Asumistuki auttaa asumiskuluissa – tarkista, miten asumistuki määräytyy

Talo
asumistuki
Jos tuntuu, että tulosi eivät riitä asumiskuluihin, voit olla oikeutettu Kelan myöntämään yleiseen asumistukeen. Asumistuki on tarkoitettu auttamaan pienituloisia asumisen menossa, joten sillä on tulorajat. Mahdollisen tuen määrän voit arvioida tässä jutussa kerrotun laskurin avulla.

Asumistukea voi saada, jos tulot ovat pienet eivätkä riitä asumisen kustannuksiin.

Asumistukea voi saada vuokra-asunnon, asumisoikeusasunnon, omistusasunnon tai osaomistusasunnon asumismenoihin, kunhan asunto on Suomessa ja tarkoitettu vakinaiseen asumiseen. 

Yleistä asumistukea voi saada

  • vuokra-asuntoon
  • omistusasuntoon
  • asumisoikeusasuntoon
  • osaomistusasuntoon.

Asunnon koolla ei ole merkitystä, kun asumistuen määrää lasketaan. Sen sijaan hakijan tulot vaikuttavat mahdollisuuteen saada asumistukea.

Asumistuen määrän tai mahdollisuuden saada asumistukea voi arvioida laskurilla osoitteessa www.kela.fi/laskurit. Jos vaikuttaa siltä, että olisi oikeutettu yleiseen asumistukeen, sitä voi hakea OmaKela-palvelussa ja kuukauden verran takautuvasti.  

MAINOS
MAINOS LOPPUU
asumistuki

Asumistuki on tarkoitettu pienituloisille auttamaan pärjäämään asumiskustannuksista. Kannattaa kuitenkin tarkistaa, voisiko olla oikeutettu avustukseen.

Mihin kuluihin asumistukea voi saada?

Vaikka tulorajojen puitteissa asumistukea olisi mahdollista saada, sitä ei makseta kaikista asumismenoista, vaan eri asumismuodoille on määritelty hyväksyttävät asumismenot.

Omistamassaan asunto-osakeasunnossa asuva voi saada asumistukea erikseen maksettavista vesi- ja lämmitysmaksuista sekä 73 % asuntolainan koroista.

Vuokra-asunnossa tukea voi saada vuokraan ja erikseen maksettaviin vesi- ja lämmityskuluihin. Kela ei hyväksy asumismenoiksi esimerkiksi sähkölaskua, saunamaksua tai internetliittymän maksua. 

Omakotitalossa asuvalle tukea talon hoitomenoihin ja lainan korkoihin

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Omakotitalossa asuva voi saada asumistukea omakotitalon tärkeimmistä kuluista ja lainan korosta.

Omakotitalossa asuva voi saada asumistukea seuraavasti

  • hoitomenot eli menot, jotka aiheutuvat vedestä, lämmityksestä ja muista omakotitalon kuluista
  • 73 % asuntolainojen kuukausittaisista koroista, kun laina on otettu asunnon hankintaa tai perusparannusta varten.

Omakotitalon hyväksyttävät hoitokulut on määritelty siten, että esimerkiksi nelihenkisen perheen hyväksyttävä kulu on useimmalla paikkakunnalla  177 euroa kuukaudessa.

Omakotitalossa asuvan asumismenoiksi ei hyväksytä muita erikseen maksettavia maksuja, kuten kiinteistöveroa, tontin vuokraa, jätemaksua tai internetliittymän maksua.

 

MAINOS
MAINOS LOPPUU
asumistuki

Eri asumismuodoissa saa tukea eri perustein, mutta huomattavaa on, että myös omistusasunnossa asuva voi saada tukea.

Milloin ei saa asumistukea? 

Kelan myöntämän yleisen asumistuen tarkoitus on auttaa pienituloisia asumismenojen maksamisessa, joten sen saamiselle on asetettu tulorajat. Jos ruokakunnan bruttotulot ovat suuremmat kuin tuloraja, asumistukea ei voi saada lainkaan. Jutussa kerrotaan seuraavana, miten ruokakunta määritellään.

Entä kuinka paljon saa tienata, että saa asumistukea? Tulorajat vaihtelevat ruokakunnan koon ja asuinpaikan mukaan. Tarkista tulorajat tästä.

Omaishoidon tuki ja ruokakunnan alaikäisten lasten tulot eivät vaikuta yleisen asumistuen määrään. Omaisuuttakin saa olla, mutta omaisuudesta saatava tuotto, kuten vuokratulo tai osingot, kuitenkin vaikuttaa asumistuen määrään.

asumistuki

Kimppakämpässä asuvat voivat saada asumistukea vain omien menojensa perusteella, jos tekevät erilliset vuokrasopimukset.

Ruokakunnan määritelmä 

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Asumistukea voi saada yksi henkilö tai ruokakunta, johon kuuluu useampi samassa asunnossa pysyvästi asuva henkilö. Asumistuki myönnetään ruokakunnalle yhteisesti ja ruokakunnan kaikkien jäsenten tulot tuen määrään vaikuttavat. Tukea hakee yksi ruokakunnan jäsen kaikkien puolesta.

Samaan ruokakuntaan kuuluvat aina

  • avio- ja avopuolisot sekä seurustelukumppanit, jotka asuvat samassa asunnossa (vaikka heillä olisi erilliset vuokrasopimukset)
  • aviopuolisot, jotka eri asunnoissa eri paikkakunnalla olevan työn, opiskelun tai ase- tai siviilipalveluksen takia
  • lähisukulaiset vanhemmat, lapset ja isovanhemmat
  • henkilöt, jotka ovat vuokranneet asunnon yhteisellä vuokrasopimuksella.

Erillinen vuokrasopimus kimppakämpässä mahdollistaa asumistuen 

Kimppakämpässä tukea haetaan myös yhdessä ja jokaisen asukkaan tulot vaikuttavat asumistuen määrään, jos kaveruksilla on yhteinen vuokrasopimus.

Jos kuitenkin kimppakämppäläisillä on erilliset vuokrasopimukset, he voivat hakea asumistukea yksin eikä muiden tulot vaikuta tuen määrään. Myös alivuokralaissuhde mahdollistaa omien asumistukihakemusten tekemisen. Samassa asunnossa asuvien kaverusten keskinäiset suhteet tulee selittää erikseen hakemuksessa, jotta niitä ei erehdytä luulemaan parisuhteeksi.

Jos sisarukset asuvat samassa asunnossa mutta heillä on erillinen vuokrasopimus, he voivat niin ikään hakea asumistukea itsenäisesti. Näin esimerkiksi töissä käyvän siskon tulot eivät pienennä opiskelevan veljen asumistukea.

Lisätietoja ja lähde: Kela/kuvat: iStock ja Pexels.com

Lue myös