Helppohoitoinen piha asiantuntijan ohjeilla

Piha
Helppohoitoinen piha on monen toiveena.
Helppohoitoinen piha on yleisin asiakkailtani kuulemani toive. Pihan hoidolla viitataan usein istutuksiin, vaikka myös muut pihan alueet vaativat hoitoa.
31.1.2024

Helppohoitoinen piha on monen kotipuutarhurin toiveena. Pihan toimivuuden, ulkonäön ja hoidon kannalta oleellisinta on, että piha on oikein perustettu.

Suomen ilmastossa on tärkeää, että pienetkin piharakennukset, kiveykset ja rakenteet, kuten terassit, muurit ja aidat, on perustettu routimattomaan maaperään. Routivassa maassa maaperä liikkuu ja sen myötä liikkuvat rakenteet ja rakennukset.

Kiveyksen kallistukset alkavat elää omaa elämäänsä, ja kiveykseen tulee painaumien lisäksi helpommin rikkakasveja. Pahimmassa tapauksessa kivet alkavat nousta maaperästä.

Väärin perustetut pinnat vaativatkin paljon enemmän hoitoa ja joidenkin vuosien kuluttua jopa remonttia.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Rakenna selkeät istutusalueet

Istutusten helppohoitoisuutta lisääviä elementtejä on paljon, kuten selkeät ja isot istutusalueet. Nurmikon keskelle istutetut yksittäiset pensaat ja pienet perenna-alueet ovat kituliaita ja työläitä pitää kauniina.

Helppohoitoisen pihan istutusalueissa puut, pensaat, havut ja perennat sekä heinät antavat toisilleen suojaa ja näyttävät paremmilta.

Myös istutusalueet on perustettava oikein, jos halutaan välttyä nopealta rikkakasvien kasvulta. Alueelle on tuotava noin 50 cm syvyydeltä laadukasta, lannoitettua ja kalkittua multaa eikä alueen läheisyyteen saa jättää rikkakasvustoa, sillä se leviää istutusten joukkoon. Peltomulta ei missään tapauksessa käy, sillä se sisältää rikkakasvien juuria ja on liian savipitoista.

Istutusalueiden pinta on hyvä peittää kuorikatteella, jotta ilmassa leijuvat rikkakasvien siemenet eivät pääse itämään tuoreeseen multaan.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Helppohoitoisen pihan kasvivalinnat tehdään paikan mukaan

Kasvi viihtyy parhaiten paikalla, jossa vallitsee sille ominaiset puitteet niin valon kuin maaperänkin suhteen. Suurin osa kasveista menestyy puolivarjossa, mutta täysin varjoiseen tai aurinkoiseen paikkaan on syytä valita niissä viihtyvät kasvit. Myös hiekkaiseen kohtaan, kallionkoloon ja kosteikkoon on omat kasvinsa.

Helppohoitoiset pensaat ja puut eivät tarvitse leikkausta eivätkä leviä juurivesojen avulla. Havut pysyvät yleensä kauniisti muodossaan ilman säännöllistä leikkausta (poikkeuksena kääpiövuorimänty).

Perennoja ja koristeheiniä valittaessa kannattaa välttää voimakkaasti siementäviä ja juurirönsyillä lisääntyviä lajikkeita.

Vinkki: rajaa pihan istutusalueet nurmesta

  • Nurmi on pihan työläin kasvi, joten vältä sen leviämistä rajaamalla istutusalueet.
  • Alue voidaan rajata muurikivillä, metallisilla reunalistoilla tai reunakivillä, mutta silloin reunusten edustat on trimmattava.
  • Helpoin tapa on rajata alue betonikivireunuksella, jossa betonikivet asetetaan pitkät reunat vastakkain samaan korkoon nurmen kanssa.
  • Samaa reunusta voidaan käyttää muidenkin trimmattavien alueiden kohdalla, kuten nurmikkoon rajautuvien muurien ja puuterassien reunoilla. Ruohonleikkuri ajaa tällöin reunuksen yli ja leikkaa nurmikon tasaisesti.
  • Robottiruohonleikkuri takaa kauniin ja tasaisen nurmikon vaivattomasti.

Kukkapenkin reunus nurmikosta pitää kukkapenkin siisstinä.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Helppohoitoinen piha: kalkitse, lannoita ja kastele

  • Kalkitse piha aikaisin keväällä, jotta maaperän pH olisi noin 6,5 ja se pystyisi käyttämään hyödykseen lannoitteet. Lumen päälle levitetty kalkki imeytyy helposti maahan.
  • Kevätlannoite (NPK-lannoite) on typpivoittoista, sillä kasvit tarvitsevat typpeä kasvaakseen. Lannoita keväästä aina juhannukseen asti, jolloin suurin osa kasvusta tapahtuu.
  • Kastele puutarha lannoituksen jälkeen heti, jotta lannoite imeytyy hyvin.

Lue lisää helppohoitoisen pihan ja puutarhan hoidosta