Rajalangaton robottiruohonleikkuri leikkaa nurmikon tarkasti

Piha
Rajalangaton robottiruohonleikkuri määrittelee nurmikon leikkuualueen ilman fyysisiä rajalankoja tai kaapeleita.
Rajalangaton robottiruohonleikkuri ja sen hyödyntämä teknologia kehittyy jatkuvasti, ja leikkurit tarjoavatkin yhä tarkempaa ja luotettavampaa suorituskykyä.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
28.5.2024

Rajalangaton robottiruohonleikkuri määrittelee nurmikon leikkuualueen ilman fyysisiä rajalankoja tai kaapeleita. Robottiruohonleikkurin teknologia perustuu erilaisiin sensoreihin ja navigointijärjestelmiin, jotka mahdollistavat leikkurin toiminnan tarkasti ja turvallisesti määritellyllä toiminta-alueella.

Näin rajalangaton robottiruohonleikkuri toimii

Rajalangattomien robottiruohonleikkurien teknologia kehittyy jatkuvasti. Pitkälle kehittyneet sensorit ja ohjelmistot mahdollistavat robottiruohonleikkureiden älykkään navigoinnin läpi koko pihan, tunnistaen samalla erilaiset esteet ja rajat ilman fyysistä ohjausta.

Satelliittinavigointi (GPS)

Monissa rajalangattomissa robottiruohonleikkureissa käytetään tarkkaa GPS-teknologiaa, joka mahdollistaa leikkurille tarkan paikannuksen pihalla ja puutarhassa. Tämä auttaa robottiruohonleikkuria määrittämään rajat ja palaamaan latausasemalleen täysin itsenäisesti.

Satellittitekniikan käyttö edellyttää tavallisesti esteetöntä näkymää taivaalle, jotta tekniset olosuhteet toiminnalle ovat optimaaliset.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Reunatunnistusanturit robottiruohonleikkurin apuna

Rajalangattomassa robottiruohonleikkurissa on usein erilaisia antureita, kuten ultraääni- tai infrapuna-antureita, jotka tunnistavat puutarhan ja piha-alueen erilaiset reunat sekä esteet. Nämä anturit estävät leikkuria ajamasta esimerkiksi kukkapenkkeihin tai altaisiin.

Rajalangaton robottiruohonleikkuri voi hyödyntää kartanluontia

Kartanluontiominaisuuden avulla leikkuri kartoittaa leikattavan ruohoalueen ensimmäisten käyttökertojen aikana. Tämä kartta tallentuu ruohonleikkurin muistiin, ja se käyttää sitä tulevilla leikkuukerroilla.

Rajalangaton robottiruohonleikkuri voi hyödyntää kartanluontia
Paikannusteknologian ansiosta rajalangaton ruohonleikkuri ei tarvitse erillistä rajakaapelia, vaan leikkuualue määritetään virtuaalisesti mobiilisovelluksella.

Esteiden tunnistus

Leikkurissa on anturit, jotka tunnistavat esteet, kuten puut, pensaat ja leikkikalut. Kun robottiruohonleikkuri kohtaa esteen, se joko pysähtyy tai muuttaa suuntaa välttääkseen törmäyksen.

Kalibrointi ja asetukset

Ennen robottiruohonleikkurin käyttöä käyttäjä voi määrittää leikattavan alueen ja asettaa rajat leikkurin sovelluksen tai käyttöliittymän kautta. Tämä voi sisältää myös leikkuuaikataulujen asettamisen ja muiden asetusten säätämisen.

MAINOS
MAINOS LOPPUU
Rajalangattomaan robottiruohonleikkuriin voi ohjelmoida useita erillisiä leikkuualueita sekä reitin, mitä kautta siirtyminen erilliselle leikkuualueelle tapahtuu.
Rajalangattomaan robottiruohonleikkuriin voi ohjelmoida useita erillisiä leikkuualueita sekä reitin, mitä kautta siirtyminen erilliselle leikkuualueelle tapahtuu.

Autonominen navigointi

Kun leikkuri on kalibroitu ja alue määritelty, se alkaa leikata ruohoa itsenäisesti. Leikkuri liikkuu satunnaisesti tai ennalta määritellyn kaavan mukaan alueella, leikkaa ruohoa ja palaa latausasemalle, kun akun varaus on vähissä tai leikkuutehtävä on suoritettu.

Rajalangaton robottiruohonleikkuri vai perinteinen robottiruohonleikkuri?

Jatkuvasti kehittyvien ominaisuuksien ansiosta rajalangattomat robottiruohonleikkurit ovat kätevä vaihtoehto niille perinteisille robottiruohonleikkureille, jotka vaativat fyysisen rajalangan asentamisen.

Lue myös nämä ohjeet ruohonleikkurin huoltoon ja nurmikon hoitoon