Siesta Terassin perustukset

0.00 €

Terassin perustukset ja pohjat

Siesta toteuttaa terassilasituksien lisäksi myös terassien perustuksia ja pohjia, joiden päälle terassin runko voidaan rakentaa. Lasiterassin pohjan teossa voidaan hyödyntää olemassa olevia rakenteita tai luoda kokonaan uusi perusta Siesta-lasiterassille. Noin puolet Siestan myymistä terasseista toteutetaan olemassa olevalle perustalle ja lopuissa tehdään terassien perustuksen vahvistustöitä tai uusia terassipohjia. Teräksen vahvistaman puurungon päälle on helppo tehdä kaunis ja kestävä laudoitus. Vankasta pohjasta on hyvä ja tärkeä aloittaa!

  • Perustukset maapohjasta riippuen pilariharkko- tai ruuvipaaluperustuksina
  • Puurunkoista terassipohjaa kannattavat galvanoidut teräspalkit
  • Terassilauta painekyllästettyä terassilautaa tai komposiittilautaa

Terassin rakentamisen luvat

Lasitetun terassin tai terassilasien rakentamiseen tarvitaan yleensä lupamenettelyä. Terassin tyyppi ja koko määrittelevät, millainen lupa-menettely on tarpeen. Terassin rakentamisesta on myös kuntakohtaisia määräyksiä. Yleisimmin lasitetun terassin rakentamiseen vaaditaan joko toimenpideilmoitus tai toimenpidelupa, joskus terassin rakentamiseen saatetaan tarvita myös rakennuslupa.

Siestalta saat tarvittaessa apua myös terassin rakentamisen lupa-asioihin liittyvissä kysymyksissä. Ammattitaitoinen henkilökuntamme tuntee eri kuntien käytännöt ja vastaa mielellään kysymyksiinne vaikkapa maksuttoman tarvekartoituskäynnin yhteydessä. Terassin rakentamisen lupa-asioiden hoito sisältyy tarvittaessa Siestan palvelukonseptiin. Tämä tekee Siesta –lasiterassin hankkimisesta helppoa ja vaivatonta!

  • Kuntakohtaisissa määräyksissä sinua auttaa kuntasi rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen löydät kuntasi rakennusvalvonnan sivuilta. Voit myös kysyä kuntasi määräyksistä suoraan meiltä!
  • Lasitetun terassin rakentamiseen ei yleensä tarvita rakennusoikeutta. Tämä edellyttää, että seinien pinta-alasta saadaan avattua yli 30%
  • Kokonaan sisäänvedettyjen parvekkeiden lasittaminen ei yleensä vaadi erillistä lupaa, taloyhtiön lupa lasitukselle riittää
  •  Lasikatollisen lasiterassin rakentamiseen tarvitaan yleensä toimenpidelupa. Jokaisesta Siesta –lasiterassistä piirretään aina rakennekuvat, jotka liitetään lupahakemukseen. Valitsemalla Siesta-lasiterassin varmistat, että terassisi kestää varmasti alueellasi vallitsevat lumi- ja tuulikuormat
  • Toimenpidelupa edellyttää yleensä vastaavaa työnjohtajaa, joka pitää tarvittavat katselmukset kunnan viranomaisten kanssa. Vastaava työnjohtaja valvoo myös, että toteutus vastaa suunnitelmia ja työmaalla noudetaan hyvää rakennustapaa. Vastaava työnjohtaja sisältyy Siestan lupapakettiin
  • Lasiterassin lupavaatimuksiin vaikuttaa myös sijaitseeko asuntosi taajamassa vai asemakaava-alueen ulkopuolella