Patolevy estää veden pääsyn perustuksiin

Talo
patolevy ja salaojitus
Patolevy auttaa pitämään perusmuurin kuivana estämällä veden valumisen maasta sokkeliin. Patolevyn nystyräkuvioinnilla on tärkeä tehtävä – tiedätkö mikä?
MAINOS
MAINOS LOPPUU
8.4.2024

Patolevy on musta muovinen nystyrälevy, jota käytetään harkkorakenteisten perusmuurien kosteuseristykseen – siis estämään veden suora pääsy sokkeliin ja johtamaan sokkelista haihtuva vesi pois. Patolevy myös ohjaa sadevesiä seinustalta pois.

Patolevy on vahvaa, pitkäikäistä ja joustavaa polypropyleenilevyä, joka kestää raskaimmankin maa-aineksen paineen. Se sietää suuria lämpötilojen vaihteluita eikä haperru happamassa maassa.

Patolevyn nystyräkuvioinnin ansioista levyn ja sokkelin väliin jää ilmarako, joka mahdollistaa kosteuden tiivistymisen levyyn ja valumisen salaojiin. Nystyrät ovat siis olennainen osa kosteuden siirtoa pois sokkelista.

Patolevy suojaa perusmuuria vedeltä.

Patolevy eli perusmuurilevy tunnetaan myös nimellä sokkelilevy ja nystyrälevy.

Miten patolevy asennetaan?

Patolevy asennetaan nystyräpuoli sokkelia vasten, jotta vesi pääsee kondensoitumaan nystyröiden pinnalle ja valumaan niiden väleistä pois.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Patolevy kiinnitetään sokkeliin ylimmästä nystyrärivistä sokkeliin nauloilla tai muilla kiinnitysmekanismeilla valmistajan ohjeiden mukaan. Yleensä riittää kiinnitys 60 sentin tai jopa metrin välein. Patolevyn voi myös naulata kiinni alaosastaan, mutta periaatteessa se on turhaa, koska täyttömaa pitää levyn tukevasti paikallaan.

Ennen asennusta kannattaa tehdä perusmuuriin merkkiviiva, jotta levyn saa kiinnitettyä suoraan – mitään millintarkkaa patolevyn asentaminen ei kuitenkaan ole, koska se jää maan pinnan alle.

Levyn yläreunaan kiinnitetään musta peitelista, joka estää maa-aineksen ja kosteuden pääsyn sokkelin ja patolevyn väliin. Peitelista ikään kuin sulkee patolevyn yläreunan.

Mihin korkeuteen patolevy kiinnitetään?

Patolevy asennetaan sellaiseen kohtaan harkkomuuria, että levyn yläreuna jää lopulta piiloon noin viisi senttiä maanpinnan alapuolelle.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Kun patolevyn yläreunassa on peitelista, sepelin täyttö ulottuu juuri peitelistan yläpuolelle, jolloin talon seinusta näyttää siistiltä. Patolevyn tai peitelistan ei ole siis tarkoitus näkyä talon sokkelissa.

Patolevyn korkoa arvioitaessa on hyvä huomioida, että patolevyn yläpuolelle jätetään sokkelia näkyviin, jotta lumi ei pääse ulottumaan esimerkiksi puuverhoukseen asti. Patolevy peittää siis sokkelin sen osa, joka on maata vasten.

Bitumikermieristys kosteisiin kohteisiin

Patolevyn alle voidaan asentaa bitumikermieristys, joka lisää ja varmistaa kosteuden eristystä erityisen haastavissa oloissa.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Jos esimerkiksi on vaarana, että perusmuurin viereen kertyy vettä tilapäisesti, perustuksen eristämiseen suositellaan käytettäväksi patolevyn lisäksi bitumikermiä.

Mitä patolevyn asennus maksaa?

Patolevyjä voidaan asentaa uudiskohteisiin rakennusvaiheessa mutta myös vanhempiin korjauskohteisiin.

Patolevyn kanssa yhtä aikaa asennetaan yleensä myös salaojitus – patolevy onkin tärkeä osa sadevesijärjestelmää. Silloin patolevyn asennuksen hinta on osa salaojaurakkaa, eli parista tuhannesta eurosta ylöspäin talon koon ja tontin haastavuuden mukaan.

Patolevyn voi asentaa itsekin, jos tutkii valmistajan ohjeet huolellisesti.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Lue lisää salaojituksesta ja sadevesijärjestelmistä