Maalämpö omaan taloon? Rakentajien suosituin valinta tuottaa ilmaista energiaa

Lämmitys
Maalämpö tarjoaa pientalon omistajalle uusiutuvaa ja ilmaista energiaa.
Edulliset lämmityskustannukset ja käyttämisen helppous ovat kiinnostavimmat maalämmön hyödyt. Maalämpöpumppu mahdollistaa myös kodin viilentämisen kesällä.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
7.11.2023

Maalämpö on uusiutuvaa ja ilmaista energiaa – siinä ovatkin maalämmön hyödyt parhaimmillaan. Maalämpöpumppu kerää auringon tuottamaa lämpöä, joka on varastoitunut maaperään, kallioon tai vesistöön.

Suurin osa uuden kodin rakentajista, noin 60 %, valitsee nykyisin talonsa lämmitysmuodoksi maalämmön.

Maalämpöpumpun tuottamasta lämmöstä kaksi kolmasosaa tulee maaperästä

Maalämpöpumpun kompressori kuitenkin tarvitsee sähköä toimiakseen, joten käytännössä maalämmön hyödyntäminen ei toki ole aivan ilmaista: maalämpöpumpun tuottamasta lämmöstä noin kaksi kolmasosaa tulee maaperästä, eli on uusiutuvaa ilmaista energiaa, ja noin yksi kolmasosa on tuotettu sähköllä. Maalämpöpumppu kuitenkin tuottaa lämmitysenergiaa suhteellisen edullisesti muihin lämmitysmuotoihin verrattuna.

Helppokäyttöisyys on myös tärkeä maalämmityksen etu, sillä se vaatii vain vähän huolto- ja tarkistustoimia.

MAINOS
MAINOS LOPPUU
maalämmön hyödyt

Maalämpö on uusiutuva ja ekologinen vaihtoehto, kuten tuulivoima ja aurinkoenergiakin. Esimerkiksi öljylämmityksen korvaaminen maalämmöllä on ekoteko, jota valtio tukee korotetulla kotitalousvähennyksellä.

Maalämpö maksaa itsensä takaisin jo muutamassa vuodessa

Maalämpöjärjestelmä on suurehko investointi, koska sen asentaminen sisältää lämmönkeruupiirin toteutuksen, eli yleensä maalämpökaivon poraustyöt. Kustannuksiin ynnätään vielä maalämpöjärjestelmä asennuksineen. Investointi kuitenkin maksaa itsensä takaisin vuosien mittaan tai parhaimmillaan jo muutamassa vuodessa, koska sen käyttökustannukset ovat edulliset.

Uudessa talossa maalämpöjärjestelmä voidaan ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Maalämpöpumppu voidaan yhdistää esimerkiksi kodinhoitohuoneen kalusteisiin, jolloin se vie tilaa vain murto-osan perinteisen pannuhuoneen tilantarpeesta. Kun huomioidaan rakentamisen neliöhinnat, rakennuskustannuksissa säästetään jopa 5000–7000 euroa.

Lue myös: Maalämpöjärjestelmän rakentaminen on verovähennyskelpoista työtä, josta saa kotitalousvähennyksen

Maalämpö omakotitaloon?

Mitä suurempi talo on eli mitä enemmän energiaa sen lämmittämiseen kuluu, sitä suuremmat ovat maalämmön hyödyt. Toisaalta sähkönhinnan vaihdellessa myös pienemmissä taloissa maalämpöpumppu on kannattava vaihtoehto. Se parantaa lämmittämisen hyötysuhdetta ja vähentää sähkön käyttöä lämmittämiseen, mikä on tärkeää epävakaassa energiatilanteessa.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Maalämpöpumpun lämpökerroin kuvaa lämpöpumpun tehokkuutta eli kertoo, kuinka paljon pumppu tuottaa lämpöä verrattuna sen käyttämään sähköenergiaan. Tyypillisesti lämpökertoimen keskiarvo on vuositasolla kolmen luokkaa.

↑Maalämpö otetaan talteen yleensä joko syvästä porakaivosta tai pintamaan asennetusta pitkästä vaakaputkistosta, kuten kuvassa. Keruuputkistossa kiertää jäätymätön neste, joka lämpenee muutaman asteen matkansa aikana.

Maalämpö – 7 merkittävää hyötyä

  • lähes huoltovapaa
  • pääosin uusiutuvaa energiaa
  • tuotetun lämpöenergian hinta on vain noin kolmasosa sähkönhinnasta
  • ei välttämättä vaadi erillistä teknistä tilaa
  • kilpailukykyinen hinnaltaan keskivertoa suuremmissa pientaloissa
  • voidaan käyttää viilennykseen, jos lämpö otetaan porakaivosta
  • mahdollista asentaa vanhaan taloon erityisesti vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään.
maalämpö tarjoaa kaksi merkittävää etua: helppous ja edullisuus

Maalämpö on varma ja huoleton vaihtoehto.

