Onko kotonasi liian vanha palovaroitin?

Talo
Palovaroitin ei vanhetessaan toimi enää luotettavasti.
Palovaroitin tulee testata säännöllisesti kuukausittain. Laite on hyvä vaihtaa uuteen 5–10 vuoden välein, palovaroittimen mallista riippuen.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
4.2.2024

Palovaroitin ei vanhetessaan toimi enää luotettavasti, sillä laitteiden savuherkkyys ja äänenvoimakkuus voi heiketä ajan myötä. Palovaroittimen toimintakyky tulee testata säännöllisesti ja varoitin on hyvä vaihtaa uuteen 5–10 vuoden välein.

Palovaroittimet taloyhtiöissä: taloyhtiön tulee hankkia palovaroittimet asuntoihin ja huolehtia niistä

Palovaroittimet siirtyivät vuoden 2024 alusta taloyhtiöiden vastuulle. Pelastuslaki uudistui 1.1.2024 ja muutoksen myötä taloyhtiön tulee hankkia palovaroittimet asuntoihin ja huolehtia niistä.

Taloyhtiöissä asukkaan tehtävänä puolestaan on ilmoittaa laitteiden vioista. Asukkaan vastuulla on käyttää laitteita asianmukaisesti ja ilmoittaa mahdollisista vioista sekä lopuillaan olevista paristoista.

Lakimuutos vaikuttaa erityisesti kerros- ja rivitaloihin, joissa palovaroittimen puuttuminen tai toimimattomuus voi vaikuttaa myös naapuriasuntojen paloturvallisuuteen. Lakimuutoksen tavoitteena on edistää taloyhtiöissä asuvien ihmisten turvallisuutta.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Lainmuutoksen käyttöönoton siirtymäaika on 31.12.2025 saakka. Isännöintiliitto kannustaa kuitenkin taloyhtiöitä ja isännöitsijöitä valmistautumaan vastuunsiirtoon hyvissä ajoin, jotta esimerkiksi palohälyttimien saatavuus varmistetaan.

Palovaroitintesti optisille ja ionisoiville palohälyttimille

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes selvitti hiljattain ikääntyneiden palovaroittimien äänenvoimakkuutta ja erityisesti optisten palovaroittimien savuherkkyyttä testaamalla* 94 palovaroitinta, jotka olivat iältään 0–36 vuotta.

Jo aiemman tutkimushankkeen perusteella oli havaittu, että palovaroittimien toimintakyky heikkenee ajan myötä. Ensimmäisen hankkeen tulosten perusteella haluttiin tutkia laajemmin ikääntymisen vaikutuksia palovaroittimien äänenvoimakkuuteen ja optisten palovaroittimien savuherkkyyteen.

Palovaroitin hälyttää äänihälytyksellä – äänenvoimakkuudella on merkitystä

Tutkimusten mukaan aikuinen herää 75 dB(A) ääneen. Toteutetussa hankkeessa palovaroittimien mitatut äänenvoimakkuudet olivat pääosin yli 85 dB(A).

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Tutkituista palovaroittimista osa ei antanut ollenkaan äänihälytystä ja osassa äänenvoimakkuuden heikentyminen oli havaittavissa korvakuulolla ilman mittauksia. Tällaisia palovaroittimia oli 14 % tutkituista.

Palovaroittimen alentuneen äänenvoimakkuuden tai toimimattomuuden voi havaita jo testinappia painamalla. Siksi palovaroittimen säännöllinen testaaminen on tärkeää, muistuttaa Tukesin ylitarkastaja Karoliina Meurman.

Palovaroitin savuherkkyystestissä

Savuherkkyystestien ja erityisesti polyuretaanipalon perusteella optisten palovaroittimien reagointiajoissa oli enemmän hajontaa kuin ionisoivilla palovaroittimilla.

Optisen palovaroittimen toiminta perustuu varoittimen sisällä olevan valonlähteen lähettämän valon mittaamiseen. Ionisoiva palovaroitin puolestaan mittaa palovaroittimen sisällä olevaa sähkönjohtavuutta.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Tukesin tekemien kyselyjen mukaan yli 70 % Suomessa myydyistä palovaroittimista on optisia.

Ionisoiva palovaroitin kestää kauemmin kuin optinen palovaroitin

– Testitulosten perusteella ionisoivaan tekniikkaan perustuvat palovaroittimet kestävät paremmin aikaa ja reagoivat savuun tasaisemmin kuin optiset palovaroittimet, Meurman sanoo.

Kuka vastaa taloyhtiössä palovaroittimen kunnossapidosta ja toiminnan testaamisesta?

