut
 • kodin vaatehuolto
 • lasten tai vanhusten hoitaminen
 • piha- ja puutarhatyöt
 • lumityöt
 • ikkunoiden pesu
 • kodin remontit
 • omakotitalon sähkö-, putki- ja kaapelityöt
 • turvalukon asennus. 
Kotitalousvähennys lasketaan mieluiten jo työn tehneessä yrityksessä.
Kotitalousvähennys lasketaan mieluiten jo yrityksessä, joka on työn tehnyt. Asiakkaan tulee hakea vähennystä itse esimerkiksi Omaverosta.

Kotitalousvähennys vain työn osuudesta

Vähennyksen saa vain työn osuudesta, eikä esimerkiksi laskuun sisältyvistä muista työkustannuksista tai laitteista, tarvikkeista, materiaaleista, aineksista, matkakuluista tai kuljetuskustannuksista.

Työn tekijän on eriteltävä laskulle muut työt ja muut erät, jotka eivät oikeuta vähennykseen.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Sellaisia ovat laitteiden, tarvikkeiden, materiaalien, ainesten, matkakulujen ja kuljetuskustannusten hinta sekä matka-ajasta veloitettu kustannus.

Laskuun kannattaa siis pyytää työtä tehnyt yritys erittelemään kotitalousvähennykseen oikeuttavan työn osuus, koska sillä itsellään on tähän paras asiantuntemus.

Paljonko kotitalousvähennys on vuonna 2024?

Vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta työn hinnasta. Verohallinto vähentää summasta omavastuun, joka on 100 euroa vuodessa. Vähennyksen enimmäismäärä vuonna 2024 on 3 500 euroa, mutta molemmat puolisot voivat saada tuon määrän.

Kokeile Verohallinnon kotitalousvähennyslaskuria: laske oman kotitalousvähennyksesi määrä

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Kotitalousvähennys vuonna 2024

 • 40 % remonttityöstä
 • 60 % kotitaloustyöstä, hoito- ja hoivatyöstä
 • 60 % öljylämmityksestä luopumisesta
 • 15 % palkasta*.

*Jos kotitalous on palkannut työntekijän tekemään kotitalousvähennykseen oikeuttavaa kotitalous-, hoiva- tai hoitotyötä, kotitalousvähennys on 15 % palkasta. Kuitenkin, jos luopuu öljylämmityksestä verovuosina 2022–2027, vähennyksen määrä palkasta on 30 %.

Nainen auttaa toista naista kotihoidossa.
Kotona tehtävä hoitotyö oikeuttaa kotitalousvähennykseen.

Miten kotitalousvähennys tulee?

Teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset tai palkat sivukuluineen tulee itse ilmoittaa verotusta varten joko Omaverossa tai postitse esimerkiksi lomakkeella 14A (kotitalousvähennys yritykselle maksetusta työkorvauksesta).

Kotitalousvähennys myönnetään aina siltä vuodelta, jona työsuoritus tai työsuoritukset on tehty, mutta vähennystä voidaan myös hakea takautuvasti seuraavan kevään aikana esimerkiksi lisäämällä tiedot esitäytettyyn veroilmoitukseen.

Kotitalousvähennyksen saaminen edellyttää, että työn tehnyt yritys tai yrittäjä kuuluu ennakkoperintärekisteriin ja harjoittaa tuloveron alaista toimintaa.

Työkorvauksen maksajan tehtävä on varmistaa, että työn tekevä yhteisö, yritys tai yrittäjä kuuluu ennakkoperintärekisteriin.

Kotitalousvähennystä saa myös palkasta, jos kotitalous on palkannut työntekijän tekemään kotitalousvähennykseen oikeuttavaa kotitalous-, hoiva- tai hoitotyötä. Silloin työnantajan on huolehdittava palkan sivukuluista ja veroista.

Näin kotitalousvähennys haetaan

Kotitalousvähennykseen oikeuttavat tiedot voi ilmoittaa verokortille tai veroilmoitukseen:

 • Jos ilmoitat tiedot verokortille esimerkiksi Omaverossa heti laskun maksettuasi, saat edun heti eli veroprosenttisi saattaa pienentyä.
 • Jos ilmoitat tiedot veroilmoitukseen esimerkiksi silloin, kun olet saanut esitäytetyn veroilmoituksen, vähennys huomioidaan myöhemmin jäännösveron tai veronpalautuksen määrässä.

Toimi näin, kun ilmoitat kotitalousvähennyksen verokortille

Kirjaudu OmaVeroon ja seuraa polkua: Verokortit ja ennakkovero –> Tilaa uusi verokortti –> Muut vähennykset.

Huom. Järjestelmä vaatii muuttamaan myös tuloja vaiheessa ”Esitäytetyt tulot ja vähennykset”. Jos et pysty arvioimaan tulojasi tarkemmin, mutta tuloja eurolla.

Toimi näin, kun ilmoitat kotitalousvähennyksen veroilmoitukseen

Kirjaudu OmaVeroon ja seuraa polkua: Tarkista esitäytetty veroilmoitus –> Korjaa esitäytetyn veroilmoituksen tietoja –> Esitäytetyt tulot ja vähennykset tai Muut vähennykset (valitse se, jossa sinulla näkyy kohta Kotitalousvähennys).

Lisätietoa OmaVerossa

Yksityiskohtainen ohje kotitalousvähennyksen ilmoittamiseen (myös paperilomakkeella) OmaVerossa

Lue lisää hyödyllistä tietoa asumisesta ja asunnoista