Maalämmön hyödyt vesikiertoisen lattialämmityksen parina

Maalämpöpumppu voidaan asentaa esimerkiksi kodinhoitohuoneeseen tai erilliseen tekniseen tilaan. Yleensä sillä lämmitetään sekä rakennus että käyttövesi.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Maalämpö otetaan talteen yleensä joko syvästä porakaivosta tai pintamaan asennetusta pitkästä vaakaputkistosta. Jos tontti sijaitsee vesistön äärellä, lämpö voidaan myös ottaa talteen vedestä.

Lämpökaivon poraamiseen ja lämmönkeruu putkiston asentamiseen maaperään tai vesistöön tarvitaan lupa. Ennen maalämpöprojektin aloittamista tulee siis ottaa yhteyttä oman kunnan rakennusvalvontaan ja hoitaa lupa asiat kuntoon.

Lämpöpumppu soveltuu hyvin vesikiertoiseen lattialämmitykseen, jossa huonetta lämmitettävä pinta – siis lattia – on suurempi kuin lämmityspattereiden pinta-ala. Lattialämmitysputkistossa kiertävän veden ei tarvitse olla yhtä lämmintä kuin veden patterin verkostossa.

Patterijärjestelmä ei kuitenkaan ole este maalämmön hankkimiselle, sillä nykyisillä maalämpöpumpuilla päästään hyviin lämpökertoimiin myös vesikiertoisilla patterijärjestelmillä.

MAINOS
MAINOS LOPPUU
Maalämpö lattialämmityksen parina

Maalämpö sopii parhaiten vesikiertoisen lattialämmityksen pariksi, mutta vesikiertoinen patterikaan ei ole este maalämmön hankkimiselle.

Maalämpö myös viilentää

Maalämpöpumppuja voi käyttää huoneiden viilennykseen erityisesti silloin, kun lämmönkeruuverkostona on porakaivo eikä tarvita erillistä jäähdytyskonetta, joka kuluttaa sähköä: viilennettäessä sähkö kuluu vain kiertovesipumppujen ja mahdollisten puhaltimien toimintaan.

Viilennyskäytössä huonetilojen lämpötilaa voidaan laskea asteella tai parilla. Erillisellä vesikiertoisella jäähdytinpiirillä lämpötilaa on mahdollista laskea jopa kuudesta kahdeksaan astetta.

Maalämpö omaan taloon – oikea mitoitus keskeistä

Hankittaessa maalämpöpumppujärjestelmää on erittäin tärkeää, että keruuputkisto mitoitetaan oikein. Lämmönkeruupiirin oikean mitoitus vaikuttaa järjestelmän toimintaan yhtä paljon kuin lämpöpumppu ja sen teho. 

Liian pieni lämmönkeruuverkosto ei tuota riittävästi lämpöä talon tarpeisiin. Ylimitoitettu putkipituus taas kuluttaa turhaan sähköenergiaa suurentuneina pumppauskuluina ja maksaa asennusvaiheessa enemmän.

Lämpöpumpputoimittaja laskee maalämpöjärjestelmän suunnitteluvaiheessa, kuinka laaja lämmönkeruupiiri tarvitaan, että se riittää talon tarpeisiin mutta ei ole liian iso. Kannattaa myös miettiä tulevaisuuden tarpeita: jos taloa laajennetaan, suuremmalle järjestelmälle voikin olla tarvetta.

Yleensä lämpöpumppujärjestelmän toimittaja suunnittelee ja asentaa koko lämmitysjärjestelmän mitoituksineen, lämmönlähdeputkistoineen ja lämmönjakeluverkostoineen sekä vastaa myös sen suunnitellun mukaisesta toimivuudesta. Se on asiakkaalle yksinkertaisinta ja vastuidenkin puolesta selkeämpää kuin osaurakoista muodostuva kokonaisuus.

Maalämmön hinta omakotitaloon

Omakotitaloon asennettuna maalämmön hinta alkaa noin 16 000 eurosta riippuen omakotitalon iästä, koosta ja muista ominaisuuksista. Pienessä rivitalossa hinta voi lähteä noin 45 000 eurosta.

Maalämmön hinta asennettuna vaihtelee rakennuksen lämmitystehon ja lämmitysenergian tarpeen mukaan. Hinnan muodostavat lämpökaivon poraus, vaakaputkiston asennus, mahdollisen entisen lämmitysjärjestelmän purku, uusien laitteiden kuten maalämpöpumpun asennus, sähkötyöt, säädöt sekä käyttöopastus.

Kerrostaloissa maalämmön hankintakustannukset lähtevät noin 100 000 eurosta.

Lue myös