Ruuvipaalu – vaivaton perustusmenetelmä kaikkeen rakentamiseen

Talo
Ruuvipaalu tuo kustannussäästöjä rakentamiseen.
Ruuvipaalu on nopea ja kustannustehokas perustusmenetelmä esimerkiksi piharakennuksille kuten leikkimökit, autotallit, pihavajat ja grillikatokset.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
10.4.2024

Ruuvipaalu tarjoaa mahdollisuuden välttää rakennusprosessissa useita eri työvaiheita. Perustusten tekeminen on rakentamisen pitkäkestoisimpia ja kalleimpia vaiheita, joka vaatii yleensä

 • kaivamista,
 • eristämistä,
 • muottitöitä ja
 • valamista.

Lisäksi perustukset vaativat ympärilleen myös salaojituksen. Ruuvipaaluja käyttämällä perustusten tekeminen on nopeampaa ja edullisempaa muihin perustusmenetelmiin verrattuna.

Miten ruuvipaalu toimii?

Maahan kierrettävän ruuvipaalun asennus ei aiheuta tärinää tai melua eikä vaadi mittavia maansiirtotöitä, joten maaperä ei häiriinny eikä ympäristö vahingoitu. Routaeristystäkään ei tarvita, kun ruuvipaalun kierrelaippa kierretään routarajan alapuolelle.

Valutöistä ja kuivumisajoista ei ruuvipaaluille perustettaessa tarvitse huolehtia. Lisäksi ruuvipaalujen avulla voidaan tehdä perustukset paikkoihin, joissa muut perustusmenetelmät eivät helposti onnistu, kuten heikoille maaperille tai hankalien kulkuyhteyksien päähän.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Ruuvipaalut voidaan asentaa käsin esimerkiksi rautakangen avulla tai koneellisesti hydraulisella pyöritysmoottorilla. Menetelmä säästää ajan lisäksi myös vaivaa ja rahaa. Käyttökohteita on rajattomasti pienistä piharakennuksista omakotitaloihin sekä kunnallisteknisistä ja teollisista rakennuskohteista aina vedenalaisiin perustuksiin.

Ruuvipaalujen käyttö lisääntyy

Suomessa ruuvipaaluja on käytetty ensimmäisen kerran jo 1800-luvulla, mutta ruuvipaalujen käyttö on yleistynyt vasta viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Viime vuosina ruuvipaalujen käyttö on kasvanut huomattavasti, ja ruuvipaalu onkin vakiinnuttanut asemansa muiden perustusmenetelmien joukossa.

Paalupiste tarjoaa kattavan valikoiman käsin- ja koneasennettavia ruuvipaaluja, jotka soveltuvat niin ammattirakentajan kuin kotinikkarinkin tarpeisiin.

Ruuvipaalu sopii hyvin routiviin ja pehmeisiin maaperiin

Ruuvipaalulla on erinomainen kantokyky myös routivissa maalajeissa. Ruuvipaalu soveltuu myös kaikkiin ankkurointeihin, joissa vaaditaan korkeaa vetolujuutta.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Ruuvipaalun kuormituskestävyys muodostuu

 • maaperänlaadun,
 • paalun pituuden,
 • putken halkaisijan ja
 • laippaosan pinta-alan välisestä suhteesta.

Vaativissa kohteissa on käytettävä rakennesuunnittelijaa oikean paalutyypin määrittämiseksi.

Suurin osa kuntien tarjoamista tonttimaista ovat nykyään pehmeikköjä, sillä monilla alueille kantavammat maaperät on jo aikaisemmin kaavoitettu. Korkean kantokykynsä vuoksi ruuvipaalu mahdollistaa rakentamisen pehmeiköille, joita on tähän asti pidetty perustusten kannalta haasteellisina.

Ruuvipaalu tarjoaa perustusratkaisun yhtä lailla myös hiekkamaille, joissa paalutus on harvemmin käytetty perustustapa.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Ruuvipaalun uudelleenkäytettävyys mahdollistaa helpon perustamisen ja purkamisen

Ruuvipaalu soveltuu myös uudelleenkäytettäväksi, sillä perustus on mahdollista kiertää ylös ja käyttää uudelleen. Uudelleenkäytettävyys mahdollistaa muun muassa tilapäisrakennusten helpon perustamisen ja purkamisen.

Ohutseinämäisellä paaluputkella varustetut ruuvipaalut toimitetaan kauttaaltaan kuumasinkittyinä. Paksulla seinämävahvuudella varustetuissa paaluissa korroosiovara on otettu huomioon paalunputken seinämävahvuudessa.

Ruuvipaalu soveltuu myös uudelleenkäytettäväksi. Ruuvipaaluja on saatavana useita eri kokoja.

Ruuvipaalun koko valitaan käyttötarkoituksen mukaan

Ruuvipaaluja on saatavana useita eri kokoja, joten niitä voidaan käyttää hyvin erikokoisissa rakennuskohteissa. Sekä ruuvipaalujen paaluputken kokoa että kierrelaippojen halkaisijaa voidaan muokata vastaamaan rakennuskohteen asettamia kantavuusvaatimuksia.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Tarvittaessa ruuvipaalut voidaan myös varustaa useammalla kuin yhdellä kierrelaipalla vaadittavan kantavuuden saavuttamiseksi. Ruuvipaalujen paaluputkien koot vaihtelevat 60 ja 140 mm välillä ja kierrelaippojen halkaisijat vaihtelevat yleensä 150 mm ja 400 mm välillä.

Ruuvipaaluperustus sopii hyvin pienrakentamiseen. Käsinasennettava ruuvipaalu kierretään maahan esimerkiksi rautakangella tai muulla momenttivarrella.

