Soklex pilarimuotti

0.00 €

Soklex-pilarianturamuoteilla valetut peruspilarit soveltuvat käytettäväksi kellarittomissa rakennuksissa kuten loma-asunnoissa, joissa on ryömintätilainen alapohja ja kantavat, osittain maanpäälliset pilarit perustuksena. Ryömintätila jää tällöin pilareiden väliseltä osalta avoimeksi. Myös omakotitalon kuistin ja terassin pilarit on helpointa valaa Soklex-pilarianturamuoteilla.

PILARIPERUSTUS

Etenkin hyvin kantavalle maapohjalle tai kalliolle perustettaessa voidaan käyttää pilariperustusta ja esimerkiksi silloin, kun perustus on vietävä syvälle maahan. Pilariperustuksessa koko rakennuksen aiheuttama rasitus siirtyy pilareitten kautta anturoille ja niistä maapohjalle. Se sopii erityisesti paikkoihin, joissa sokkeliperustuksen teko on maaston ja maaperän johdosta vaikeaa. Pilariperustuksessa ei tarvitse yleensä tehdä maankaivuuta koko rakennuspohjan alueella. Pilareitten koko ja pilariväli määräytyvät rakenteiden aiheuttamista kuormista. Perustuksen mitoituksen tekee yleensä rakennuskohteen rakennesuunnittelija.

SOKLEX-PILARIMUOTTIEN OMINAISUUDET

Soklex-pilarimuoteilla peruspilarit ja sokkelipilasterit valetaan nopeasti ja vaivattomasti. Muotit on valmistettu lujasta, hyvin lämpöä eristävästä materiaalista EPS:stä eli polystyreenimuovista. Soklex-pilarimuoteissa on valmiina vakioteräkset, teräslaatu B 500 K. Raudoitemuutokset ovat myös mahdollisia. Muotin koko on melko vapaasti valittavissa rakennesuunnitelmien mukaisesti.

Soklex

http://www.soklex.fi

SX- Lämpöpohja Oy, entinen Soklex Oy, on yli 20 vuotta vanha perustamiseen ja eristämiseen erikoistunut kotimainen perheyhtiö, joka valmistaa Saarijärvellä ainoana suomalaisena yrityksenä kaikkia EPS-lämpöpohjan tuotteita; Soklex EPS-perustusmuotteja sekä Soklex EPS-alapohja- ja -routaeristeitä.