Asunto-osakeyhtiöissä taloyhtiön tulee hankkia palovaroittimet asuntoihin ja huolehtia niistä. Huoneiston haltijan, eli asukkaan, on pidettävä palovaroitin toimintakunnossa. Asukkaan on siis tarkastettava palovaroittimen toiminta kuukausittain ja ilmoitettava mahdollisista vioista sekä lopuillaan olevista paristoista. 

Usein kysyttyä palovaroittimista

Palovaroitin

MAINOS
MAINOS LOPPUU
 • havaitsee alkavan palon
 • hälyttää paikallaolijat
 • on yleisimmin paristokäyttöinen, mutta markkinoilla on myös kennokäyttöisiä varoittimia
 • voi saada virran myös sähköverkosta, jolloin sen toiminta varmistetaan paristolla tai akulla.

Mihin palovaroitin asennetaan?

 • Asunnon jokaiseen kerrokseen tai tasoon on hankittava yksi palovaroitin jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohden.
 • Palovaroitin on sijoitettava kattoon keskelle huonetta sellaiseen paikkaan, johon savu pääsee leviämään esteettä.
 • Palovaroitinta ei saa asentaa 50 cm lähemmäksi seinää, nurkkaa tai kattopalkkia.
 • Ota sijoittamisessa huomioon ilmavirtaukset, koska ne voivat estää palokaasujen pääsyn varoittimeen ja pidentää hälytyksen alkamisviivettä.
 • Varoitinta ei saa asentaa esimerkiksi tuuletusikkunoiden tai koneellisen ilmanvaihdon läheisyyteen.
 • Palovaroitinta ei kannata sijoittaa keittiöön, kosteisiin tiloihin tai muihin paikkoihin, joissa työskentely voi aiheuttaa turhan hälytyksen.
 • Palovaroitin pitää asentaa sen mukana tulevaa asennusohjetta noudattaen.

Palovaroitinta ei saa asentaa 50 cm lähemmäksi seinää, nurkkaa tai kattopalkkia.

Miten palovaroitin pidetään kunnossa ja testataan?

Palovaroitin kerää helposti pölyä, jolloin se herkistyy ja saattaa aiheuttaa vääriä hälytyksiä.

Huolehdi palovaroittimen kunnossapidosta näin:

 • Testaa palovaroittimen toiminta testinapista painamalla kerran kuukaudessa.
 • Puhdista palovaroitin muutaman kerran vuodessa kevyesti imuroiden tai pyyhi pölyt laitteen päältä kevyesti vähän kostutetulla pyyhkeellä.
 • Kosteuden pääsy palovaroittimen sisälle on estettävä, sillä kosteus voi vahingoittaa palovaroittimen toimintaa.
 • Huoltotoimenpiteiden jälkeen varmista palovaroittimen toimivuus testinapista painamalla.

Miten vanha palovaroitin hävitetään?

Palovaroitin kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksen piiriin. Palovaroittimet on palautettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteisiin.

Mikä on optinen palovaroitin?

Optisen palovaroittimen toiminta perustuu laitteen sisäiseen valonsäteeseen, jota ilmassa olevat savuhiukkaset häiritsevät. Optinen varoitin havaitsee paremmin kytemällä syttyvät palot, joiden savu on sakeaa. Optinen palovaroitin saattaa reagoida ja hälyttää myös muihin ilmassa näkyviin hiukkasiin, kuten vesihöyryyn.

Mikä on ionisoiva palovaroitin?

Ionisoiva palovaroitin varoitin havaitsee savun ilman sähkönjohtavuuden perusteella. Ionisoiva palovaroitin sopii kohteisiin, jossa palo voi syttyä nopeasti leimahtaen.

Palovaroitinpäivä joka vuosi 1.12.

Palovaroitinpäivän tarkoituksena on, että ihmiset keskustelisivat paloturvallisuudesta ja että kaikki innostuisivat huolehtimaan omasta paloturvallisuudestaan. Testaa palovaroittimesi toiminta palovaroitinpäivänä!

Lue myös nämä turvallisuusohjeet

Häkä on vaarallinen myrkky: tunnista ja ehkäise häkämyrkytys

Miten sitä takkaa oikein tulisi lämmittää?

Monesta pihasta löytyy vaarallinen halkopino – vältä tulipaloriski

Sähkökiuas rätisee ja kipinöi: kyteekö saunassasi tulipaloriski?

Joulukuu on vuoden vaarallisin kuukausi tulipalojen määrissä mitattuna