VaateriMuotti

0.00 €

VaateriMuotti on suomalainen uutuustuote ja kehitetty vastaamaan nykyisiä vaatimuksia ja suosituksia. Ulkoseinämuotin ulkokuori on aina vaatimusten mukaista EPS 120 Routalaatua.

VaateriMuotin avulla valetaan antura ja sokkeli samanaikaisesti. EPS -muotin vahvuuksia ovat mm. hyvä lämmöneristyskyky, nopea asennettavuus ja kohdekohtainen rakenteen muunneltavuus. VaateriMuotit valmistetaan asiakkaan rakennesuunnitelmien mukaisesti. Muottia voidaan käyttää kaikkina vuodenaikoina, koska muotin runkomateriaali on myös lattia- ja routaeristeenä käytettävää polystyreenimuovia (EPS). Talviaikaan ei tarvitse pelätä pakkasia eikä yleensä käyttää lisälämmitettyä massaa tai lämmittää valuja, koska muotti on valmiiksi lämpöeristetty.

Erillistä anturavalua ei tarvita ja teräkset ovat valmiina muotissa, jolloin raudoitustyö jää perinteisiä menetelmiä pienemmäksi. Sokkelihalkaisu on liitoskappaleiden avulla kiinni muottirakenteessa, eikä pääse valun yhteydessä liikkumaan, vaan pysyy paikallaan. EPS -muotin halkaisussa sijaitsevalla lämpöeristeellä on suuri vaikutus lattian reuna-alueen pintalämpötilaan. Alapohjan ja sokkelin lämmöneristykset yhdessä sokkelin ulkopuolisen routaeristyksen kanssa muodostavat myös routimisriskin kannalta rakennukselle turvallisen eristyskokonaisuuden.

FinnVaateri

http://www.vaateri.fi

FinnVaateri Oy valmistaa EPS –perustusvalumuotteja sekä on PlastRex -tuotteiden maahantuoja. VaateriMuotit on kehitetty vastaamaan nykyisiä vaatimuksia ja suosituksia. Muotin ulkokuori on aina vaatimusten mukaista EPS 120 Routalaatua! VaateriMuotin avulla valetaan antura ja sokkeli samanaikaisesti. EPS –muotin vahvuuksia ovat mm. hyvä lämmöneristyskyky, nopea asennettavuus ja kohdekohtainen rakenteen muunneltavuus.VaateriMuotit valmistetaan asiakkaan rakennesuunnitelmien mukaisesti. Yrityksen omistajilla Arto Toivosella on yli 20-vuotinen kokemus EPS –valmismuottien valmistamisesta, suunnittelusta, myynnistä ja asennustoiminnasta eri yritysten johtotehtävissä. FinnVaateri Oy myy Suomessa PlastRex -säänkestäviä lautoja, profiileja ja jatkojalosteita korvaamaan puutavaraa vaativissa kosteusolosuhteissa. PlastRex -profiilit soveltuvat myös erinomaisesti eläinten aitauksiin ja alusritilöiksi. FinnVaateri Oy on keskittynyt palvelemaan pien- ja ammattirakentajia sekä maatalousyrittäjiä yhteistyössä jälleenmyyjien kanssa.