Puun kaataminen: milloin ja miten puu kannattaa kaataa?

Piha
Puun kaataminen ja sopivin kaatoaika riippuu useista tekijöistä, kuten puun lajista, alueesta, sääolosuhteista ja tarkoituksesta: esimerkiksi onko kyseessä korjaava kaato tai metsänhoitotoimenpide.
Puun kaataminen kannattaa tehdä huolellisesti suunnitellen ja oikeaan aikaan. Lue myös arboristin ohjeet, milloin vioittuneen puun kaatamista on syytä harkita.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
1.2.2024

Puun kaataminen ja sopivin kaatoaika riippuu useista tekijöistä, kuten puun lajista, alueesta, sääolosuhteista ja tarkoituksesta: esimerkiksi onko kyseessä korjaava kaato tai metsänhoitotoimenpide.

Omalta pihalta kannattaa kaataa puu esimerkiksi silloin, jos puu

  • on huonokuntoinen tai liian suuri
  • sijaitsee vaarallisella paikalla
  • tiputtaa paljon lehtiä ja risuja katolle
  • varjostaa tonttia liikaa

Puun kaataminen: milloin on paras aika kaataa puita?

Kevättalvi on hyvä ajankohta puiden kaatamiseen ja polttopuun korjuuseen. Sydäntalvella, joulukuusta maaliskuun loppuun, puut ovat jäätyneinä lepotilassa, jolloin myös alhainen ilman kosteus parantaa kaadetun puutavaran laatua. Samalla vältetään puuhun syntyvät jännitystilat ja puuaineksen väri pysyy tasaisena.

Kuusi ja mänty kannattaa kaataa myöhään syksyllä tai talvella. Ne on syytä myös pilkkoa talvella, jotta suurin osa vedestä kuivuu pakkasilla.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Saako puun kaataa itse?

Tontilta tai rakennuspaikalta voi puita kaataa ilman lupaa, mikäli rakennusvalvonnan antamat ehdot täyttyvät. Myös alle 9 cm:n runkomittaiset puut saa raivata tontin haltijan toimesta.

Vaurioituneen puun sekä ympäristölleen vaarallisen puun voi kaataa ilman lupaa.

Puun kaataminen turvallisesti

Puunkaato on tärkeää tehdä aina turvallisesti ja huolellisesti, ohjeita noudattaen.

Suunnittele puun kaataminen huolellisesti etukäteen

Arvioi ensin puun kaatamiseen tarvittavat työkalut ja varusteet. Tarkista, että sinulla on oikeanlainen saha, köysi, turvakypärä, turvajalkineet, -käsineet ja -lasit sekä muut tarvittavat työvälineet.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Tutki myös kaadettavan puun ympäristö. Tarkista ympäröivä alue ja varmista, ettei lähellä ole sähköjohtoja, rakennuksia tai muita esteitä, jotka voivat vaarantua puuta kaadettaessa.

Valitse sitten puun kaatosuunta: Suunnittele etukäteen, mihin suuntaan puu tulisi kaataa. Tämä riippuu puun kaltevuudesta, tuulen suunnasta ja muista ympäristötekijöistä.

Puun kaataminen: tee kaatolovi oikein

Kun tiedät, mihin suuntaan puun haluat kaatuvan, tee kaatolovi. Kaatolovi sahataan sille puolelle puuta, minne puu kaadetaan.

Kaatolovi on tehtävä oikein, jotta puu kaatuu varmasti oikeaan suuntaan. Sahaa kaatolovi niin, että ylä- ja alasahaus osuvat toisiinsa noin 60 asteen kulmassa. Lovi saa olla 20 – 25 % puun paksuudesta.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Puun kaataminen: tee kaatolovi oikein

Kaatosahaus

Kun kaatolovi on tehty, ryhdy tekemään kaatosahausta.

Sahaa puuta varovasti siltä puolelta, minne puu ei ole kaatumassa. Jätä pieni pitopuu saranaksi.

Pitopuu on kaatoloven ja kaatosahauksen väliin jäävä sahaamaton osa, joka toimii saranan tavoin. Pitopuu ohjaa puun kaatumaan haluttuun suuntaan.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Pitopuun on oltava kauttaaltaan yhtä paksu, ja sen pituuden tulee olla vähintään 80 % puun halkaisijasta rinnankohdalta mitattuna.

Kun puu lähtee kaatumaan, siirry riittävän kauas puusta.  Perääntyminen tulee tehdä taakse eikä sivuille. Jos sarana napsahtaa liian aikaisin poikki, puu saattaa ponnahtaa ylöspäin tai kierähtää minne sattuu.

Pitopuun sahaus

Kun puu on onnistuneesti saatu kaadettua, on aika sahata pitopuu poikki. Sen jälkeen puun rungosta karsitaan kaikki oksat. Kun runko on paljas, sen voi sahata tukeiksi tai pölkyiksi.

Ammattilaisapua puun kaatamiseen

Tarvittaessa käytä puun kaatamisessa ammattilaisapua: Jos et ole varma omista taidoistasi tai jos kyseessä on suuri tai vaikea kaato, on suositeltavaa kutsua ammattilainen suorittamaan puunkaatotyö.

Milloin vioittuneen tai sairaan puun kaatamista kannattaa harkita?

Katso kuvat ja arboristin vinkit, milloin puun kaatamista kannattaa harkita.

Puun kaataminen ja arboristin ohjeet.

Koivu on erityisen herkkä kolhuille. Talon lähellä kasvavat iäkkäät puut kaadetaan peruskorjauksen yhteydessä.

Vioittuneiden ja lahojen puiden kaataminen

Tapitettu, lahovioista kärsivä raita kannattaa kaataa

lahovioista kärsivä raita


Lehtipuunkoro kuivattaa oksien kärkiä. Kuvan puu on laho ja vaarallinen. Kaada puu!

Lehtipuunkoro


Koivun onkalo ulottuu syvälle puuhun, ja puu kannattaa kaataa.

Hakoivun onkalo

Koivun arinakääpä on yleinen lehtipuiden lahottaja. Pakurikääpä on koivun pahin lahottaja kaupungeissa. Kaada puu!

Tyypillistä harsuuntumista eli harvenemista. Heikko elinvoima näkyy latvustosta. Puu kannattaa kaataa.

Koivu on erityisen herkkä kolhuille. Talon lähellä kasvavat iäkkäät pihapuut kaadetaan peruskorjauksen yhteydessä.

Koivu on erityisen herkkä kolhuille

Klapikone on tehokas työkalu polttopuiden tekoon

Klapikone eli halkomakone kannattaa hankkia, kun klapeja haluaa tehdä enemmänkin. Klapikoneen ostajan kannattaa aina ensin pohtia, kuinka paljon klapeja mökillä tai kotona tarvitsee.

Lue: Klapikoneet testissä

Lue myös nämä ohjeet!

Pihapuiden hoitaminen: tunnista puuvauriot, puiden taudit ja hoitovirheet

Pienen pihan puut ja pensaat

Monesta pihasta löytyy vaarallinen halkopino – vältä tulipaloriski

Kivien raivaus kotipihalta: miten ison kiven saa halki?

Vanhan omenapuun leikkaus: katso ohjeet ja video!