Käsin asennettava ruuvipaalu

Ruuvipaaluperustus sopii hyvin pienrakentamiseen, ja erityisen suosittuja käsinasennettavien ruuvipaalujen rakennuskohteita ovat olleet terassit, aidat ja erilaiset pihapiirin rakennukset. Useissa tapauksissa ruuvipaalu on osoittautunut kustannusvertailujen jälkeen tee se itse -ihmiselle edullisimmaksi valinnaksi.

Käsinasennettava ruuvipaalu kierretään maahan esimerkiksi rautakangella tai muulla momenttivarrella. Käsinasennettava ruuvipaalu soveltuu hyvin kohteisiin, joissa tarvitaan vain muutamia paaluja tai joissa koneellinen asennus on esimerkiksi vaikeiden maasto-olojen tai kulkuyhteyksien vuoksi mahdotonta.

Asennus tapahtuu lyömällä rautakangella ensin n. 20–30 cm syvä lähtöreikä maahan, jonka jälkeen ruuvipaalu asennetaan myötäpäivään kiertämällä haluttuun korkoon. Käsinasennettavien ruuvipaalujen paaluputken koko on 60,3 x 2,9 mm ja kierrelaipan halkaisija 150 mm.

Käsinasennettavia ruuvipaaluja on saatavana hyvinvarustetuista rautakaupoista, joissa niitä myydään n. 1–3 m mittaisina vakiopituuksina.

Koneasennettavat ruuvipaalut soveltuvat sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Kaikki halkaisijaltaan yli 150 mm kierrelaipalla varustetut ruuvipaalut ovat malliltaan koneasennettavia.

Koneasennettava ruuvipaalu

Koneasennettavat ruuvipaalut soveltuvat sekä uudis- että korjausrakentamiseen ja ovat kantokykynsä ja vetolujuutensa takia luotettava, ammattimainen ratkaisu. Koneasennettava ruuvipaalu asennetaan maahan hydraulisella pyöritysmoottorilla, joka on useimmiten kiinnitettynä kaivinkoneeseen tai kuorma-auton nosturiin.

Koneasennettavat ruuvipaalut sopivat hyvin kohteisiin, joissa tarvitaan useita paaluja tai paaluille tuleva kuorma on suuri. Myös kaikki halkaisijaltaan yli 150 mm kierrelaipalla varustetut ruuvipaalut ovat malliltaan koneasennettavia. Koneasennuksella paalut saadaan asennettua kovempiin ja kivisempiin maalajeihin kuin käsin asennettaessa.

Omakotitalojen, kesämökkien, hallien, pitkien aitalinjojen ja muiden suurempien rakennelmien ruuvipaalut ovat lähes poikkeuksetta koneasennettavia. Ennen ruuvipaalujen asennusta on tärkeä selvittää, kulkeeko asennuspaikalla sähkö-, puhelin- tai tietoliikennekaapeleita tai viemärilinjoja, joita paalu voisi maahan kiertyessään vahingoittaa.

Koneasennettavaa ruuvipaalua käytetään tyypillisesti raskaammassa rakentamisessa ja kohteissa, joissa tarvitaan useita paaluja. Kaikki suuremmilla (250 mm ja 400 mm) laipoilla varustetut paalut ovat malliltaan koneasennettavia. Koneasennuksella paalut saadaan asennettua kovempiin ja karkeampiin maalajeihin kuin käsin asennettaessa. Koneasennettavat ruuvipaalut on suunniteltu kestämään asennuksen rasitus. Lisäksi paalu voidaan tarvittaessa varustaa useammalla kierrelaipalla.

Koneasennettavaa ruuvipaalua käytetään tyypillisesti raskaammassa rakentamisessa.

Ruuvipaalu Ruuvipaalun päälle voidaan myös hitsata teräspalkisto, jonka päälle voidaan asentaa esim. liitto- tai ontelolaatta.

Paalujen jatkaminen ja rakentaminen paalusta ylöspäin

Ruuvipaaluja on tarvittaessa mahdollista jatkaa jatkoholkeilla toteutettavilla mekaanisilla jatkoksilla ja hitsaamalla. Ruuvipaaluihin on saatavana myös useita erilaisia latta- ja U-kiinnikkeitä pilareiden ja vaakajuoksujen kiinnittämiseen.

Kiinnikkeet liitetään ruuvipaaluihin yleensä pulttiliitoksella, mutta myös kiinnikkeiden hitsaaminen ruuvipaaluun on mahdollista. Useimmissa kiinnikkeissä on säätövaroja, joiden avulla kiinnityskohdat saadaan säädettyä oikeille kohdille, vaikka paalut poikkeaisivatkin muutaman sentin oikeasta paalupisteestä.

Ruuvipaalun päälle voidaan myös hitsata teräspalkisto, jonka päälle voidaan asentaa esimerkiksi liitto- tai ontelolaatta. Kun paalut ulotetaan maanpinnan päälle, saadaan rakennukselle hyvin tuulettuva rossipohja. Sokkelin verhoilumateriaalina voidaan tällöin käyttää muovista sokkelilevyä, puurimoitusta, harkkomuurausta tai teräsohutlevyä.

Ruuvipaalu tuo selviä kustannussäästöjä

 • nopea asennus säästää työ- ja kalustokustannuksissa
 • mahdollisuus tehdä asennus itse esim. rautakangen avulla
 • ei mittavia maansiirtotöitä, routaeristystä, salaojitusta tai valu- ja muottitöitä
 • edullinen kuljettaa ja varastoida
 • kierrelaipan tuoma kantokyky säästää paalun pituudessa
 • vaatii lähes poikkeuksetta vain yhden työmaakäynnin
 • kevyt asennuskalusto
 • ympäristö pysyy siistinä ja vahingoittumattomana

Lue lisää rakentamisen vinkkejä