Huoneistotietojärjestelmä – näin se toimii

Talo
Huoneistotietojärjestelmä kerää kaikkien taloyhtiöiden ja osakehuoneistojen tiedot yhteen sähköiseen rekisteriin.
Huoneistotietojärjestelmä on tietokanta, jonne kerätään tiedot kaikista osakehuoneistoista. Kunhan taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelon huoneistotietojärjestelmään, asunto-osakkeen omistaja voi hakea omistuksensa rekisteröintiä ja mitätöidä paperisen osakekirjansa Maanmittauslaitoksessa.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
31.10.2023

Huoneistotietojärjestelmä kerää kaikkien taloyhtiöiden ja osakehuoneistojen tiedot yhteen sähköiseen rekisteriin. Paperisista osakekirjoista on alettu luopua vaiheittain vuoden 2019 alusta alkaen.

Kunhan rekisteri on valmis, samasta paikasta saa asuinhuoneistojen tiedot ja omistajamerkinnät helposti ja luotettavasti, mikä sujuvoittaa asuntokauppaa ja luotonantoa. Paperisia osakekirjoja ei enää tarvita.

Huoneistotietojärjestelmä on sama asia kuin osakehuoneistorekisteri.

Koska huoneistotietojärjestelmä kerää yhteen kaikki tiedot osakehuoneistoista, sitä kutsutaan myös osakehuoneistorekisteriksi. Osakehuoneistorekisteri on varhaisempi nimitys ja korvautunut nyt huoneistotietojärjestelmä-nimellä.

MAINOS
MAINOS LOPPUU
Huoneistotietojärjestelmä helpottaa myös asuntokauppaa.
Huoneistotietojärjestelmä kerää asunto-osaketiedot yhteen.

Uusi taloyhtiö menee suoraan huoneistotietojärjestelmään

Huoneistotietojärjestelmä on Maanmittauslaitoksen tietokanta, jossa tulee olemaan tiedot kaikista osakehuoneistoista, niiden omistuksista ja panttauksista.

Uudet eli 1.1.2019 jälkeen perustetut taloyhtiöt kuuluvat automaattisesti huoneistotietojärjestelmän piiriin, eikä taloyhtiön tarvitse huolehtia asiasta erikseen.

Uusien taloyhtiöiden tiedot menevät Patentti- ja rekisterihallitukselta suoraan huoneistotietojärjestelmään.

Vuoden 2019 jälkeen perustetut taloyhtiöiden osakkeenomistajat siis enää saa paperisia osakekirjoja, vaan tiedot osakehuoneistojen omistuksista, panttauksista ja rajoituksista ovat saman tien sähköisessä muodossa ja saadaan huoneistotietojärjestelmästä.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Vanhat taloyhtiöt siirtävät tiedot huoneistotietojärjestelmään kahdessa vaiheessa

Ennen vuotta 2019 perustettujen taloyhtiöiden tiedot omistuksista ja panttauksista siirretään huoneistotietojärjestelmään kahdessa vaiheessa.

  1. Ensin taloyhtiöiden pitää siirtää osakeluettelo huoneistotietojärjestelmään.
  2. Vasta sitten yksittäinen asunto-osakkeen omistaja voi hakea omistuksensa rekisteröintiä ja mitätöidä paperisen osakekirjansa Maanmittauslaitoksessa.

Jos taloyhtiö ei ole vielä siirtänyt osakeluetteloa huoneistotietojärjestelmään, osakkeen omistaja toimii asunto-osakkeensa asioissa paperiseen osakekirjaan kanssa aivan kuten ennenkin. Paperinen osakekirja käy edelleen esimerkiksi lainan vakuudeksi niin kauan, kunnes tiedot ovat sähköisessä järjestelmässä.

Huoneistotietojärjestelmä kerä tiedot asunto-osakkeiden omistuksista yhteen.
Yksittäisen asunto-osakkeen omistajan on vietävät tietonsa huoneistotietojärjestelmään silloin, kun asunto-osake vaihtaa omistajaa.

Eroon paperisesta osakekirjasta

Asunto-osakkeen omistajan on haettava omistuksensa rekisteröintiä ja paperisen osakekirjan mitätöintiä kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelonsa Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään.

Riski paperisen osakekirjan tuhoutumisesta tai häviämisestä poistuu.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Panttauksen rekisteröintiä voi hakea vasta silloin, kun huoneistolla on sähköinen omistajamerkintä.

Hallintaoikeuden rajoituksen rekisteröintiä, esimerkiksi ulosmittaus tai lesken hallintaoikeus, voi kuitenkin hakea jo, kun taloyhtiö kuuluu huoneistotietojärjestelmään, vaikka huoneistolla ei vielä olisikaan sähköistä omistajamerkintää.

Mitä tietoja huoneistotietojärjestelmä sisältää?

Huoneistotietojärjestelmään tallennetaan perustiedot

  • taloyhtiöistä ja osakehuoneistoista
  • osakehuoneistojen omistuksista, panttauksista ja rajoituksista.

Omistuksen rekisteröinnissä tallennetaan henkilön nimi ja suomalainen henkilötunnus, jos sellainen on. Muussa tapauksessa tallennetaan nimen lisäksi syntymäaika, kansalaisuus ja kotiosoite.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Organisaatio-omistajasta tallennetaan toiminimi ja yhteisö- ja yritystunnus. 

Miksi huoneistotietojärjestelmä on tarpeellinen?

Osakeluettelon siirto huoneistotietojärjestelmään on taloyhtiön lakisääteinen velvoite.

Ennen vuotta 2019 perustetut taloyhtiöt, joilla ei ole käytössään isännöintijärjestelmää, voivat tehdä siirron osakeluettelon siirtopalvelun avulla.

Jos taloyhtiö on palkannut isännöitsijän, tämä yleensä huolehtii osakeluettelon siirrosta. Siirron jälkeen vastuu osakeluettelon ylläpidosta siirtyy Maanmittauslaitokselle.

Maanmittauslaitos ei peri maksua osakeluettelon siirrosta, kun se tehdään määräaikaan mennessä.

Osakkeenomistajalta Maanmittauslaitos perii rekisteröintimaksun huoneistotietojärjestelmään tehtävistä merkinnöistä, kuten omistuksen, panttauksen tai rajoituksen rekisteröinnistä.

Omia sähköisiä omistajamerkintöjä voi katsoa maksuttomasti Maanmittauslaitoksen asiointipalvelussa. Asiakaspalvelusta voi myös tilata osakehuoneistotulosteen, joka on verrattavissa kiinteistön lainhuuto- ja rasitustodistuksen yhdistelmään.

Lue lisää hyödyllistä tietoa asumisesta ja asunnoista