Uponor-maapuhdistamot

0.00 €

Maapuhdistamo on yksinkertainen ja luonnonmukainen tapa käsitellä asumajätevedet siellä missä ne syntyvätkin. Tarvitaan vain tilaa puhdistamokentälle ja ammattilaisen suunnitelma sen toteuttamiseksi.

Maapuhdistamoilla tarkoitetaan jätevesijärjestelmiä, joissa jätevedet puhdistetaan maaperässä. Maapuhdistamo käsittää saostussäiliön ja puhdistuskentän. Puhdistuskenttänä voi olla joko maahan imeyttämö tai maasuodattamo tontin maaperän mukaan.

Lue lisää Uponor-maapuhdistamoista >